Områdestillstånd för jakt av hjortdjur som söks från Forststyrelsen kan beviljas till jaktföreningar och -sällskap för vissa områden som består av ett enhetligt område på över 1000 hektar. Denna jakträtt är i kraft under en jaktsäsong för hjortdjur.

Den förening eller sällskap som fått jakträtt söker jaktlicens för hjortdjur från Finlands viltcentral. Områdestillstånd kan alltså inte sökas som gemensamt tillstånd. Efter att områdestillståndets beslut erhållits kan sällskapet ändå ansluta sig till ett gemensamt tillstånd och söka jaktlicens som en del av det. Ett undantag är viltcentralens Lapplands område, där det är möjligt att söka områdestillstånd som gemensamt tillstånd.

1. Sök område

Forststyrelsen har totalt ungefär 350 älgjaktsområden i olika delar av Finland. I Norra Finland är de jaktområden som avses i jaktlagens 8 § i genomsnitt större, och i dem kan områdestillstånd beviljas för fler älgsällskap. Med är ofta även sällskap som består av enbart lokala jägare. I Södra Finland är jaktområdena i genomsnitt mindre och tillstånd beviljas endast för ett sällskap i gången.

I pdf-kartorna som presenteras i samband med områdesbeskrivningen kan du titta närmare på områdena.

Områdena finns även på adressen Utflyktskarta.fi >
Obs! Utlyktskarta.fi-sidorna innehåller några älgområden som tagits ur bruk och där kan ännu även saknas några nya områden - sidorna uppdateras för närvarande.

2. Församla jaktsällskap

Innan du kan söka områdetillstånd för hjortdjur måste du församla ett älgsällskap.

Vanligtvis behöver sällskapet bestå av minst tio jägare som har skjutprovet i kraft. Personer som inte har giltigt skjutprov, eller skjutprov som under innevarande år föråldrats, avklarat vid tiden när ansökningstiden löper ut kan vara med i ansökningens skyttelista, men påverkar inte beslutsfattandet.

Vid jämförelse av ansökningarna prioriteras de sökande vars skyttelista består av jägare som inte har andra goda jaktmöjligheter.

Om det finns personer i ansökan som är medlem i annan älgjaktsförening, eller i annat jaktsällskap som jagar älg, men som ändå beslutar att inte jaga där, påverkar det inte beslutskriterierna.

Ansökningens status försämras väsentligt om någon av jägarna i ansökan under samma år även jagar älg i annat sällskap, eller i annan förening.

Till skyttelista som anmälts i ansökan får inte tilläggas skyttar efter att ansökningstiden gått ut. Ansökan kan endast kompletteras med uppgifter som saknas, eller som är ofullständiga eller förändrade (t.ex. adress).

I Lappland (med undantag av Utsjoki och Enontekis kommuner), Kajanaland och Norra Österbotten (8 §) måste ytterligare minst tio jägare som inte jagar i andra områden och minst sex jägare som inte har andra möjligheter till älgjakt finnas i sällskapet. Man undviker från regeln endast till exempel i fall det inte finns mera än ett sällskap som söker om jakträtt till ett visst område.

Efter att områdestillstånd beviljats kan endast invånare som har sin hemkommun i jaktlagens 8 §- område, och som jagar på statens marker, läggas till i skyttelistan i den jaktlicensansökan som lämnats till viltvårdsföreningen.

3. Sök områdestillstånd

När du hittat ett lämpligt område och samlat ihop tillräckligt med jägare, lämnar du in din ansökan genom Forststyrelsens ansökningssystem för tillstånd eller blankett innan den 31 januari 2019 kl. 16.00. Besluten görs under mars 2019. Försenade ansökningar tas inte i beaktande.

Mera information fås av ansvarig jakt- och fiskeplanerare i området.

Ansökningssystemet för tillstånd

En förening eller ett sällskap kan ansöka om jakträtt på hjortdjur på statens marker genom det elektroniska ansökningssystemet på internet.

I ansökningssystemet kan du utnyttja den ansökan som du lämnat in året innan som botten för din nya ansökan, eller göra en helt ny ansökan. Ifylld ansökan skall sparas och skickas i systemet innan den 31.1.2019 kl. 16.00.

Ansökningssystemet för tillstånd >

Ansökning med blankett

Sällskap som inte har tillgång till internet har möjlighet att skicka ansökningsblankett och skyttelista per post. Skriftliga ansökningar skall vara framme vid Forststyrelsens verksamhetsställen senast 31.1.2019  kl. 16.00.

Ansökningsblankett (pdf)
Utskrivbar lista på skyttar (pdf)

Returadress hittar du på ansökningsblanketterna.

Priser

På område i Jaktlagens 8 § betalar de jägare som inte är från området, men som varit med i den ursprungliga ansökningen, en personlig säsongsavgift på 42 euro till Forststyrelsen. Säsongsavgiften betalas efter sällskapet har fått områdetillståndets beslut som innehåller anvisningar. Avgiften för Kemis och Torneås invånare är 25 euro för säsong när älgjaktsrätt beviljas på områden i Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio och Pello kommun.

Utanför Jaktlagens 8§-områden bestäms avgiften på basen av jaktområdets areal. Priset är, beroende på område, 0,25-0,40 € /hektar (+ 24 % moms).

4. Sök jaktlicens

När Forststyrelsen har beviljat ditt jaktsällskap jakträtt på statens områden, måste du ansöka om jaktlicens för älg. Jaktlicenser kan ansökas via Oma riista -tjänsten med en ny funktion eller med en pappersblankett. Ansökningen ska vara framme hos Finlands viltcentral senast i slutet av april. Viltcentralen informerar och publicerar anvisningar om hur ansökningen sker via Oma riista -tjänsten och dess nya funktion. Om man ansöker om jaktlicens på hjortdjur med en pappersblankett måste ansökningen även bifogas till den jaktvårdsförening där den största delen av älgjaktområdet befinner sig.

Ansökningarna behandlas av viltcentralen och av den regionkontor vars verksamhetsområde omfattar jaktsällskapets älgjaktområden. Om du är osäker på vilken regionkontor eller jaktvårdsförening som är i verksamhet i det område där dina jaktområden ligger, kan du kolla saken på beskrivningen av tillståndet. Föreningarnas kontaktuppgifter och regionkontorens verksamhetsområden kan du även kolla på viltcentralens tjänst.

Kontaktuppgifter (riista.fi) >

 

 

Älgjaktsområden som Garmin-filer

Kunkin hirvialueen kartan voi ladata Garmin-tiedostona.

Hirvialueiden kartat Garmin-tiedostoina >

Metsästys Pohjois-Suomessa

Pohjoissuomalaiset metsästäjät voivat metsästää ilmaiseksi omassa kunnassaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla.

Lue lisää pohjoissuomalaisten metsästysoikeuksista >