Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla.

Viralliset reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja niiden käyttö on ilmaista.

Metsähallituksen moottorikelkkaurat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä, joilla ajamiseen kelkkailija voi hankkia Metsähallitukselta henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Uraluvan saa helposti kännykällä, netistä, puhelinpalvelusta tai paikallisista toimipaikoista. Uraluvalla voit kelkkailla kaikilla niillä urilla, jotka löydät Metsähallituksen urakartastosta. Huomaathan, että uralupa on maksuton omassa kotikunnassaan kelkkailevalle.

Kelkkailureitistöä on yhteensä lähes 20 000 kilometriä, josta noin 5000 kilometriä on Metsähallituksen kelkkauria. Urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja.

Uralupa

Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla tarvitset uraluvan. Uralupa oikeuttaa kelkkailuun kaikilla Metsähallituksen merkitsemillä moottorikelkkaurilla koko maassa.

Yhdellä kausiluvalla saavat kelkkailla kaikki perheenjäsenet.

Hinnat

Henkilökohtainen uralupa
  • 9 € / 3 h
  • 15 € / vuorokausi
  • 30 € / viikko
  • 50 € / kausi (voimassa koko kelkkailukauden 1.10.–30.5.)
Perhelupa

Kun ostat kausiluvan, se oikeuttaa myös muut perheenjäsenesi kelkkailemaan. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Huomaathan, että moottorikelkan kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää.

Valvonnan helpottamiseksi lupaa käyttävien perheenjäsenten nimet yleensä kirjataan lupaan, kun lupa ostetaan asiakaspalvelupisteestä tai palvelunumerosta. Jos kausilupa/perhelupa on ostettu kännykällä automaattinumerosta, kelkkailija on velvollinen osoittamaan valvojalle määräajassa, että hänen perheellään oli voimassa oleva lupa ennen kelkkailua.

VERKKOKAUPPA

Verkkokaupasta voit ostaa uraluvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.
Siirry verkkokauppaan >

ERÄLUPIEN PALVELUNUMERO: 020 69 2424

Uralupia välittää myös Eräluvat-puhelinpalvelu. Avoinna arkisin klo 9–16.

PALVELUPISTEET

Uraluvan voi ostaa myös Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja monista ulkopuolisista luvanmyyntipaikoista.

MOBIILILUPA

Huom! Mobiililuvat lakkaavat toimimasta 31.12.2019 Telian lopettaessa järjestelmän ylläpidon. Muut myyntikanavat säilyvät ennallaan. Vuodesta 2020 alkaen uraluvan voi hankkia myös lataamalla ilmaisen Eräluvat-sovelluksen puhelimeen.

Uraluvan voi tilata kännykällä automaattinumerosta. Soita lupanumeroon ja odota, että kuulet automaattisen äänitteen ”kiitoksia soitostasi”. Sulje sitten puhelimesi. Hetken kuluttua saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi.

Säilytä viesti luvan voimassaolon ajan. Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen valvojalle pyydettäessä. Lupaa ei voi ostaa etukäteen, vaan lupa-aika alkaa heti tekstiviestin saapumisen jälkeen. Hankittua lupaa ei voi perua eikä muuttaa.

Puhelu veloitetaan matkapuhelin-laskullasi. Huomaathan, että palvelu toimii vain kotimaisista liittymistä. Ulkomaalaiset voivat ostaa luvan prepaid-liittymällä.

Mobiililupien matkapuhelinliittymäkohtainen käyttöraja on 200 euroa kuukaudessa.

Lupatyyppi
Numero
Hinta
3 tuntia 0600 551649 9,01 € + mpm
Vuorokausi 0600 551608 15,02 € + mpm
Viikko 0600 551609 30,04 € + mpm
Kausilupa/perhelupa 0600 551610 49,99 € + mpm

Uralupaehdot

  • Uralupa oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla tai muulla teloilla varustetulla ajoneuvolla Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä kelkkaurilla koko maassa lumipeitteisenä aikana.
  • Lupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvassa mainittuja henkilöitä. Koko kaudeksi ostettu uralupa toimii samalla perhelupana. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Mikäli perheenjäseniä ei ole kirjattu lupaan, luvanhaltija on velvollinen todistamaan valvojalle määräajassa, että hänen taloudessaan on voimassa oleva kausi/perhelupa.
  • Lupa on voimassa vasta kun lupa on maksettu. Lupa on pidettävä mukana maksutositteineen maastossa ajettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä valvontaan oikeutetulle henkilölle.
  • Käytettävään moottoriajoneuvoon tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus. Luvan haltijan on korvattava vahinko, jonka hän tai hänen käytössään oleva ajoneuvo aiheuttaa Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle. Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamastaan vahingosta.
  • Liikkuminen tämän luvan oikeuttamalla alueella tapahtuu kuljettajan vastuulla.
  • Tämä lupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos sen haltija rikkoo annettuja lupaehtoja, tai ei noudata maastoliikenteestä voimassa olevia säädöksiä tai määräyksiä.

Tähän päätökseen tyytymätön voi Metsähallituksesta annetun lain 22 §:n mukaan hakea siihen oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen alkaa siitä päivästä, jona päätös on annettu asianosaiselle. Päätöksen ja siihen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallitukselta.