Siirry pääsisältöön

Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan metsästyslain 8 § mukaista aluetta.

Metsästyslain 27 §:n mukaan Suomen riistakeskuksen on rajattava hirvenmetsästyksen pyyntilupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia. Hirven pyyntiluvan hakijalla on siis oltava käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava vähintään 1000 hehtaaria. Pyyntilupaa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella.

Edellisestä johtuen Metsähallituksen aluelupaa hakevan metsästysseuran tai -seurueen tulee hakemuksessaan erikseen osoittaa pinta-alaltaan ne alle 1000 hehtaarin valtion omistamat alueet (ns. sirpalealueet), jotka kytkeytyvät hakijan yksityismaihin ja joille hakija hakee hirven metsästysoikeutta.

Jos hakija on hakenut jo aeimpina vuosina, käytännössä tämä on helpointa tehdä tarkistamalla ja päivittämällä Oma riista -palvelussa jo oleva, hakijan aiemmin tekemä edellisen vuoden metsästysalueen rajaus sekä valtion- että niihin liittyvien yksityismaiden osalta. Ensimmäistä kertaa hakevan hakijan tulee tehdä ja muodostaa kokonaan täysin uusi karttarajuksensa. Kaikki Metsähallituksen hallinnoimat valtion alueet saa erottumaan Oma riista -palvelussa valitsemalla aktiiviseksi tason Valtionmaat. Ennalta rajatut, nimetyt ja numeroidut Metsähallituksen hirvenmetsästysalueet löytyvät puolestaan tasolta Metsähallitus hirvi (esim. 8135 Koitelainen). Metsähallituksen hirvenmetsästysalueet päivitetään uuden rajauksen mukaisiksi Oma riista -palveluun ennen aluelupahaun avautumista 1.1.2023. Hirvialueita voi tarkastella myös Retkikartta.fi-palvelusta.

Kun hakija on päivittänyt metsästysalueen tulevalle metsästyskaudelle, ilmoitetaan Oma riista -palvelun muodostama kymmenmerkkinen yksilöllinen aluetunnus Metsähallitukselle jätettävässä aluelupahakemuksessa.

Aluelupapäätöksen teon jälkeen Metsähallitus toimittaa Suomen riistakeskukselle sähköisen kartta-aineiston alueluvan mukaisista alueista pyyntilupahakemuksen käsittelyä varten. Myös hakija saa tämän rajauksen käyttöönsä Oma riista -palvelussa.

Jos alueluvan hakijalla ei ole käytössään yksityisalueita, hirvenmetsästyksen aluelupaa haetaan lupahakujärjestelmässä kuten aiemminkin. Hakija, joka ei käytä Oma riista -palvelua, voi osoittaa yksityismaihin kytkeytyvät valtion sirpalealueet toimittamalla hakemuksen liitteeksi paperikartan. Tarkempia tietoja valtion maiden hirvenmetsästysalueista antavat Metsähallituksen metsästyksen erityisasiantuntijat.

Metsästyksen erityisasiantuntijoiden yhteystiedot

Toimi näin

Jos metsästysseurallasi tai -seurueellasi on käytössään yksityisiä metsästysalueita ja haette metsästysoikeutta niihin kytkeytyville alle 1000 hehtaarin valtion alueille, toimikaa seuraavan ohjeen mukaisesti:

  1. Perehdy Metsähallituksen lupametsästysalueiden ja sirpalealueiden rajauksiin Oma riista -palvelussa.
  2. Muodosta tai päivitä metsästysseuran tai -seurueesi hirvenmetsästysalueesta karttarajaus Oma riista -palvelussa vuodelle 2023. Rajaa mukaan ne valtion alueet, joille haet metsästysoikeutta kaudelle 2023. Voit myös kopioida kuluvan kauden alueen kaudelle 2023-2024 mikäli alue on aiemmin määritelty. Muista tarkistaa yksityismaiden muutokset!
  3. Valitse alueen määrittelynäkymässä karttatasot Metsähallitus hirvi ja Valtionmaat. Saat näkyviin kaikki valtion hirvialueet ja kaikki valtion omistamat alle 1000 ha sirpalealueet.
  4. Muodosta näkymässä seuran hirvialue 2023 kartalle. Valitse hirvialue Metsähallitus-välilehdeltä, esimerkiksi 8300 Enontekiö. Lisäksi määrittele kartalle palsta- tai kiinteistökohtaisesti yksityismaat ja valtion palstat, jotka liittyvät yksityismaiden kautta hakemusalueeseen. Ota mukaan rajaukseen vain ne alueet, joille haet hirvenmetsästysoikeutta 2023. Alueen on oltava yhtenäinen.
  5. Tallenna määrittelemäsi alue.
  6. Saat muodostamallesi alueelle 10-merkkisen tunnuksen "Alueen tunnus".
  7. Ilmoita 10-merkkinen "Alueen tunnus" Metsähallitukselle hakiessasi hirvenmetsästyksen aluelupaa. HUOM! edellisten vuosien vanhoja aluetunnuksia ei tule käyttää haettaessa aluelupaa tai riistakeskukselta pyyntilupia.
  8. Metsähallituksen aluelupapäätöksessä määritellään, mitä Metsähallituksen hirvenmetsästys- ja sirpalealueita metsästysoikeuspäätös sisältää.
  9. Luvansaaja ilmoittaa edellä mainitun tiedon hakiessaan hirvieläimen pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta.
  10. Metsähallitus toimittaa kutakin aluelupapäätöstä koskevan hirvenmetsästys- ja sirpalealueiden rajauksen sähköisessä muodossa Suomen riistakeskukselle.

Näkymä Oma riista -palvelusta.