Pohjoissuomalaiset metsästäjät voivat metsästää ilmaiseksi omassa kunnassaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. Tämä kuntalaisen oikeus metsästää määritellään metsästyslain 8 §:ssä. Metsähallitus arvioi aina ensimmäiseksi, kuinka laajaa kuntalaisten metsästys on, ennen kuin päättää metsästyslupien myynnistä muilla paikkakunnilla asuville metsästäjille.

Vapaa oikeus metsästää

Kuntalaisen oikeus metsästää koskee entisen Lapin läänin kuntien asukkaita sekä entisen Oulun läänin kunnista Kajaanin, Hyrynsalmen, Kuhmon, Kuusamon, Paltamon, Pudasjärven, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken tai Vaalan asukkaita (Metsästyslaki 8 § ).

Kuntalaisen oikeus metsästää kotikuntansa valtion alueilla on pohjoisen asukkaille arvokas ja arvostettu asia, joka pitää yllä metsästyksen ja riistanhoidon perinteitä sekä kunnioittaa historiaa.

Metsästäjien osuus väestöstä on suurin juuri Pohjois-Suomen kunnissa.

Poronhoitoalueen erityispiirteet

Metsästyskausi ajoittuu syyskuun lopulla alkavalle porojen kiima- eli rykimäajalle. Rykimäaika on porotalouden kiireisintä aikaa, porot kerätään aitauksiin ja teuraaksi menevät porot erotellaan eloporoista.

Poronhoitolain 42 §:n perusteella on porojen pelotteleminen kielletty. Kaikesta huolimatta voi joskus käydä niin että koira hajottaa porotokan, tai pahimmassa tapauksessa käy kiinni poroon. Tällöin on omistajan velvollisuus ilmoittaa vahingosta ja korvata poronomistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko. Varmista etukäteen vakuutusyhtiöstäsi, että vastuuvakuutuksesi ovat voimassa ja korvaavat mahdolliset koiran aiheuttamat vahingot.

Vahinkojen ennaltaehkäisy
  • Ota selvää meneillään olevista poronhoitotöistä, tarvittaessa ota yhteys paliskunnan poroisäntään. Kun kuljet läpi poroaidan veräjästä, huolehdi että se tulee jälkeesi kunnolla suljettua.
  • Älä päästä koiraa irti alueelle missä on meneillään poronhoitotöitä. Noudata erityistä varovaisuutta kiinteiden erotusaita-alueiden läheisyydessä.
  • Kouluta koirasi porovapaaksi jo ennen sen laskemista metsästysmaille. Hyvä tottelevaisuuskoulutus edesauttaa koulutusta.
  • Pidä irti vain yhtä koiraa kerrallaan vaikeasti hallittavissa olevan tilanteen välttämiseksi.
  • Jos koira pääsee hallinnastasi, pyri kaikin keinoin saamaan se nopeasti luoksesi, koska ilman omistajan ohjausta koira ennen pitkää kohtaa poroja.
  • Koiraa, jota ei saa koulutettua porovapaaksi tai joka vahingoittaa poroa, ei missään tapauksessa saa enää päästää irti poronhoitoalueella.
  • Jos käy niin ikävästi, että koirasi joutuu hukkaan, ota yhteys myös poroisäntään, sillä poromiehet ovat luonnossa liikkumisen ammattilaisia jotka saattavat tietää koirasi liikkeistä.

Jos vahinko kuitenkin sattuu, ilmoita asiasta aina avoimesti!