Metsähallitus myöntää lupia koiran koulutukseen ja koirakokeiden järjestämiseen valtion alueille. Pienriistan metsästykseen käytettyjen koirien koulutuslupia myönnetään pienriistan metsästysalueille tai osille niitä. Hirvikoiran koulutusluvat on sisällytetty hirvenmetsästyksen aluelupiin. Lupiin voi sisältyä alueellisia lisämääräyksiä kuten esim. porotalouteen liittyvien asioiden huomiointi.

Koulutusluvan hinta on 20 € / luvan käyttäjä / alue. Koirakoeluvan hinta vaihtelee kokeen tason mukaan.

Etelä-Suomen (lupa-alueväli 6612-7697 ja alue 5636) koirankoulutusluvat myönnetään vain lintukoirille ja ainoastaan eräsuunnittelijoiden kautta.


Karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien metsästyskokeiden järjestämiseen tai kouluttamiseen tarvittavat luvat valtion mailla.

Milloin erillistä lupaa ei tarvita?

Jos henkilö on mukana poikkeusluvalla tapahtuvassa karhun tai ilveksen metsästyksessä tai poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla tapahtuvassa karhun metsästyksessä, ja ko. lupa koskee myös valtion aluetta, ei kyseisellä alueella tarvita erillistä lupaa karhua haukkuvan tai ilvestä ajavan koiran kouluttamiseen. Koulutus on mahdollista poikkeusluvan aikana tai kun alueellinen kiintiö on täyttymättä.

Milloin lupa tarvitaan?

Silloin kun henkilöllä ei ole voimassa olevaa oikeutta metsästää karhua tai ilvestä, tulee karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien kokeisiin tai koulutukseen valtion mailla olla sekä Suomen riistakeskuksen että Metsähallituksen lupa.

On syytä huomioida, että Suomen riistakeskus on linjannut, ettei lupia ilvestä ajavien koirien kouluttamiseen tai metsästyskokeiden järjestämiseen myönnetä.

Hae ensin lupa Suomen riistakeskukselta!

Karhua haukkuvien koirien metsästyskokeiden järjestämiseen sekä kouluttamiseen tulee ensin hakea Metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukainen lupa Suomen riistakeskukselta. Luvan saatuasi voit hakea Metsähallitukselta lupaa samaan tarkoitukseen valtion alueelle.

Miten Metsähallituksen lupaa haetaan?

Karhua haukkuvan koiran metsästyskoe- tai koulutuslupa valtion maille voidaan sisällyttää Metsähallituksen metsästyslupiin sekä vuokrasopimuksiin sillä edellytyksellä, että luvanhaltijalla on toimintaan myös Suomen riistakeskuksen lupa. Muutoin karhua haukkuvien koirien koe- ja koulutuslupaa valtion alueelle haetaan Metsähallituksen eräsuunnittelijalta. Lupahakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio Suomen Riistakeskuksen myöntämästä koe- tai koulutusluvasta. Hakemuksessa tulee ilmetä mille alueelle ja ajalle lupaa haetaan sekä niiden henkilöiden nimet, jotka lupaa tulisivat käyttämään. Erikseen kirjoitettavista koulutusluvista Metsähallitus perii 20 € maksun jokaista luvan käyttäjää kohden.

Koirankoulutusluvan lupaehdot

Lupa-aika (lintukoirien ja jäniskoirien koulutuslupa)*

  • Jänistä ajavat koirat: lupa voimassa 20. - 31.8. ja 1.11.-28.2.
  • Kanakoirat, noutajat ja pystykorvat: lupa voimassa 20.8.-9.9. ja 1.11.-28.2. Lupa on voimassa myös 10.9. - 31.10. jos kaikkien kanalintujen metsästys kyseisellä lupa-alueella on muuten kielletty.  Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueilla koulutusaika on aina 20.8.- 31.3.

Lupaehdot:

  1. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaiken sen vahingon, mitä tämän luvan nojalla suoritettava toiminta Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttaa.
  2. Mikäli alueelle on myyty metsästyslupia, ei Metsähallitus tämän luvan vuoksi tule niitä rajoittamaan.
  3. Tätä lupaa käytettäessä asetta EI saa olla mukana.
  4. Rauhoitettuja riistaeläimiä ei saa vahingoittaa (ML 52 §)

 

Etelä-Suomen lupa-alueille (lupa-alueet 5636, 6612-7697) koirankoulutuslupia myönnetään ainoastaan eräsuunnittelijoiden kautta ja ainoastaan lintukoirille ajalle 20.8.-9.9. ja 1.11.-31.12.

* Hirvikoirien ja karhua haukkuvien koirien koulutus- ja koeluvat myönnetään ainoastaan eräsuunnittelijoiden kautta koko maassa!