Metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistukseen. Metsästysasiat valtion mailla ratkaisee Metsähallitus. Sen toimintaa ja päätöksiä ohjaa maa- ja metsätalousministeriö, metsähallituslaki sekä useat muut lait ja asetukset.