Siirry pääsisältöön

Metsästysjärjestelyt Pohjois-Suomessa ovat erilaisia kuin muualla Suomessa: Paikallisella on vapaa metsästysoikeus kotikunnassaan valtion mailla, eikä hänen näin ollen tarvitse hankkia metsästyslupaa metsästääkseen näillä alueilla. Pohjois-Suomi on myös poronhoitoaluetta, joten siellä metsästäjän täytyy huolehtia siitä, ettei metsästyksestä aiheudu poroille haittaa.

Vapaa oikeus metsästää

Metsästyslain 8. pykälän mukaan pohjoissuomalaiset metsästäjät saavat metsästää ilmaiseksi omassa kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla. Tämä oikeus koskee Lapin ja Kainuun maakuntien sekä Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Vaalan asukkaita. Metsästyslaki on luettavissa Finlexin verkkosivuilla (finlex.fi).

Kotikunnan määrää henkilön tosiasiallinen asuinpaikka. Metsästäjän kotikunta ei siis välttämättä muutu, vaikka hän itse ilmoittaisi osoitteensa kakkosasuntoonsa, jos hän kuitenkin tosiasiallisesti asuu muualla.

Oikeus metsästää kotikuntansa valtion alueilla on pohjoisen asukkaille arvokas ja arvostettu asia, joka pitää yllä metsästyksen ja riistanhoidon perinteitä sekä kunnioittaa historiaa. Metsästäjien osuus väestöstä on suurin juuri Pohjois-Suomen kunnissa.

Metsähallitus arvioi aina ensin, kuinka laajaa paikallisten metsästys on, ennen kuin se päättää metsästyslupien myynnistä ulkopaikkakuntalaisille.

Poronhoitoalueen erityispiirteet

Metsästyskausi ajoittuu syyskuun lopulla alkavalle porojen kiima- eli rykimäajalle. Rykimäaika on porotalouden kiireisintä aikaa, porot kerätään aitauksiin ja teuraaksi menevät porot erotellaan eloporoista.

Poronhoitolain 42 §:n mukaan porojen pelotteleminen on kielletty. Joskus voi käydä niin, että koira hajottaa porotokan tai pahimmassa tapauksessa käy kiinni poroon. Tällöin on omistajan velvollisuus ilmoittaa vahingosta ja korvata poronomistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko. Varmista etukäteen vakuutusyhtiöstäsi, että vastuuvakuutuksesi ovat voimassa ja korvaavat mahdolliset koiran aiheuttamat vahingot. Poronhoitolaki on luettavissa Finlexin verkkosivuilla (finlex.fi).

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Ota selvää meneillään olevista poronhoitotöistä, tarvittaessa ota yhteys paliskunnan poroisäntään.
Tietoa meneillään olevista poronhoitotöistä (porotyot.fi).
Poroisäntien yhteystiedot (paliskunnat.fi).

Kun olet kulkenut läpi poroaidan veräjästä, sulje se kunnolla.

Älä päästä koiraa irti alueelle, missä on meneillään poronhoitotöitä. Noudata erityistä varovaisuutta kiinteiden erotusaita-alueiden läheisyydessä.

Kouluta koirasi porovapaaksi jo ennen sen laskemista metsästysmaille. Hyvä tottelevaisuuskoulutus edesauttaa koulutusta.

Koiraa, jota ei saa koulutettua porovapaaksi tai joka vahingoittaa poroa, ei missään tapauksessa saa enää päästää irti poronhoitoalueella.

Pidä irti vain yhtä koiraa kerrallaan vaikeasti hallittavissa olevan tilanteen välttämiseksi.

Jos koira pääsee hallinnastasi, pyri kaikin keinoin saamaan se nopeasti luoksesi, koska ilman omistajan ohjausta koira ennen pitkää kohtaa poroja.

Jos koirasi joutuu hukkaan, ota yhteys myös poroisäntään. Poromiehet ovat luonnossa liikkumisen ammattilaisia, jotka saattavat tietää koirasi liikkeistä.

Jos vahinko kuitenkin sattuu, ilmoita asiasta aina avoimesti!

Varmista porotyöt ennen jahtia

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.

Metsästyslaki ja metsästysasetus

Metsästyslakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja koiran pitämiseen.