Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea pyydyskohtaisesti erillinen kaupallisen kalastuksen lupa  Metsähallituksesta eräsuunnittelijalta.

Ammattikalastusluvat vuosille 2015-2019 haettiin vuonna 2014. Mahdollisista vapaista kaupallisen kalastuksen vesistä ja -luvista voi kuitenkin tiedustella eräsuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Lohen ja taimenen pyyntipaikkojen vuokrausta lukuun ottamatta pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen oikeuttaa kaupalliseen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla meressä. Kalastonhoitomaksun ovat velvoitettuja maksamaan 18-64-vuotiaat. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei maksua tarvitse suorittaa.

Sisävesien yleisvesialueille kaupallisen kalastuksen lupahaku vuosille 2016-2019 käytiin vuonna 2015.

Erillisiä hakuja voidaan kuitenkin kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.

VIIMEKSI HAETTAVANA

Syksyllä 2017 kuulutetaan kaupallisen kalastuksen luvat Puruveden ja Päijänteen yleisvesialueille: hakulomake ja ohjeet löytyvät myös sivun oikeasta laidasta. Lisäksi kuulutetaan osakkuuksien luovutukset kaupalliseen kalastukseen vuosille 2018-2019. Luovutuksella luovutetaan vain kalastusoikeutta. Ohje ja hakemuslomake myös sivun oikeasta laidasta.

Keväällä 2017 kuulutettiin kaupallisen kalastuksen rysäpaikkaluvat vuosille 2017-19 Kraaselin ja Hietakarin vesialueille. Hakulomake, ohjeet ja kartta löytyvät myös sivun oikeassa laidassa.

Yleiset luvanmyöntämisperusteet

1. ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2. ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus katsotaan ensisijassa hakijan kotikunnan mukaan. Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esimerkiksi osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvan saantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet. Hakijan aiempi kalastushistoria kyseisellä alueella tai paikassa katsotaan eduksi.

Lupiin kuuluu lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken lupakauden. Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä heikentää hakijan tulevien lupien saantia. Lupien myönnön yhtenä tavoitteena on myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.

Kaupallisen kalastuksen lupahinnat säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (888/2017). Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

Pyydys Hinta / kalenterivuosi
nuotta 100 €
rysä (enintään 1,5 m korkea) 10 €
isorysä (1,5-5 m korkea) 60 €
isorysä (yli 5 m korkea) 130 €
trooli 200 €

verkko (31 m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl)
ja enintään 100 koukun pitkäsiima

3 €

Neuvonta

Lappi (poislukien Inari, Utsjoki ja Enontekiö): eräsuunnittelija Markku Vierelä

Pohjanmaa – Kainuu - Posio: eräsuunnittelijat Kari Sarajärvi ja Pasi Korhonen

Etelä-Suomi, merialueet: erikoissuunnittelija Mikko Malin

Etelä-Suomi, sisävedet: eräsuunnittelija Eero Hartikainen

 

ajankohtaiset kuulutukset

Kuulutus vuosille 2018 ja 2019: Puruvesi ja Päijänne sekä osakaskunnat


 

Erähenkilöstö

Etsitkö jotakuta vastaamaan kysymyksiin tietystä aiheesta tai alueesta? Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteystiedoista löydät etsimäsi henkilön!

Tutustu erähenkilöstöön >