Siirry pääsisältöön

Metsähallitus kannustaa metsästäjiä pienpetojen pyyntiin. Minkin ja supikoiran metsästys on todellista luonnonhoitotyötä, josta hyötyvät riistan lisäksi myös monet muut lajit. Metsähallitus tarjoaa lupa-alueilleen edullisia pienpetolupia ja tukee petopoistoa esimerkiksi naalin ja saaristolintujen suojelun edistämiseksi.

Naalin pelastus

Metsähallitus kannustaa metsästäjiä kettujahtiin Ylä-Lapissa. Alueella kettu on runsastunut ja vallannut naalin pesäkolot. Tavoitteena on auttaa uhanalaista naalia saamaan pesintäalueensa takaisin käyttöönsä. Pyyntiin osallistuville metsästäjille maksetaan kulukorvausta 30 euroa ketulta.

Lappiin varsin runsaaksi levittäytynyt kettu on jo paikoin onnistuttu tehostetun metsästyksen ansiosta pitämään poissa tyhjiksi jääneistä naalin pesistä. Naalin toivotaankin palaavan Suomen puolen tuntureille.

Myös paikalliset riistanhoitoyhdistykset ovat innostaneet metsästäjiä kettujahtiin muun muassa järjestämällä pyyntikilpailun.

Lisätietoa metsästyksen erityisasiantuntija Nilla Aikiolta, jonka puhelinnumero on 0206 39 7629 ja sähköpostiosoite nilla.aikio(a)metsa.fi.

Saariston minkit

Minkki on merkittävä uhka saaristossa pesivälle linnustolle ja sen monimuotoisuudelle. Kokonaiset saaret saattavat tyhjentyä pesivistä linnuista minkin asettuessa alueelle. Hyvänä uimarina minkki myös levittäytyy varsin tehokkaasti.

Saaristossa minkkien metsästäminen on erityisen haasteellista johtuen olosuhteista ja laajoista alueista, jonne pedot pääsevät piiloon. Metsähallitus tukee pyyntiin osallistuvien metsästäjien työpanosta muun muassa hankkimalla pyydyksiä.

Tehokkaimmaksi tavaksi poistaa saarelle tai luodolle asettuneet minkit ovat osoittautuneet partiot, jotka käyttävät koiria paikallistamaan minkit ja lehtipuhaltimia niiden piilosta ulos ajamiseksi. Metsähallituks tukee tällaisten minkkispesialistien tekemää vapaaehtoistyötä, ja toisinaan heiltä pyydetään virka-apuakin.

Lisää tietoja metsästyksen erityisasiantuntija Simon Anderssonilta.

Seis supikoira!

Metsähallituksen Eräpalvelut tukee Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteishanketta, jonka tavoitteena on estää supikoiran leviäminen Skandinaviaan.

Hankkeen tärkein toimenpide on pitää Lapin supikoirakanta mahdollisimman pienenä, jotta laji ei levittäydy Tornionjoen yli Ruotsiin tai Ylä-Lapin jokilaaksojen kautta Norjan vuonoille.

Hanketta koordinoi Suomen riistakeskus. Sen kenttätöistä vastaa Tmi Juha Mäkimartti.

Jos näet supikoiran Lapissa, ilmoitathan havainnostasi Juhalle puhelinnumeroon 050 3011676.

Lisää tietoa hankkeesta Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla (riista.fi).