Oikein suunniteltu metsästys on suurpetokantojen hoitoa ja suojelua. Suurpetokantojen hoito ja suojelu on viranomaistyötä, mutta myös metsästäjien ja luonnonsuojelijoiden tekemää vapaaehtoistyötä. Vastuu suurpetokantojen hoidosta ja säilyttämisestä kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Suurpetojen metsästys valtion mailla

Ilves, karhu ja susi ovat riistaeläinlajeja, joita metsästetään jonkin verran poikkeusluvin niiden aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi kannanhoidollisista syistä. Myös hylkeet ovat riistaeläimiä, joiden metsästyksessä tarvitaan pyyntilupa. Myös runsastuneen ahman metsästykseen myönnettiin ensi kertaa vahinkoperusteisia poikkeuslupia 2017.