Siirry pääsisältöön

Metsähallituksen Eräpalvelut pyrkii takaamaan Eräluvat.fi-verkkosivuston ja Eräluvat-verkkokaupan saavutettavuuden sen mukaisesti, mitä Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (finlex.fi) edellyttää.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa www.eraluvat.fi, joka on julkaistu vuonna 2013, sekä verkkokauppaa www.verkkokauppa.eraluvat.fi, joka on julkaistu vuonna 2015.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Eräluvat.fi-verkkosivusto ja Eräluvat-verkkokauppa täyttävät osittain Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset: Eräluvat.fi-verkkosivusto täyttää nämä vaatimukset muutamia puutteita lukuun ottamatta. Eräluvat-verkkokaupassa puutteita on enemmän, minkä vuoksi suosittelemme ruudunlukija- ja näppäimistökäyttäjiä asioimaan verkkokaupan sijaan puhelimitse. Eräluvat-palvelunumero on 020 69 2424 (arkisin kello 9–15, hinta 0,00 €/minuutti + pvm/mpm).

Olemme parhaillaan uudistamassa koko Eräluvat-verkkopalvelua sekä Eräluvat.fi-sivuston että Eräluvat-verkkokaupan osalta, mikä on keskeinen syy sille, miksi nämä palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset vain osittain.

Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Eräluvat.fi-verkkosivuston ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole seuraavin osin saavutettavuusvaatimusten mukainen:

Sisältö, joka ei ole vielä vaatimusten mukainen

Liitetiedostojen saavutettavuus

Seuraavat Eräluvat.fi-verkkosivuston liitetiedostot eivät ole vielä kaikin osin saavutettavia:

 • kiintiöpäätökset
 • hankkeiden materiaalit, kuten loppuraportit
 • erävalvontaraportit vuosilta 2018 ja 2019
 • lahjakortit.

Käymme tiedostoja läpi ja teemme parhaamme verkkosivuston liitetiedostojen saavutettavuuden eteen. Pyydämme lähettämään saavutettavuuspalautetta tai -pyynnön, jos tarvitsemanne tiedosto ei ole saatavilla saavutettavassa muodossa.

(WCAG-ohjeistuksen saavutettavuuskriteerit 1.3.1 ja 1.3.2)

Freshdesk-palauteikkuna

Freshdesk-palauteikkuna ei toimi ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.2, 3.2.2, 4.1.3, 3.3.1 ja 3.3.2)

Freshdesk-palauteikkuna ei ole ainoa keino antaa palautetta, vaan palautetta voi antaa myös sivulla www.eraluvat.fi/palaute.

Sisältö, jota ei ole korjattu kohtuuttoman rasitteen vuoksi

Olemme julkaisemassa uutta Eräluvat-verkkopalvelua. Sen vuoksi olemme jättäneet korjaamatta sellaiset sisällöt, jotka vaatisivat liikaa resursseja siihen nähden, että verkkopalvelun elinkaari on tulossa päätökseen.

Seuraavat sisällöt muutetaan saavutettaviksi uudessa Eräluvat-verkkopalvelussa:

Kuvagalleriat

Kuvagallerioita on seuraavilla sivuilla:

 • Lupa-alueiden sivut
 • Palosaaren mallitila
 • Hoikanlammen lähikalastuskohde.

Kuvagallerioiden kuvien tekstivastineet eivät lukeudu ruudunlukijalle. Lupa-alueiden sivuilla ruudunlukija ohittaa koko kuvagallerian.

(WCAG-ohjeistuksen saavutettavuuskriteeri 1.1.1)

Lehtiarkisto

Lehtiarkisto-sivulla on lehtien kansikuvia, jotka toimivat linkkeinä. Se ei kuitenkaan käy ilmi ruudunlukijaa käyttämättömille, ennen kuin siirtää hiiren kuvan päälle. Kuvalinkistä ei myöskään käy ilmi, että linkkiä painamalla avautuu PDF-tiedosto tai toinen verkkosivusto. (WCAG 2.4.4)

Vuoden 2020, 2021 ja 2022 lehdet avautuvat Lukusali.fi-sivustolla, eikä niitä voi lukea ruudunlukijalla. Vuosien 2019 lehtiä voi lukea ruudunlukijalla, mutta kaikki sisällöt eivät lukeudu oikeassa järjestyksessä. (WCAG 1.3.1 ja 1.3.2)

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Kartat

Verkkosivustolla on karttoja, joita ei ole kehitetty saavutettaviksi, koska sovellettava laki (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata karttapalveluja.

Tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

Ennen 23.8.2018 Eräluvat.fi-verkkosivustolla on julkaistu seuraavat tiedostot:

 • Tuikki- ja Kieppi-lehtien numerot vuosilta 2012–2018
 • Kostonjärven kalatie -esite
 • Oulangan taimen -hankkeen materiaalit
 • osa Esteet pois -hankkeen materiaaleista
 • erävalvontaraportit vuosilta 2011–2017
 • Suomenlahden tärkeät hylkeenmetsästys- ja kalastusalueet -julkaisu.

Videotallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Eräluvat.fi-verkkosivuston metsästyssivuilla, erähistoriakohteiden sivuilla sekä lupa-alueiden sivuilla on videotallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Ulkopuolisten tahojen julkaisemat sisällöt

Eräluvat.fi-verkkosivustolle on linkitetty ulkopuolisten tahojen julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole Metsähallituksen Eräpalvelujen itsensä tuottamia.

Eräluvat-verkkokaupan ei-saavutettava sisältö

Eräluvat-verkkokauppa ei ole seuraavin osin saavutettavuusvaatimusten mukainen:

Sisältö, joka ei ole vielä vaatimusten mukainen

Otsikot

Toisilleen alisteisia otsikoita on esitetty samalla otsikkotasolla, ja osa otsikoista on esitetty ainoastaan lihavoiduin tekstein eikä lainkaan HTML-otsikkotyylein. Nämä puutteet vaikeuttavat sivujen rakenteen ja tietojen keskinäisten suhteiden ymmärtämistä. (WCAG 1.3.1)

Korjaamme sellaiset otsikot, jotka pystymme korjaamaan käsin.

Sisältö, jota ei ole korjattu kohtuuttoman rasitteen vuoksi

Olemme julkaisemassa uutta Eräluvat-verkkopalvelua. Tästä syystä olemme jättäneet korjaamatta sellaiset sisällöt, jotka vaatisivat liikaa resursseja siihen nähden, että nykyinen verkkokauppa on tulossa elinkaarensa päähän. Näitä sisältöjä ovat seuraavat:

Otsikot

Toisilleen alisteisia otsikoita on esitetty samalla otsikkotasolla, ja osa otsikoista on esitetty ainoastaan lihavoiduin tekstein eikä lainkaan HTML-otsikkotyylein. (WCAG 1.3.1)

Osa otsikoista on sellaisia, joita emme pysty itse korjaamaan käsin. Tällaiset otsikot korjataan uudessa Eräluvat-verkkopalvelussa.

Lomakkeiden virheelliset kentät

Lomakkeen virheelliset kentät merkitään usein vain punaisella kehyksellä. (WCAG 3.3.1)

Tieto luvan saatavuudesta

Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa luvan saatavuudesta. (WCAG 1.4.1)

Verkkokaupan käyttö ruudunlukijalla ja pelkällä näppäimistöllä

Eräluvat-verkkokaupassa on seuraavia ruudunlukijan ja pelkän näppäimistön käyttöön liittyviä puutteita:

 • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä minkäänlaista informaatiota. (WCAG 1.1.1)
 • Ruudunlukijalla ei pysty valitsemaan vaihtoehtoja pudotusvalikosta. Ruudunlukijakäyttäjä saattaa jäädä lomakkeilla jumiin, eikä voi ostaa haluamaansa lupaa. (WCAG 1.3.1)
 • Osa valikoista on merkitty linkeiksi, jolloin ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietää niiden olevan valikkoja. (WCAG 1.3.1)
 • Kun käyttäjä avaa valikon, navigaatioon lisätään alanavigaatiolinkkejä. Nämä linkit ovat visuaalisesti selvästi alempana hierarkiassa kuin muut linkit, mutta tämä hierarkia ei välity ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 1.3.1)
 • Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen. (WCAG 2.1.1)
 • Käyttäjä saattaa jäädä jumiin elementtiin. (WCAG 2.1.2)
 • Palvelu ei ilmoita ruudunlukijakäyttäjälle, että tuotteiden varaamisen aikaraja on loppumassa tai umpeutunut. (WCAG 2.2.1)
 • Näppäimistöllä navigoidessa elementtien järjestys ei ole aina yhteneväinen visuaalisen esityksen kanssa. (WCAG 2.4.3)
 • Näppäimistön näkyvä kohdistus puuttuu vihreistä ja mustista painikkeista, esimerkiksi ”Jatka ostoksia” ja ”Seuraava vaihe” -painikkeista. (WCAG 2.4.7 ja 1.4.3)
 • Kalastonhoitomaksun vuoden luvan yhteydessä oleva numeroelementti ei ole selkeä kontekstiltaan ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 4.1.2)
 • Kun käyttäjä ohjataan Suomi.fi-palveluun vahvaan tunnistautumiseen, hänelle esitetään ruutu, jossa kerrotaan siirron tapahtuvan kymmenen sekunnin sisällä. Tätä tietoa ei lueta ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 4.1.3)
 • Lomakkeiden virheilmoitukset ja palautteet ilmestyvät selausjärjestyksessä viimeiseksi, ja niiden sisältöä ei lueta ruudunlukijalle automaattisesti. (WCAG 4.1.3)
 • Tuotteen varausajan päättymistä ei ilmoiteta ruudunlukijalle. (WCAG 2.2.1)

Ruudunlukijaa käyttäen tuotteiden ostaminen verkkokaupasta ei onnistu, ja näppäimistöä käyttäen se voi olla vaikeaa. Tuotteita voi kuitenkin ostaa myös Erälupien puhelinpalvelusta, jonka numero on 020 69 2424. Puhelinpalvelu palvelee arkisin kello 9–15. Puhelun hinta on 0,00 euroa minuutilta, jonka lisäksi asiakas maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelumaksun. Ostotapahtuman jälkeen sähköpostitse lähetettävät liitetiedostot eivät aina ole kaikilta osin saavutettavia. Puhelinpalvelusta saa apua myös näissä tilanteissa.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Kartat

Eräluvat-verkkokaupassa on karttoja, joita ei ole kehitetty saavutettaviksi, koska sovellettava laki (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata karttapalveluja.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22. syyskuuta 2020. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijan tekemään saavutettavuusarviointiin.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 8. toukokuuta 2023.

Saavutettavuuspalaute ja yhteystiedot

Voit antaa saavutettavuuspalautetta lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen eraluvat@metsa.fi. Saavutettavuudesta ja palautteen käsittelystä vastaa Metsähallituksen Eräpalvelut.

Mikäli et löydä etsimääsi tietoa tai pysty käyttämään palvelua ei-saavutettavan sisällön vuoksi, palvelemme teitä vaihtoehtoisella tavalla. Näissä tapauksissa voit olla yhteydessä edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelinpalveluumme numerossa 020 69 2424. Puhelinpalvelu palvelee arkisin kello 9–15. Puhelun hinta on 0,00 euroa minuutilta, jonka lisäksi asiakas maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelumaksun.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivustojen ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (saavutettavuusvaatimukset.fi). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero, vaihde: 0295 016 000