Moottorikelkkailu - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko lupa moottorikelkkakohtainen ja tarvitseeko kelkan rekisteriotteen?

Uralupa on henkilökohtainen. Uralupaan tarvittavat tiedot: nimi, osoite ja postitoimipaikka. Moottorikelkalla on oltava voimassa oleva liikennevakuutus ja kelkan tulee olla rekisteröity.

Missä uraluvalla saa ajaa?

Oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä ajourilla koko maassa lumipeitteisenä aikana.

Tarvitaanko moottorikelkalla ajamiseen ajokorttia?

Moottorikelkkailureiteillä noudatetaan tieliikennelakia. Moottorikelkan kuljettajalta edellytetään moottorikelkkailureiteillä T-luokan ajokorttia ja vähintään 15 vuoden ikää. Ikävaatimus koskee myös maastossa ajamista.

Saako ajaa maantiellä?

Moottorikelkka on maastoajoneuvo ja se on tarkoitettu maastossa ajamista varten ja tiellä ajaminen on pääsääntöisesti kielletty. Myös auraamattomilla teillä ajaminen on kiellettyä.

Kuitenkin moottorikelkalla saa tilapäisesti ajaa myös tiellä, kun maasto-olosuhteen, kuljetustehtävä tai maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeaa tarpeellista varovaisuutta noudattaen kuljettaa myös teillä, silloin on kuitenkin ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa. Tällöin on muistettava, että nopeus on 40 km/h ja esim. peräreessä ei saa olla matkustajia.

Saako uralta poiketa?

Uralta poikkeaminen ilman erillistä lupaa on sallittua ainoastaan jääpeitteisillä vesistöalueilla.

Moottorikelkan suurin sallittu ajonopeus?

Suurin sallittu nopeus reitillä ja maastossa on 60 km/h. Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Mikäli hinataan perärekeä, jossa kuljetetaan henkilöä, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Onko kypärän käyttö pakollista?

Suojakypärää on käytettävä sekä maastossa että moottorikelkkailureitillä. Koskee myös alle 15-vuotiaita. Alaikäisten kypärän käytöstä vastaa kelkan kuljettaja.

Olen kuullut että joissakin Lapin kunnissa ei tarvitse kelkkalupaa. Onko tämä totta?

Lisätietoja löydät lupaehdoista.

Mitä tarkoittaa "perhelupa"?

Perheluvan voi ostaa, jos samassa taloudessa on useampi 15-vuotta täyttänyt kelkkaileva perheenjäsen. Kausilupa on jo samalla perhelupa. Kelkkailevien perheenjäsenten nimet merkitään lupaan.

Millä luvalla saa ajaa erämaa-alueilla?

Uralupa oikeuttaa ajamaan erämaa-alueella merkityillä ajourilla. Urien ulkopuolella tarvitaan erillinen maastoliikennelupa, jollaisia voidaan myöntää vain perusteltuun tarpeeseen, kuten omalle tai vuokratulle kiinteistölle kulkuun. Vapaa-ajan kelkkailuun tällaisia lupia ei myönnetä.

Saako kelkkareitiltä poiketa vuokraamalleen tai omistamalleen mökille? Millainen lupa tarvitaan ja mistä sellaisen saa?

Mikäli kiinteistölle on rekisteröity rasite, voi sitä pitkin ajaa ilman erillistä lupaa. Ellei rasitetta ole, tarvitsee kiinteistön haltija maanomistajalta luvan.

Mistä voin hakea/ostaa lupia?

Metsähallituksen uralupia ja maastoliikennelupia voi ostaa verkkokaupasta, Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja monista ulkopuolisista luvanmyyntipaikoista. Uraluvan voi myös tilata kännykällä mobiililupana.

Mistä saan karttoja?

Metsähallituksen urille saat karttoja sivulta Urakartat.