Metsähallitus kannustaa metsästäjiä pienpetojen pyyntiin. Minkin ja supikoiran metsästys on todellista luonnonhoitotyötä, josta hyötyvät riistan lisäksi myös monet muut lajit. Metsähallitus tarjoaa lupa-alueilleen edullisia pienriistalupia, ja tukee petopoistoa esimerkiksi naalin ja saaristolintujen suojelun edistämiseksi.

Naalin pelastus

Metsähallitus kannustaa metsästäjiä kettujahtiin Ylä-Lapissa. Tavoitteena on auttaa uhanalaista naalia saamaan pesintäalueensa takaisin käyttöönsä runsastuneen ketun vallattua pesäkolot. Pyyntiin osallistuville metsästäjille maksetaan kulukorvausta 30 euroa ketulta.

Lappiin varsin runsaaksi levittäytynyt kettu on jo paikoin onnistuttu tehostetun metsästyksen ansiosta pitämään pois tyhjiksi jääneistä naalin pesistä. Naalin toivotaankin palaavan Suomen puolen tuntureille.

Myös paikalliset riistanhoitoyhdistykset ovat innostaneet metsästäjiä kettujahtiin muun muassa järjestämällä pyyntikilpailun.

Lisätietoa eräsuunnittelija Nilla Aikiolta: p. 0206 39 7629, nilla.aikio(a)metsa.fi

Saariston minkit

Minkki on merkittävä uhka saaristossa pesivälle linnustolle ja sen monimuotoisuudelle. Kokonaiset saaret saattavat tyhjentyä pesivistä linnuista minkin asettuessa alueelle. Pätevänä uimarina minkki myös levittäytyy varsin tehokkaasti.

Saaristossa minkkien metsästäminen on erityisen haasteellista johtuen olosuhteista ja laajoista alueista, jonne pedot pääsevät piiloon. Metsähallitus tukee pyyntiin osallistuvien metsästäjien työpanosta mm. hankkimalla pyydyksiä.

Partio, joka käyttää koiria paikallistamaan minkit ja lehtipuhaltimia niiden piilosta ulos ajamiseksi, ovat osoittautuneet tehokkaimmaksi tavaksi poistaa saarelle tai luodolle asettuneet minkit. Tällaisten minkkispesialistien tekemää vapaaehtoistyötä tuetaan, ja toisinaan virka-apuakin pyydetään.

Lisää tietoja eräsuunnittelija Madeleine Nymanilta.

Seis supikoira!

Metsähallituksen Eräpalvelut tukee Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteishanketta, jonka tavoitteena on estää supikoiran leviäminen Skandinaviaan.

Hankkeen tärkein toimenpide on pitää Lapin supikoirakanta mahdollisimman pienenä, jotta laji ei levittäydy Tornionjoen yli Ruotsiin tai Ylä-Lapin jokilaaksojen kautta Norjan vuonoille.

Hanketta koordinoi Suomen riistakeskus. Sen kenttätöistä vastaa Tmi Juha Mäkimartti.

Jos näet supikoiran Lapissa, ilmoitathan havainnostasi Juhalle p. 050 3011676.

Lisää tietoa hankkeesta Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla (riista.fi) >