Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen toiminnan suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea pyydyskohtaisesti erillinen kaupallisen kalastuksen lupa  Metsähallituksesta eräsuunnittelijalta.

Ammattikalastusluvat haettiin vuonna 2014 vuosille 2015-2019. Mahdollisista vapaista kaupallisen kalastuksen vesistä ja -luvista voi kuitenkin tiedustella eräsuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Lohen ja taimenen pyyntipaikkojen vuokrausta lukuun ottamatta pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen (18-64-vuotiaat, alle 18-, ja 65-vuotta täyttäneillä ilmaista) oikeuttaa kaupallinen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla meressä.

Sisävesien yleisvesialueille käytiin kaupallisen kalastuksen lupahaku vuonna 2015 vuosille 2016-2019.

HUOM! Erillisiä hakuja voidaan kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.

VIIMEKSI HAETTAVANA

Syksyllä 2017 kuulutetaan kaupallisen kalastuksen luvat Puruveden ja Päijänteen yleisvesialueille: hakulomake ja ohjeet löytyvät myös sivun oikeasta laidasta. Lisäksi kuulutetaan osakkuuksien luovutukset kaupalliseen kalastukseen vuosille 2018-
2019. Luovutuksella luovutetaan vain kalastusoikeutta. Ohje ja hakemuslomake myös sivun oikeasta laidasta!

Keväällä 2017 kuulutettiin kaupallisen kalastuksen rysäpaikkaluvat vuosille 2017-19 Kraaselin ja Hietakarin vesialueille. Hakulomake, ohjeet ja kartta löytyvät myös sivun oikeassa laidassa.

Yleiset luvanmyöntämisperusteet

1.ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2.ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus katsotaan ensisijassa hakijan kotikunnan mukaan.Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esimerkiksi osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvan saantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet. Hakijan aiempi kalastushistoria kyseisellä alueella tai paikassa katsotaan eduksi.

Lupiin kuuluu lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken lupakauden. Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä, heikentää hakijan tulevien lupien saantia. Lupien myönnön yhtenä tavoitteena on myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.

Kaupallisen kalastuksen lupahinnat säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (888/2017). Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

nuotta 100 €
isorysä (yli 5 m korkea) 130 €
isorysä (1,5-5 m korkea) 60 €
trooli 200 €

verkko (31m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl) ja enintään 100 koukun pitkäsiima

3 €

Neuvonta

Lappi (poislukien Inari, Utsjoki ja Enontekiö): Markku Vierelä

Pohjanmaa – Kainuu - Posio: Kari Sarajärvi, Pasi Korhonen

Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi: Olli Urpanen

 

ajankohtaiset kuulutukset

Kuulutus vuosille 2018 ja 2019: Puruvesi ja Päijänne sekä osakaskunnat