ELY-keskusten myöntämät luvat kalastusoppaille (Kalastuslaki 379/2015, 18 §)

Kalastusmatkailun toimintaedellytysten turvaamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää koko toimialuettaan tai sen osaa koskevan luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. Lupaa on haettava kirjallisesti, ja se voidaan myöntää, jos kalakantojen kestävä hyödyntäminen tämän sallii. Lupa voi olla voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

ELY-keskukset voivat asettaa lupiin alueellisia kalastusrajoituksia tai saaliskiintiöitä. Tällainen lupa maksaa 100 euroa kalenterivuodelta ja se maksetaan lupapäätöksen jälkeen erälupien palvelunumeron kautta.