Siirry pääsisältöön

Kalastuslupa on sijoitus luontoon, sillä Metsähallitus käyttää kalastusluvista saatavat tulot kalavesien hoitoon ja muun muassa tiedotukseen.

Yhdessä kumppanien kanssa Metsähallitus sijoittaa vuosittain satoja tuhansia euroja kalavesien hoitoon. Virtavesiä kunnostetaan esimerkiksi palauttamalla niihin kutusoraikkoja, monipuolistamalla uoman rakennetta tai palauttamalla virtaus kuivuneeseen uomaan. Myös Metsähallituksen ennallistamat 30 000 hehtaaria suota tehostavat vesiensuojelua valuma-aluetasolla.

Myös kalastonhoitomaksuvaroilla kunnostetaan kalojen elinympäristöjä. Lue esimerkkejä kalastonhoitomaksuilla rahoitetuista hankkeista.

Kolima-Keiteleen koskireitin soraistukset

Kunnostusbudjetti: 45 000 €
Sijainti: Viitasaari

Lue lisää koskireitin kunnostuksesta.

Konnuskosken soraistukset

Kunnostusbudjetti: 15 000 €
Sijainti: Leppävirta

Lue lisää soraistuksista.

Lieksanjoen soraistukset

Kunnostukset ja istutukset: 153 000 €
Sijainti: Lieksa

Lue lisää Lieksanjoesta.

Kostonjärven kalatie

Rakentamiskustannukset: 365 000 €
Sijainti: Taivalkoski

Lue lisää kalatiestä. (PDF, 1 Mb, avautuu uuteen välilehteen.)

Kalaelinympäristöt huomioidaan myös metsätaloustöissä

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaassa kerrotaan, kuinka vesiensuojelu ja kalasto huomioidaan arkipäivän metsänhoitotöissä valtion talousmetsissä:

  • Purot ja pienvedet ovat hakkuiden ulkopuolelle jätettäviä luontokohteita. Vesistöjen reunaan jätetään hakkuissa käsittelemätön vyöhyke, mikä suojaa puron pienilmastoa ja siinä elävää kalastoa.
  • Tien peruskorjauksen yhteydessä rumpurakenne korjataan aina sellaiseksi, että se mahdollistaa kalojen nousun ylävirtaan.

Lue lisää monikäyttömetsien hoidosta ympäristöoppaasta (julkaisut.metsa.fi).