Siirry pääsisältöön

ELY-keskusten myöntämät luvat kalastusoppaille (Kalastuslaki 379/2015, 18 §)

Kalastusmatkailun toimintaedellytysten turvaamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. Lupa voi koskea koko ELY-keskuksen toimialuetta tai sen osaa. Lupaa on haettava kirjallisesti, ja se voidaan myöntää, jos kalakantojen kestävä hyödyntäminen sallii sen. Lupa voi olla voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

ELY-keskukset voivat asettaa lupiin alueellisia kalastusrajoituksia tai saaliskiintiöitä. Tällainen lupa maksaa 100 euroa kalenterivuodelta, ja se maksetaan lupapäätöksen jälkeen Erälupien palvelunumeron kautta.