Siirry pääsisältöön

Metsähallituksen eräkohteilla noudatetaan Eräetikettiä. Se kannustaa kalastajia ja metsästäjiä ottamaan huomioon luonnon, muut ihmiset sekä saaliin ja riistan kaikessa toiminnassa.

Eräetiketti kalastajille

Huomioi muut luonnossa liikkujat

 • Ota huomioon myös muut kalastajat ja luonnossa liikkujat. Luontoharrastukset ja kalastus valtion alueilla kuuluvat kaikille.
 • Muista hyvät käytöstavat: ”päivää, kiitos ja anteeksi!”
 • Älä varaa paikkaa, vaan anna tilaa myös toisille. Huomioi tämä myös leiriytymisessä.
 • Huomioi kalareissulla myös muut vesillä liikkujat, kuten veneilijät ja melojat.
 • Kun kalastat vierailla vesillä, kunnioita paikallisia perinteitä ja pyyntikulttuuria.
 • Kunnioita toisten kalastustapoja, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
 • Ilmoita havaituista epäkohdista erätarkastajalle.

 

Älä roskaa

 • Vie mennessäsi, minkä toit tullessasi. Vastuullinen kalastaja ei roskaa.
 • Kerää mukaasi rannoilta katkenneet siimat, koukut ja tupakantumpit. Ne aiheuttavat ongelmia linnuille ja kaloille.
 • Älä jätä pyydyksiä rannoille.
 • Tarkista säännöllisesti, että veneen moottori ja kanisterit ovat ehjiä ja kunnossa.
 • Huolehdi siitä, ettei kalojen perkeistä aiheudu haittaa viihtyvyydelle.

 

Kunnioita saalista

 • Vältä aiheuttamasta kaloille ylimääräistä kärsimystä.
 • Vältä lohikalojen kalastusta lämpimissä vesissä (yli 20 astetta).
 • Ota selvää saaliskiintiöistä. Huomioi rauhoitetut ja alamittaiset kalat.
 • Vapauta aina rauhoitettu kala varoen.
 • Ota saaliiksi vain sen verran kuin hyödynnät.
 • Huolehdi saaliskalan asianmukaisesta ja kunnioittavasta käsittelystä sekä välittömästä lopetuksesta.
 • Estä tautien leviäminen vesistöstä toiseen muun muassa desinfioimalla kalastusvälineet.
 • Anna saalispalaute.
 • Kunnioita saalista myös saaliskuvissa.
 • Noudata kahluukieltoja, jotta kalojen kutu onnistuisi.

 

veneile viisaasti

 • Huomioi, että kaikissa vesistöissä veneestä ei saa kalastaa.
 • Anna rauha rannalla asuville. Älä mene pihamaille.
 • Säilytä venettä vain sallituilla paikoilla.

 

Tee tulet vain sallituille paikoille

 • Tarvitset tulentekoon aina maanomistajan luvan.
 • Älä sytytä tulta tielle tai turvemaalle.
 • Käytä tulentekoon vain sallittuja puita. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa tulenteko on sallittu maastossa valtion mailla. Tulentekoon voi käyttää kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita, mutta ei kelopuita.
 • Kansallispuistoissa tulenteko on sallittu pääsääntöisesti vain tulipaikoilla.
 • Tarkista aina, onko alueella voimassa maastopalovaroitus. Varoituksen aikana tulenteko on sallittu vain tuvissa ja hormilla varustetuilla tulentekopaikoilla.
 • Muista, että sytyttäjä vastaa tulenteon turvallisuudesta sekä tulen huolellisesta sammutuksesta.

Eräetiketti metsästäjille

Huomioi muut luonnossa liikkujaT

 • Ota huomioon muut metsästäjät ja luonnossa liikkujat. Luontoharrastukset ja metsästys valtion alueilla kuuluvat kaikille.
 • Muista hyvät käytöstavat: ”päivää, kiitos ja anteeksi!­”
 • Älä varaa paikkaa, vaan anna tilaa myös toisille. Huomioi tämä myös leiriytymisessä.
 • Huolehdi turvallisuudesta: muista ampumaturvallisuus ja oikeaoppinen aseenkäsittely.
 • Pukeudu näkyvästi silloin, kun maastoutuminen ei ole metsästyksen kannalta välttämätöntä.
 • Huomioi paikalliset erityispiirteet, kuten vakiintuneet metsästyskäytänteet ja poronhoito.
 • Ilmoita havaituista epäkohdista erätarkastajalle.

 

Älä roskaa

 • Vie mennessäsi, minkä toit tullessasi. Vastuullinen metsästäjä ei roskaa.
 • Kerää mukaasi myös hylsyt. Ne ovat luontoon jäädessään ongelma eläimille ja muulle ympäristölle.
 • Huolehdi leiriytymispaikka siistiksi. Hyvästä leiripaikasta ei jää jälkiä luontoon.

 

Kunnioita riistaa

 • Metsästä vain luvallista riistaa. Noudata saaliskiintiöitä ja asetettuja suosituksia.
 • Älä ikinä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut.
 • Älä aiheuta tarpeetonta kärsimystä riistalle.
 • Ammu riittävän läheltä ja hyvästä tilanteesta.
 • Hyödynnä saaliiksi saatu riista tarkoin.
 • Huomioi myös heti tappavien rautojen ja loukkujen turvallisuus.
 • Anna saalispalaute.
 • Kunnioita saalista myös saaliskuvissa.

 

Ota muut huomioon autoillessasi

 • Älä käytä autoa tai muuta moottorikäyttöistä kulkuneuvoa hyväksi metsästyksessä tai riistaeläimen seuraamisessa.
 • Huomioi muut tiellä liikkujat, älä kaahaa.
 • Jos olet epävarma, missä menee tien ja maaston raja, jätä auto parkkiin ja jatka jalan.
 • Älä tuki metsäautoteitä. Parkkeeraa auto tien varteen niin, ettei muu liikenne häiriinny. Huomioi puita kuljettavat rekat erityisesti talvella.

 

Tee tulet vain sallituille paikoille

 • Tarvitset tulentekoon aina maanomistajan luvan.
 • Älä sytytä tulta tielle tai turvemaalle.
 • Käytä tulentekoon vain sallittuja puita. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa tulenteko on sallittu maastossa valtion mailla. Tulentekoon voi käyttää kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita, mutta ei kelopuita.
 • Kansallispuistoissa tulenteko on sallittu pääsääntöisesti vain tulipaikoilla.
 • Tarkista aina, onko alueella voimassa maastopalovaroitus. Varoituksen aikana tulenteko on sallittu vain tuvissa ja hormilla varustetuilla tulentekopaikoilla.
 • Muista, että sytyttäjä vastaa tulenteon turvallisuudesta sekä tulen huolellisesta sammutuksesta.

 

Pidä huolta koirastasi

 • Huolehdi koiran hyvinvoinnista myös metsällä. Muista, että vastaat myös sen aiheuttamista vahingoista. Vastuuvakuutus suojaa koiraa ja omistajaa vahingon sattuessa.
 • Pidä koira vapaana vain metsästys- ja koulutustilanteissa.
 • Koiran koulutukseen tarvitaan maanomistajan lupa. Metsähallitus myy valtion maille koirankoulutuslupia.
 • Pohjois-Suomessa poronhoitoalueilla metsästyksessä hyödynnettävät koirat tulee kouluttaa porovapaiksi.
 • Selvitä etukäteen porotyöt. Vahingon sattuessa ole avoin ja rehellinen, sekä ota yhteys poroisäntään.
 • Kunnioita suositusta, ja päästä metsästettäessä vain yksi koira kerrallaan irti.