Siirry pääsisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä moottorikelkkailusta

Onko lupa moottorikelkkakohtainen ja tarvitsenko kelkan rekisteriotteen?

Uralupa on henkilökohtainen. Uralupaan tarvittavat tiedot ovat nimi, osoite ja postitoimipaikka. Moottorikelkalla on oltava voimassa oleva liikennevakuutus, ja kelkan tulee olla rekisteröity.


Missä uraluvalla saa ajaa?

Uralupa oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä ajourilla koko maassa lumipeitteisenä aikana.


Tarvitaanko moottorikelkalla ajamiseen ajokorttia?

Moottorikelkkailureiteillä noudatetaan tieliikennelakia. Moottorikelkan kuljettajalta edellytetään moottorikelkkailureiteillä T-luokan ajokorttia ja vähintään 15 vuoden ikää. Ikävaatimus koskee myös maastossa ajamista.


Saako moottorikelkalla ajaa maantiellä?

Moottorikelkka on maastoajoneuvo ja se on tarkoitettu maastossa ajamista varten. Tiellä ajaminen on pääsääntöisesti kielletty. Myös auraamattomilla teillä ajaminen on kiellettyä.

Moottorikelkalla saa kuitenkin tilapäisesti ajaa myös tiellä, kun maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeaa maasto-olosuhteiden tai kuljetustehtävien takia. Silloin on kuitenkin ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa ja muistettava, että sallittu nopeus on 40 km/h, eikä reessä saa kuljettaa matkustajia.


Saako uralta poiketa?

Uralta poikkeaminen ilman erillistä lupaa on sallittua ainoastaan jääpeitteisillä vesistöalueilla.


Mikä on moottorikelkan suurin sallittu ajonopeus?

Suurin sallittu nopeus reitillä ja maastossa on 60 km/h. Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on 80 km/h lukuun ottamatta jäällä kulkevia reittejä, joilla rajoitus on 60 km/h. Mikäli hinataan perärekeä, jossa kuljetetaan henkilöä, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.


Onko kypärän käyttö pakollista?

Suojakypärää on käytettävä sekä maastossa että moottorikelkkailureitillä. Tämä koskee myös alle 15-vuotiaita. Alaikäisten kypärän käytöstä vastaa kelkan kuljettaja.


Olen kuullut, että joissakin Lapin kunnissa ei tarvitse kelkkalupaa. Onko tämä totta?

Uralupa oikeuttaa ajamaan Metsähallituksen hallinnassa olevilla urilla. Osalla Lapin kunnista voi olla moottorikelkkakerhojen tai kunnan ylläpitämiä uria, jotka eivät vaadi Metsähallituksen uralupaa. Urien hallinnan ja maksullisuuden voi tarkistaa karttatiedostoista.


Mitä tarkoittaa "perhelupa"?

Kun ostat kausiluvan, se oikeuttaa myös muut perheenjäsenesi kelkkailemaan. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Kelkkailevien perheenjäsenten nimet merkitään lupaan. Huomaathan, että moottorikelkan kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää.


Millä luvalla saa ajaa erämaa-alueilla?

Uralupa oikeuttaa ajamaan erämaa-alueella merkityillä Metsähallituksen moottorikelkkaurilla. Urien ulkopuolella tarvitaan erillinen maastoliikennelupa, jollaisia voidaan myöntää vain perusteltuun tarpeeseen, kuten omalle tai vuokratulle kiinteistölle kulkuun. Vapaa-ajan kelkkailuun tällaisia lupia ei myönnetä.


Saako kelkkareitiltä poiketa vuokraamalleen tai omistamalleen mökille? Millainen lupa tarvitaan ja mistä sellaisen saa?

Mikäli kiinteistölle on rekisteröity rasite, voi sitä pitkin ajaa ilman erillistä lupaa. Ellei rasitetta ole, tarvitsee kiinteistön haltija maanomistajalta luvan.


Mistä voin hakea tai ostaa lupia?

Metsähallituksen uralupia voi ostaa verkkokaupasta (verkkokauppa.eraluvat.fi), Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja monista ulkopuolisista luvanmyyntipaikoista. Uraluvan voi ostaa myös vuonna 2020 julkaistavasta Eräluvat-mobiilisovelluksesta.

Maastoliikennelupaa voi hakea edellä mainituista paikoista ulkopuolisia luvanmyyntipisteitä ja mobiilisovellusta lukuun ottamatta.


Mistä saan karttoja?

Metsähallituksen urakartat ovat saatavilla sivulla Moottorikelkkailureitit ja -urat.