Siirry pääsisältöön

Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tarkoitetaan Suomen riistakeskuksen myöntämää lupaa vahinkoa tai vaaraa aiheuttavan suurpetoyksilön metsästykseen. Luvassa on usein erityisehtoja muun muassa sen käyttämisajasta ja -paikasta. Lisää tietoja vahinkoperusteisista suurpetojen poikkeusluvista saa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta (riista.fi).

Vahinkoperusteinen poikkeuslupa yksin ei oikeuta metsästämään suurpetoa valtion mailla, vaan suurpetoa valtion mailla metsästävä seurue tarvitsee luvan myös Metsähallitukselta. Tämän luvan kokonaishinta riippuu seurueeseen kuuluvien henkilöiden määrästä. Luvasta veloitetaan 5 euroa seurueeseen kuuluvaa henkilöä kohden. Esimerkiksi jos suurpetoa metsästävään seurueeseen kuuluu kymmenen metsästäjää, maksaa lupa 50 euroa.

Metsästyslain 8. pykälän mukaan Lapin ja Kainuun maakunnissa sekä Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa paikallisilla on niin sanottu vapaa metsästysoikeus valtion mailla. Näillä alueilla metsästävästä paikkakuntalaisesta ei veloiteta viittä euroa, jos hän omassa kotikunnassaan metsästää suurpetoa valtion mailla.

Poliisin erillismääräyksellä tapahtuvan suurpetoyksilön poistamisessa metsästävä seurue ei kuitenkaan tarvitse erillistä metsästyslupaa Metsähallitukselta.