Siirry pääsisältöön

Metsähallitus myöntää lupia koiran koulutukseen ja koirakokeiden järjestämiseen valtion alueilla. Koulutusluvan voi ostaa yhdelle lupa-alueelle 20 euron hintaan. Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Koirakoeluvan hinta vaihtelee kokeen tason mukaan. Koeluvat haetaan alueen metsästyksen erityisasiantuntijalta.

Lintu- ja jäniskoirien koulutusluvat

Lupia pienriistan metsästykseen käytettävien koirien koulutukseen voi ostaa Eräluvat -verkkokaupasta ja -puhelinpalvelusta pienriistan lupametsästysalueille. Luvanmyynti alkaa 17.6.2024.

Huom! Länsi- ja Itä-Suomen lupa-alueiden (6 - ja 7 -alkuiset  lupa-alueet sekä 5636 Lestijärvi) jänistä ajavien koirien koulutusluvat myönnetään vain alueen metsästyksen erityisasiantuntijan kautta.

Luvan voimassaoloaika

Jänistä ajavat koirat: lupa on voimassa 20.–31. elokuuta ja 1. marraskuuta – 28. helmikuuta.

Kanakoirat, noutajat ja pystykorvat: lupa on voimassa 20. elokuuta – 9. syyskuuta ja 1. marraskuuta – 28. helmikuuta. Jos kaikkien kanalintujen metsästys kyseisellä lupa-alueella on muuten kielletty, lupa on voimassa myös 10. syyskuuta – 31. lokakuuta. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueilla koulutusaika on aina 20. elokuuta – 31. maaliskuuta.

Hirvikoirien koulutusluvat

Hirvikoiran koulutusluvat on sisällytetty hirvenmetsästyksen aluelupiin ja metsästysoikeuden vuokrasopimuksiin. Koulutuslupiin voi sisältyä alueellisia lisämääräyksiä, kuten porotalouteen liittyvien asioiden huomiointi.

Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yksittäinen koirankouluttaja voi hakea lupaa hirvikoiran kouluttamiseen alueen metsästyksen erityisasiantuntijalta, jos hän ei ole mukana hirvenmetsästyksen alueluvan saaneessa seurassa tai seurueessa. Nämä yksittäiset hirvikoiran koulutusluvat myönnetään pääsääntöisesti hirvenmetsästysajan ulkopuolelle. Muualla Suomessa yksittäisiä hirvikoirien koulutus- ja koelupia ei myönnetä metsästysalueiden pienuuden takia.

Karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien koulutus

Milloin erillistä lupaa ei tarvita?

Erillistä lupaa karhua haukkuvan tai ilvestä ajavan koiran kouluttamiseen ei tarvita, jos henkilö valtion mailla metsästää

  • karhua tai ilvestä poikkeusluvalla TAI
  • karhua poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla.

Koiran koulutus on mahdollista poikkeusluvan aikana tai kun alueellinen kiintiö on täyttymättä.

Milloin lupa tarvitaan?

Lupa koiran kouluttamiseen ja kokeeseen valtion mailla tarvitaan sekä Metsähallitukselta että Suomen riistakeskukselta. Suomen riistakeskus ei kuitenkaan myönnä lupia ilvestä ajavien koirien kouluttamiseen, joten käytännössä luvan voi saada ainoastaan karhua haukkuvan koiran kouluttamiseen ja kokeeseen. Tämä lupa täytyy hankkia silloin, kun henkilöllä ei ole voimassa olevaa oikeutta metsästää karhua tai ilvestä.

Hae ensin lupa Suomen riistakeskukselta

Karhua haukkuvien koirien kouluttamiseen ja metsästyskokeiden järjestämiseen tulee ensin hakea metsästyslain 52. pykälän 3. momentin mukainen lupa Suomen riistakeskukselta. Saatuasi luvan Suomen riistakeskukselta voit hakea Metsähallitukselta lupaa samaan tarkoitukseen valtion alueelle.

Lue lisää luvan hakemisesta Suomen riistakeskukselta (riista.fi).

Miten Metsähallitukselta haetaan lupaa?

Karhua haukkuvan koiran koulutus- tai metsästyskoelupa valtion mailla voidaan sisällyttää Metsähallituksen myöntämiin metsästyslupiin sillä edellytyksellä, että luvanhaltijalla on toimintaan lupa myös Suomen riistakeskukselta. Haukutusoikeus päättyy hirvenmetsästyskauden aloitusta edeltävänä päivänä.

Sen sijaan jos karhunmetsästyslupaa tai -oikeutta ei ole, karhua haukkuvien koirien koe- ja koulutuslupaa valtion alueelle haetaan Metsähallituksen metsästyksen erityisasiantuntijalta. Lupahakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio Suomen riistakeskuksen myöntämästä koe- tai koulutusluvasta. Hakemuksessa tulee ilmetä, mille alueelle ja ajalle lupaa haetaan sekä niiden henkilöiden nimet, jotka lupaa tulisivat käyttämään. Erikseen kirjoitettavista koulutusluvista Metsähallitus perii 20 euron maksun jokaista luvan käyttäjää kohden.

Eteläisessä Suomessa yksittäisiä karhua haukkuvien koirien koulutus- ja koelupia ei myönnetä, koska metsästysalueet ovat pieniä ja alueluvassa mukana olevat metsästäjätkin kouluttavat koiriaan näillä alueilla.

Koirankoulutuslupiin liittyviä vakioehtoja

Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaiken sen vahingon, mitä tämän luvan nojalla suoritettava toiminta Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttaa.

Mikäli alueelle on myyty metsästyslupia, ei Metsähallitus tämän luvan vuoksi tule niitä rajoittamaan.

Tätä lupaa käytettäessä asetta ei saa olla mukana.

Rauhoitettuja riistaeläimiä ei saa vahingoittaa (metsästyslain 52. pykälä).

Erähenkilöstö

Etsitkö jotakuta vastaamaan kysymyksiin tietystä aiheesta tai alueesta? Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteystiedoista löydät etsimäsi henkilön!

Tutustu erähenkilöstöön.