Siirry pääsisältöön

Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea erillinen pyydyskohtainen kaupallisen kalastuksen lupa Metsähallituksen kalastuksen erityisasiantuntijalta.

Ylä-Lapin kaupallisen kalastuksen lupahaku vuosille 2023–2025 on käynnissä. Hakuaika on päättynyt 28.10.2022.

Kaikki valtion vesien kaupallisen kalastuksen luvat ja vuokrasopimukset erääntyivät edellisen kerran vuoden 2019 lopussa. Lupahaku vuosille 2020–2024 käytiin vuonna 2019.

Avoinna olevat haut ilmoitetaan tällä sivulla. Mahdollisia vapaita kaupallisen kalastuksen vesiä ja lupia voi kuitenkin tiedustella myös hakuaikojen ulkopuolella kalastuksen erityisasiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen oikeuttaa kaupalliseen kalastukseen. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan toimijakohtaisen lohikiintiön omaavalle kaupalliselle kalastajalle. Kalastonhoitomaksun ovat velvoitettuja maksamaan 18–69-vuotiaat. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidät on vapautettu kalastonhoitomaksusta.

Sisävesien yleisvesialueilla kaupalliseen kalastukseen tarvitsee aina erillisen luvan. Lupahaku vuosille 2020–2024 käytiin vuonna 2019.

Erillisiä hakuja voidaan kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.

Ajankohtaiset kuulutukset

Metsähallitus julistaa haettavaksi kalastusluvat kaupalliseen kalastukseen Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueilla vuosille 2023–2025. Kaupallisen kalastuksen lupia tulee hakea hakulomakkeella, jonka löydät alla olevasta linkistä. Hakuaika on päättynyt 28.10.2022. Hakemukset on toimitettava osoitteeseen: Metsähallitus, Kirjaamo, PL 80, 00521 HELSINKI tai sähköisesti kirjaamo@metsa.fi.

Muut kalastusluvat kaupalliseen kalastukseen vuosille 2020–2024 olivat haettavana 13.9.2019 saakka. Kaupallisen kalastuksen lupia tulee hakea hakulomakkeella, jotka voit ladata alla olevista linkeistä. Hakemukset on toimitettava osoitteeseen: Metsähallitus, Kirjaamo, PL 80, 00521 HELSINKI tai sähköisesti kirjaamo@metsa.fi.

Mahdollisia vapaita kaupallisen kalastuksen vesiä ja lupia voi kuitenkin tiedustella myös hakuaikojen ulkopuolella kalastuksen erityisasiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Vesialueluettelo keskeisimmistä kohteista, hakuilmoitus ja hakulomake ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Vesialueista voi tiedustella kalastuksen erityisasiantuntijoilta. Yhteystiedot löytyvät tältä sivulta kohdasta Neuvonta.

Hakulomakkeet ja ohjeet

Kaupallisen kalastuksen lupaa haetaan lomakkeella, joka tulee postittaa allekirjoitettuna Metsähallituksen kirjaamoon. Osoite on mainittu lomakkeella.

Luettelo kaupallisen kalastuksen lupa-alueista 2020–2024 (PDF, 48 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Hakulomakkeet

Hakuohjeet

Yleiset luvanmyöntämisperusteet

Kaupalliset kalastajat on ELY-keskusten päätöksellä jaettu kahteen ryhmään. 1. ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Myös paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus määritetään ensisijaisesti hakijan kotikunnan mukaan.

Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esimerkiksi osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvan saantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet. Hakijan aiempi kalastushistoria kyseisellä alueella tai paikassa katsotaan eduksi.

Lupiin kuuluu lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken lupakauden.

Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä heikentää hakijan mahdollisuutta saada lupia tulevaisuudessa. Lupien myöntämisen yhtenä tavoitteena on myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.

Lupahinnat

Kaupallisen kalastuksen lupien hinnat säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista. Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

Pyydys Hinta / kalenterivuosi (1.1.2022 alkaen)
Nuotta 150 €
Rysä tai mertapyydys (enintään 1,5 m korkea) 12 €
Isorysä (1,5-5 m korkea) 80 €
Isorysä (yli 5 m korkea) 170 €
Trooli a) yläpaunan pituus enintään 300 m, b) yläpaunan pituus yli 300 m

a) 250 €
b) 500 €

Verkko (pituus enintään 31 m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl) ja enintään 100 koukun pitkäsiima 5 €

Neuvonta

Lisätietoja ja neuvoja kaupalliseen kalastukseen liittyen saat Metsähallituksen kalastuksen erityisasiantuntijoilta:

  • Ylä-Lappi: kalastuksen erityisasiantuntija Jarmo Huhtamella
  • Lappi (poislukien Inari, Utsjoki ja Enontekiö): kalastuksen erityisasiantuntija Markku Vierelä
  • Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa ja merialueet Kalajoelta pohjoiseen: kalastuksen erityisasiantuntija Eero Hartikainen
  • Kainuu: kalastuksen erityisasiantuntija Pasi Korhonen
  • Itä-Suomi, sisävesialueet ja rannikko Hanko-Virolahti: kalastuksen erityisasiantuntija Eetu Karhunen
  • Länsi-Suomi, sisävesialueet ja rannikko Kokkola-Hanko: kalastuksen erityisasiantuntija Veijo Honkanen