Siirry pääsisältöön

Kalastuksenvalvonnan startti -hankkeen tavoitteena oli rakentaa Porin kalatalousalueen kalastuksenvalvonta alusta asti hyvin organisoiduksi ja ammattitaitoiseksi. Valvonta oli myös tavoite saada kattamaan mahdollisimman tarkasti koko kalatalousalueen. Hanke sai kalastonhoitomaksuvaroista rahoitusta 4 500 euroa ja se kesti elokuulta 2019 maaliskuun 2021 loppuun saakka.

Taustaa

Porin ja Kullaan entisillä kalastusalueilla ei ollut kalastusalueen valtuuttamia kalastuksenvalvojia. Valvontaa oli tehty ainoastaan paikallisesti vesialueiden omistajien toimesta. Toimintakulttuuria alueen valvontaan ja sen järjestämiseksi ei siten ollut, eikä esimerkiksi jokialueilla järjestetty valvontaa ollenkaan. Vuonna 2019 Porin ja Kullaan kalastusalueet yhdistyivät Porin kalatalousalueeksi, ja kalastuksenvalvonnan kehittämistä varten käynnistettiin kalastuksenvalvonnan startti -hanke.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana Porin kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi kartoitti valvonnan nykytilaa ja tarvetta, sekä rekrytoi kalatalousalueen toimialueelta kiinnostuneita kalastuksenvalvojia. Kiinnostuneille järjestettiin kalastuksenvalvontakoulutus ja -tentti syyskuussa 2020. Koronasta johtuen paikalle oli mahdollista ottaa vain rajallinen määrä osallistujia. Kurssille osallistui kahdeksan henkilöä, joista neljä valtuutettiin Porin kalatalousalueen valvojiksi.

Hankkeen aikana kaikille valvojille hankittiin kalastuksenvalvojan opas, valvojan taskukäsikirja, valvontalomakkeita, päiväkirjat sekä viestimerkkejä. Kalastuksenvalvontaa koordinoivalle toiminnanjohtajalle hankittiin kalastuksenvalvontatyökalu ja tablettitietokone.

Kalastonhoitomaksuvaroilla katettiin materiaalikulut, nykytilanteen selvitystyö ja koulutustilaisuuden järjestäminen.

Tuloksia

Hankkeen tuloksena Porin kalatalousalueelle saatiin yhteensä seitsemän valvojaa, sillä hankkeen sisällä koulutettujen lisäksi rekrytoitiin kolme jo aiemmin kalastuksenvalvojan tutkinnon suorittanutta. Porin kalatalousalueen vesialueista merialueelta Tahkoluodon ympäristöön sekä järville saatiin maaliskuussa 2021 paikalliset valvojat. Muualla merialueella valvontaa tekee kalatalousalueen toiminnanjohtaja.

Niinikorven mukaan kalastajat ovat ottaneet aiempaa paremman kalastuksenvalvonnan Porin kalatalousalueella hyvin vastaan.

Kalastajienkin mielestä on kaikkien etu, että säännöt ovat kaikilla samat ja niitä valvotaan. Vastuulliset kalastajat ehkä kokevat, että sääntöjä rikkova kalastaja vesittää oikein toimivien työn. Valvonnan kohtaaminen vesillä koetaan ikään kuin hyvänä palautteena siitä, että on toiminut kalastaessa oikein.

Porinkin kalatalousalueella on huomattu uusien vapaa-ajankalastajien lisääntynyt määrä ja kasvava tarve neuvonnalle. Niinikorpi näkeekin hankkeella kauaskantoisia vaikutuksia etenkin kestävän kalastuksen kannalta.

  Näen valvonnan osana kalavesien hoitoa. Kun vesillä on ammattitaitoista valvontaa, johon sisältyy neuvontaa ja opastusta, se kannustaa kaikkia pitämään huolta kalakannoista. Vesillä tarvitaan kestävän kalastuksen vaatimaa valvontaa, jotta kalavarat tuottavat pidempään iloa kaikille.

Tulevia kalastuksenvalvojia koulutuksessa Porissa. Korona rajoitti koulutettavien sallittua määrää.

Porin kalatalousalueen uusi kalastuksenvalvoja Olli tarkistamassa pyydysmerkintöjä.
Kuvat: Anu Niinikorpi

 

Katso muita kalastonhoitomaksuilla rahoitettuja hankkeita
Maksa kalastonhoitomaksu (Eräluvat-verkkokauppa)