Metsähallitus käyttää metsästysluvista saadut tulot riistanhoitoon, tiedotukseen ja muuhun riistan eteen tehtävään työhön. Myös metsästys itsessään on riistanhoitoa.

Vuonna 2017 Eräpalvelut oli hoitanut riistamaita neljällä miljoonalla eurolla edellisen kymmenen vuoden aikana. Rahat olivat kaikki tulleet metsästysluvista. Eniten metsästäjien maksamilla luvilla on ennallistettu riekkosoita, hanhien rimpiä, metsäkanalintujen poikaskorpia ja kosteikoita.

Lupa on sijoitus luontoon

Metsähallituslain (2005) mukaan metsästysasiat ovat julkisia hallintotehtäviä, eli Metsähallitus ei kerää niistä voittoa. Luonto hyötyy muutoksesta – lupa on sijoitus luontoon.

Metsästysluvista kertyviä varoja ohjataan riistan elinympäristön hoitoon. Vuosien 2007-2013 aikana riistan elinympäristöjä ennallistettiin yhteensä yli 3000 hehtaarilla.

Naalin pesintää Ylä-Lapissa yritämme helpottaa muun muassa tehostetulla kettujahdilla. Metsähallitus korvasi metsästäjille kuluja kettujahdista yhteensä 20 000 euroa vuonna 2009.

Kannanseuranta on monipuolista. Metsähallituksen henkilöstö tekee mm. riistakolmiolaskentoja valtion mailla. Yksi seurantamuoto on Lapin riekkolaskenta kanakoirien avulla, mikä aloitettiin elokuussa 2008. Lisäksi ahmalaskennat ovat osa Metsähallituksen työtä. Myös metsäpeurojen elämää seurataan Metsähallituksen toimesta.

Osa luparahoista sijoitetaan tutkimukseen. Metsähallitus ei tutki itse, vaan tilaa Luonnonvarakeskukselta (Luke) esimerkiksi havuvyöhykkeen riekkotutkimusta, jotta riekon raju väheneminen pystyttäisiin selvittämään ja keinot sen hidastamiseksi löytämään. Koillismaalla on tutkittu metsojen soidinalueita, ja poikueiden elinympäristön valintaa. Myös teerten soidinalueita on kartoitettu.

Riista hyötyy metsästyksestä

Pienpetopyynti

Metsähallitus kannustaa metsästäjiä pienpetojen pyyntiin. Minkin ja supikoiran metsästys on todellista luonnonhoitotyötä, josta hyötyvät riistan lisäksi myös monet muut lajit.

Palosaaren mallitila

Tiedätkö, miten riista haluaisi, että metsiä hoidetaan? Palosaaren tila Pyhäjoella on Eräpalveluiden mallitila, jonne asiantuntijat ovat perustaneet ihannealueita eri riistalajeille.