Siirry pääsisältöön

Safaritoiminnasta valtion mailla tulee aina sopia Metsähallituksen kanssa. Tämän jälkeen yritys voi hankkia yrityskäyttöön räätälöityjä safarikohtaisia maastoliikennelupia, joiden hinnoittelu on edullisempi kuin henkilökohtaisissa, vapaa-ajankäyttöön tarkoitetuissa luvissa. Kaudesta 2022–2023 alkaen yritys ei enää tarvitse erikseen yrityskohtaista, opaskohtaista ja asiakaskohtaista lupaa, vaan ainoastaan yksi safarikohtainen maastoliikennelupa riittää.

Käytetty moottorikelkkailu-ura ratkaisee, tarvitaanko maastoliikennelupaa

Maastoliikennelupa koskee yrityksiä, jotka hyödyntävät safaritoiminnassaan Metsähallituksen lupauria, joilla kulkemiseen vaaditaan uralupa. Näitä uria on Pohjois- ja Itä-Suomessa ja ne ovat nähtävillä urakartastossa. Yritykset eivät kuitenkaan hanki urien käyttämiseen uralupaa kuten yksityisasiakkaat, vaan safarikohtaisen maastoliikenneluvan.

Lisäksi safariyritys voi tarvita maastoliikenneluvan, jos se käyttää Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla kulkevia yritysuria. Maastoliikenne lupa näille yritysurille tarvitaan, jos yritysuraa koskevassa sopimuksessa on ehto erillisten maastoliikennelupien hankkimisesta safaritoimintaan. Vanhoissa sopimuksissa tällaista vaatimusta ei usein ole. Tällöin maastoliikennöinti voi tapahtua ilman erillisiä maastoliikennelupia niin kauan kun sopimus on voimassa. Kun yritykset tekevät uusia sopimuksia tai uusivat vanhoja, siirtyvät yritykset käyttämään safarikohtaisia maastoliikennelupia kaikilla valtion mailla kulkevilla yritysurilla.

Lupaurien ja yritysurien lisäksi valtion mailla on paljon virallisia moottorikelkkailureittejä sekä kuntien ja yhdistysten ylläpitämiä moottorikelkkailu-uria. Yrityksen ei tarvitse sopia toiminnastaan Metsähallituksen kanssa tai hankkia Metsähallituksen maastoliikennelupaa, jos yritys liikkuu virallisilla moottorikelkkailureiteillä tai kuntien/yhdistysten ylläpitämillä urilla.

Maastoliikenneluvan hankkiminen

Yrityksen tulee huolehtia ennen safaritoiminnan aloittamista valtion mailla, että seuraavat asiat ovat kunnossa.

Sopimus tai suostumus valtion maiden käyttämiseen

Yrityksen tulee tehdä sopimus tai saada suostumus, jos se haluaa käyttää valtion maita yritystoiminnassa. Myös Metsähallituksen moottorikelkkailuun tarkoitettujen lupaurien käytöstä pitää sopia. Lupaurat löytyvät urakartastosta. Yritys ja Metsähallitus voivat sopia myös erillisistä yritysurista.

Yrityksellä pitää olla voimassa oleva sopimus tai suostumus Metsähallituksen kanssa ennen kuin se voi hakea safarikohtaista maastoliikennelupaa. Sopimus tai suostumus on maksullinen.

Safarikohtainen Maastoliikennelupa

Kun sopimusasiat ovat kunnossa, voi yritys hakea maastoliikennelupaa. Kaudesta 2022–2023 alkaen yksi maastoliikennelupa safaria kohti riittää. Käytännössä safarikohtaiset maastoliikenneluvat hoidetaan paperisella “safarilupavihkolla". Yksi täytetty vihkon sivu on safarikohteinen maastoliikennelupa. Sivun tulee olla täytettynä ennen maastoon lähtemistä.

Hinnat

Safarikohtaisen maastoliikenneluvan hinta perustuu käytettävien ajonneuvojen lukumäärään:

  • Jos safarilla on käytössä yhteensä 1–3 ajoneuvoa (lukumäärä sisältää sekä oppaiden että asiakkaiden ajoneuvot): 10 €/vrk
  • Jos safarilla on käytössä yhteensä 4–6 ajoneuvoa: 25 €/vrk
  • Jos safarilla on käytössä yhteensä 7 ajoneuvoa tai enemmän: 40 €/vrk

Luvan hakeminen

Safarikohtaista maastoliikennelupaa lupaurille haetaan ottamalla yhteyttä alueen luontokeskukseen (luontoon.fi). Mikäli kyse on muista alueista kuin lupaurista, tulee lähettää kirjallinen hakemus Metsähallituksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(a)metsa.fi.