Siirry pääsisältöön

Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea erillinen pyydyskohtainen kaupallisen kalastuksen lupa  Metsähallituksen eräsuunnittelijalta.

Kaikki valtion vesien kaupallisen kalastuksen luvat ja vuokrasopimukset erääntyivät edellisen kerran vuoden 2019 lopussa. Lupahaku vuosille 2020–2024 käytiin vuonna 2019.

Avoinna olevat haut ilmoitetaan tällä sivulla. Mahdollisia vapaita kaupallisen kalastuksen vesiä ja lupia voi kuitenkin tiedustella myös hakuaikojen ulkopuolella eräsuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen oikeuttaa kaupalliseen kalastukseen. Kalastonhoitomaksun ovat velvoitettuja maksamaan 18–64-vuotiaat. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan toimijakohtaisen lohikiintiön omaavalle kaupalliselle kalastajalle.

Sisävesien yleisvesialueilla kaupalliseen kalastukseen tarvitsee aina erillisen luvan. Lupahaku vuosille 2020–2024 käytiin vuonna 2019.

Erillisiä hakuja voidaan kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.

Ajankohtaiset kuulutukset

Kalastusluvat kaupalliseen kalastukseen vuosille 2020–2024 olivat haettavana 13.9.2019 saakka. Kaupallisen kalastuksen lupia tulee hakea hakulomakkeella, jotka voit ladata alla olevista linkeistä. Hakemukset on toimitettava osoitteeseen: Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA tai sähköisesti kirjaamo@metsa.fi.

Mahdollisia vapaita kaupallisen kalastuksen vesiä ja lupia voi kuitenkin tiedustella myös hakuaikojen ulkopuolella eräsuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Vesialueluettelo keskeisimmistä kohteista, hakuilmoitus ja hakulomake ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Vesialueista voi tiedustella kalastuksen suunnittelijoilta:

  • Lappi (pois lukien Inari, Utsjoki ja Enontekiö): Markku Vierelä, 0206 39 7150
  • Ylä-Lappi: Jarmo Huhtamella, 0206 39 7717
  • Pohjanmaa–Kainuu: Pasi Korhonen, 0206 39 6066
  • Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa ja merialueet Kalajoesta pohjoiseen: Eero Hartikainen, 0206 39 6178
  • Itä-Suomi, sisävesialueet: Eetu Karhunen, 0206 39 4241
  • Länsi-Suomi, sisävesialueet: Olli Urpanen, 0206 39 5056
  • Merialueet Kokkolasta etelään: Mikko Malin, 0206 39 4637

Hakulomakkeet ja ohjeet

Kaupallisen kalastuksen lupaa haetaan lomakkeella, joka tulee postittaa allekirjoitettuna Metsähallituksen kirjaamoon. Osoite on mainittu lomakkeella.

Luettelo kaupallisen kalastuksen lupa-alueista 2020–2024 (PDF, 48 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Hakulomake - 2020–2024 (PDF, 195 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakulomake - Ylä-Lappi 2020–2024 (PDF, 195 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakulomake - lohen ja taimenen pyyntipaikan vuokraaminen meressä (PDF, 196 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakulomake - lohiregalepyyntipaikan vuokraaminen (PDF, 197 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakulomake - osakkuuksien luovutus kaupalliseen kalastukseen (PDF, 561 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Hakuohje - 2020–2024 (PDF, 297 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakuohje - Ylä-Lappi 2020–2024 (PDF, 295 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakuohje - lohen ja taimenen pyyntipaikan vuokraaminen meressä (PDF, 294 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakuohje - lohiregalepyyntipaikan vuokraaminen (PDF, 361 kt, avautuu uuteen välilehteen)
Hakuohje - osakkuuksien luovutus kaupalliseen kalastukseen (PDF, 298 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Yleiset luvanmyöntämisperusteet

Kaupalliset kalastajat on ELY-keskusten päätöksellä jaettu kahteen ryhmään. 1. ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Myös paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus määritetään ensisijaisesti hakijan kotikunnan mukaan.

Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esimerkiksi osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvan saantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet. Hakijan aiempi kalastushistoria kyseisellä alueella tai paikassa katsotaan eduksi.

Lupiin kuuluu lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken lupakauden.

Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä heikentää hakijan mahdollisuutta saada lupia tulevaisuudessa. Lupien myöntämisen yhtenä tavoitteena on myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.

Lupahinnat

Kaupallisen kalastuksen lupien hinnat säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1462/2019). Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

Pyydys Hinta / kalenterivuosi
nuotta 100 €
rysä (enintään 1,5 m korkea) 10 €
isorysä (1,5-5 m korkea) 60 €
isorysä (yli 5 m korkea) 130 €
trooli 200 €
verkko (31 m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl)
ja enintään 100 koukun pitkäsiima
3 €

Neuvonta

Lisätietoja ja neuvoja kaupalliseen kalastukseen liittyen saat Metsähallituksen eräsuunnittelijoilta: