Siirry pääsisältöön

Haukitehdas-hankkeessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö lisää hauen lisääntymisalueita ja kannustaa muita toimimaan samoin. Parhaiten onnistuneet kohteet ovat oikeita ”haukitehtaita”, joista voi syntyä satoja tuhansia hauen poikasia vuosittain.

Miksi haukitehdas?

Hauen kutualueiden määrä on pienentynyt, laatu heikentynyt ja haukikannoissa on paikoin ollut havaittavissa selkeää taantumista. Rantojen ruoppaukset, merenpohjien liettymiset ja vesien luonnollisia kevättulvia ehkäisevät säännöstelytoimet vaikeuttavat haukien menestyksekästä lisääntymistä.

Vahvojen haukikantojen ekologiset hyötyvaikutukset ovat kiistattomat. Lisäksi hauki on vapaa-ajankalastajien ja ammattikalastajien arvostama laji. Kalastuksen ympärille nivoutuville elinkeinoille hauella on iso taloudellinen merkitys. Haukikantojen muutoksiin on vastattava ajoissa.

Hanke alkoi vuonna 2017 ja jatkuu edelleen. Hanke on rahoitettu pääosin kalastonhoitomaksuvaroilla, joita vuonna 2019 saatiin 40 000 euroa.

Hankkeen tavoitteita

 • Tuoda esille hauen tärkeää merkitystä vesiluonnolle
 • Koostaa haukikosteikkoja koskevia tutkimustuloksia ihmisten saataville
 • Saada kunnat, kaupungit, kalatalousalueet ja yksityiset ymmärtämään haukikosteikkojen merkitys ja haluamaan niitä mailleen
 • Saada vesiensuojelu- ja lintukosteikkojen suunnittelijat huomioimaan kalaston tarpeet nykyistä paremmin projekteissaan
 • Edistää erilaisin toimin haukien luontaisen lisääntymisen edellytyksiä Itämeren rannikolla ja sisävesissa
 • Löytää ja kunnostaa uusia sopivia kohteita haukien luontaisen lisääntymisen tueksi
 • Tukea Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tavoitetta; hyvät kalavedet ja elinvoimaiset kalakannat, jonka mukaan kalojen luontaista lisääntymistä edistetään.
 • Käynnistää vaelluskalavesistöjen virtavesikunnostuksissa jo normiksi muodostunut talkookulttuuri myös haukien luontaisen lisääntymisen tueksi.

Haukitehdas-hankkeessa etsitään uusia kunnostuskohteita. Kuvan potentiaalinen kosteikkokohde sijaitsee Naantalissa. Kuva: Janne Antila.

 

Hankkeessa jo saavutettua

 • Julkaistiin Haukitehtaat osana kalaston- ja ympäristönhoitoa -opas.  Työ jatkuu ja opasta tullaan tukemaan uusimmilla saatavilla olevilla tiedoilla.
 • Hankkeesta on viestitty eri medioissa. Kunnat, kaupungit ja kalatalousalueet on haastettu selvittämään haukitehtaan mahdollisuutta alueelleen.
 • Haukitehtailla haukikannat takaisin nousuun -seminaaria oli kuuntelemassa edustajia yli 30:sta kala- ja vesialan instanssista.
 • Käytännön kohteissa on tehty yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa:
  • Kokkolan Nisulanpotin nousu-uoman kunnostus ja nousuesteen poisto.
  • Vihdin Valkojan monitoimikosteikon kaivuutyö, säätöpadon asennus ja nousu-uoman teko. Työ jatkuu useissa jo varmistuneissa ja selvityksen alla olevissa kohteissa.
  • Alustavaa kartoitustyötä sopivien kohteiden löytämiseksi on tehty ja jatketaan Saaristomerellä ja Suomenlahdella.

Uomakunnostuksia tehdään myös käsipelillä. Kuvassa hanketyöntekijöitä lapioineen Kokkolan Nisulanpotilla. Kuva: Janne Antila.

 

Lue lisää Haukitehdas-hankkeesta. (vapaa-ajankalastaja.fi)

Maksa kalastonhoitomaksu (Eräluvat-verkkokauppa)