Siirry pääsisältöön

Metsähallitus tarjoaa jousimetsästäjille kausilupia valtion maille. Jousimetsästäjän kausiluvan hinta on puolet tavallista kausilupaa edullisempi.

  • Kanalintukausiluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa paitsi ei yleensä majavaa. Kanalintukausilupaa anotaan vuosittain huhtikuussa. Jousimetsästäjän kausiluvan hinta on 65 euroa.
  • Vesilintu- ja jäniskausiluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa lukuun ottamatta kanalintuja ja majavaa. Vesilintu- ja jänisluvat tulevat myyntiin kesäkuun puolenvälin aikoihin, ja niitä myydään kiintiöiden puitteissa koko kauden ajan. Kausiluvan hinta on jousimetsästäjälle 40 euroa.

Kausilupia majavan tai pienpetojen metsästykseen tai lyhytkestoisia pienriistalupia ei ole erikseen saatavilla jousimetsästykseen. Vuorokausiluvilla (kanalinnut, vesilinnut ja jänis) sekä majava- ja pienpetokausiluvilla voi kuitenkin metsästää haulikon ja kivääriin lisäksi myös jousella.

Tutustu Metsähallituksen pienriistalupiin ja lupa-alueisiin.

Metsäkauris ei sisälly Metsähallituksen pienriistalupiin. Metsästysseuroille vuokratuilla alueilla voi metsästää myös metsäkaurista, mikäli sen metsästys on sisällytetty vuokrasopimukseen.

Valkohäntäpeuran metsästys on mahdollista Metsähallituksen hirvenmetsästyksen aluelupa- ja metsästysvuokra-alueilla Suomen riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla.

Jousimetsästystä koskevat vaatimukset

Metsästys jousella edellyttää metsästyskortin suorittamista ja metsästysoikeutta alueella (esim. valtion mailla Metsähallituksen pienriistalupaa ko. alueelle). Sorkkaeläimiä metsästettäessä jousimetsästyksen ampumakoe tulee olla suoritettuna. Itse jousiaseeseen ei tarvitse lupaa, mutta sen on täytettävä metsästysasetuksen (666/1993) 20 §:n mukaiset vaatimukset.

Jousi metsästysaseena soveltuu kaikelle riistalle. Suomessa lainsäädännön mukaan sallittua jousiriistaa ovat kaikki pienriista sekä hirveä pienempi sorkkariista, eli peurat, kauriit, villisika ja mufloni.

Metsähallituksen alueilla jousimetsästyksessä ovat voimassa samat lupa- ja lupa-aluekohtaiset ehdot kuin haulikolla tai kiväärillä metsästettäessä.

Lisätietoa jousella metsästyksestä riista.fi-sivustolla.

Metsästyslaki ja metsästysasetus

Metsästyslakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja koiran pitämiseen.