UPPGIFTER FÖR ÅK 1–3

Vildmarkspasset avläggs genom att utföra sammanlagt 12 uppgifter. Av alla fyra delområden ska tre uppgifter utföras, av vilka en utförs utomhus och två inomhus. Uppgifterna finns under ämnesområdeslänkarna nedan.

Allemansrätten

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Observera naturen samt lär dig saker om allemansrätten och med anknytning till att röra sig i naturen på en naturstig baserad på QR-koder.

Mobil naturstig

2. Stifta bekantskap med allemansrätten med hjälp av rörelselek.

Allemansrätten lek

INOMHUSUPPGIFTER

1. Stifta bekantskap med allemansrätten och pyssla ett affischkollage.

Allemansrätten affisch

2. Kahoot-frågesport som spelas på smartenheter. Öppna getkahoot.com och välj den frågesport som handlar om allemansrätten!

Anvisningar kahoot!-frågesport

3. Stifta bekantskap med allemansrätten genom drama!

Allemansrätten charad

 

Fiske

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Bygg ett fiskeredskap och testa det!

Bygga fiskeredskap

2. Stifta bekantskap med de finländska kräftarternas liv och lek kräftnata!

Kräftnata

INOMHUSUPPGIFTER

1. Identifiera fiskar med hjälp av ett spel.

Fiskkort

2. Stifta bekantskap med de finländska fiskarternas liv och skriv en dikt om det!

Fiskehistorier och poesiuppläsning

 

Att röra sig i naturen

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

UTOMHUSUPPGIFTER 

1. Miljökonstverk: Planera och genomför ett konstverk av material som du hittar utomhus. Repetera allemansrätten innan du börjar samla material till konstverket!

Miljökonst

2.  Leta upp en geocache i närområdet!

Geocaching

3. Observera och lugna ner sig

En stund i skogen

4. Träna geografikunskaper

Tredimensionell karta

5. Lär dig att känna din närmiljö och träna artkännedom

Natursökare

6. Observera naturen med hjälp av rörelselek

Rullande naturspår

7. Lär dig att leta och identifiera spår av djurens matplatser

Skogens restaurang

8. Lär dig att observera naturen ur en ny synvinkel

Att spegla sig i naturen

9.  Lär dig väderstrecken med hjälp av rörelselek.

Väderstrecksleken

INOMHUSUPPGIFTER

1. Lär dig vad du ska göra om du möter en björn.

Sånglek - Björnjakt

2.  Vad betyder skogen för mig? Skriv en uppsats om ämnet!

Min skog essä

3. Studera de förändringar som sker i naturen nära skolan under de olika årstiderna.

Följa årstidernas växlingar

 

Viltvård

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Bygg en fågelholk och följ med livet i holken.

Fågelholk

2. Lär dig hur ekologiska balansen fungerar

Oh deer! – lek om hjortdjurets ekologi

3. Frågor kring de stora rovdjuren

Mobil naturstig om de stora rovdjuren

4. Lär dig identifiera hemtraktens fågelbestånd ute i naturen.

Fågelexkursion

INOMHUSUPPGIFTER

1. En liten studie av djurobservationer, där du lär dig samla in material samt stiftar bekantskap med viltinventeringar och däggdjur i Finland.

Djurobservationer

2. Lyssna till fåglar ur Finlands skogar och sjöar som sjunger i bästa Eurovisionsschlageranda.

Eurovisionsschlagertävling - jaktbarafåglar

3. Identifiera däggdjur med hjälp av ett spel.

Däggdjurskort

4. Identifiera fåglar med hjälp av ett spel.

Fågelkort