Siirry pääsisältöön

Yleisillä vesialueilla tarkoitetaan Suomen aluevesiä merellä ja suuria järvien selkiä. Suuret järvenselät ovat pituudeltaan ja leveydeltään kahdeksan kilometriä tai suurempia. Yleisiä vesialueita on meren lisäksi seuraavissa järvissä: Oulujärvi, Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi, Päijänne ja Inarijärvi.

Yleiset vesialueet on merkitty peruskarttoihin, ja ne saa näkyviin myös Retkikartta.fi-palvelussa.

Kalastusjärjestelyt yleisillä vesialueilla poikkeavat muiden valtion vesien kalastusjärjestelyistä. Kalastuksesta valtion yleisellä vesialueella säädetään kalastuslain (379/2015) 8. pykälässä. Kalastuslaki on luettavissa Finlexin verkkosivuilla (finlex.fi).

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset voivat tehdä asetuksia tai määräyksiä koskien esimerkiksi yleisen vesialueen kalastusjärjestelyitä ja pyyntimittoja.

Kalastus merellä yleisellä vesialueella

Oikeudesta kalastaa ja kalastusluvista yleisellä vesialueella päättää Metsähallitus ottaen huomioon kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat.

Vapaa-ajankalastus

Jos 18–69-vuotias aikoo harjoittaa vapaa-ajankalastusta merellä yleisillä vesialueilla, hänellä on siihen oikeus, kun hän on maksanut kalastonhoitomaksun. Varsinaista kalastuslupaa ei tarvita. Alle 18-vuotias, 70 vuotta täyttänyt tai vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä täyttänyt saa harjoittaa vapaa-ajankalastusta merellä yleisillä vesialueilla maksamatta kalastonhoitomaksua.

Vapakalastuksessa rajoituksia vapojen enimmäismäärään ei ole. Sen sijaan vapaa-ajan pyydyskalastuksessa on seuraavia kalastuslain (379/2015) 49. pykälässä ja kalastusasetuksen (1360/2015) 5. pykälässä määrittelemiä rajoitteita muun muassa pyydysten kokoon ja niiden enimmäismääriin:

  • Rysä saa olla enintään 1,5 metriä korkea.
  • Koukkupyydyksissä (esimerkiksi pitkäsiima ja lohisiima) koukkujen enimmäismäärä on 100 pyyntikuntaa kohti.
  • Verkkopyydyksiä saa olla enintään 240 metriä pyynti- tai venekuntaa kohden.

Pyydysten merkintävelvoitteet koskevat myös yleistä vesialuetta, vaikka siellä ei tarvitakaan varsinaisia pyydysmerkkejä pyydyksissä. Pyydyksen asettajan yhteystiedot tulee kuitenkin olla kaikissa pyydyksissä selvästi havaittavissa.

Kalastusasetus on luettavissa Finlexin verkkosivuilla (finlex.fi).

Kaupallinen kalastus

Suomeen rekisteröidyillä kaupallisilla kalastajilla on oikeus harjoittaa kaupallista kalastusta merellä yleisillä vesialueilla. Metsähallitus voi vuokrata kaupalliselle kalastajalle lohen tai taimenen pyyntipaikan, mikäli kaupallisen kalastuksen tarve edellyttää sitä.

Kaupallisilla kalastajilla on oikeus käyttää suurempia pyydysmääriä ja pyydyksiä, kuten troolia ja isorysää. Pyydysten merkintävelvoitteet koskevat myös yleistä vesialuetta, vaikka siellä ei tarvitakaan varsinaisia pyydysmerkkejä pyydyksissä. Pyydyksen asettajan yhteystiedot tulee kuitenkin olla kaikissa pyydyksissä selvästi havaittavissa.

Kalastus järvellä yleisellä vesialueella

Metsähallitus vastaa sisävesien yleisvesialueiden kalastusjärjestelyistä.

Vapakalastus

Järvien yleisillä vesialueilla kalastamiseen vain yhdellä vavalla ja vieheellä oikeuttaa pelkän kalastonhoitomaksun maksaminen. Alle 18-vuotiaat, 70 vuotta täyttäneet tai vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä täyttäneet saavat kuitenkin kalastaa sisävesien yleisvesialueilla maksamatta kalastonhoitomaksua.

Viehekalastamiseen usealla vavalla (vetouisteluun) tarvitaan paikallinen viehekalastuksen yhteislupa. Viehekalastuksen yhteislupia myyvät paikalliset kalatalousalueet. Tietoa kalatalousalueista (ahven.net).

Pyydyskalastus

Järvien yleisillä vesialueilla kalastamiseen verkolla tai muulla pyydyksellä vapaa-ajankalastajan täytyy kalastonhoitomaksun maksamisen lisäksi hankkia pyydyslupa. Eri järvien yleisvesialueilla on omat pyydyslupa-alueensa. Metsähallitus myy pyydyslupia seuraavien järvien yleisvesille:

Oulujärvi
Lappajärvi
Päijänne
Pyhäselkä
Orivesi
Puruvesi

Pyydyslupia näiden järvien yleisvesialueille voi ostaa Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424.

Höytiäisen ja Koitereen yleisvesialueiden pyydyskalastusluvat myydään osana järvikohtaista yhteislupaa. Höytiäiselle ja Koitereelle lupia myyvät kalatalousalueet.

Höytiäisen kalatalousalue (hoytiainen.fi)

Koitereen kalastalousalue (koitereenkalatalousalue.fi)

Inarijärven yleisille vesialueille pyydyslupia voivat ostaa vain paikalliset asukkaat.

Kaupallinen kalastus

Kaupalliseen kalastukseen sisävesien yleisvesialueilla myöntää luvat Metsähallitus. Vuoden 2019 aikana Metsähallitus järjestää kaupallisille kalastajille lupahaun yleisvesialueille. Lupahaku koskee kautta 2020–2024.

Yleiset vesialueet

Metsähallitus hallinnoi yleisiä vesialueita. Yleisiä vesialueita ovat Suomen aluevedet ja suuret järvien selät.

Lue lisää yleisistä vesialueista (metsa.fi).

Kalastuslaki ja kalastusasetus

Kalastuslain tarkoituksena on järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito.