Näätämöjoki 1565

Tillståndsförsäljning börjar 5.5.2020 kl. 9.00.

Neidenälven ligger i Enare kommuns östra del, norr om Sevettijärvi. Neidenälven börjar i Iijärvi och rinner ut på norska sidan i Ishavet. Neidenälven rekommenderas speciellt för flugfiskare.

Tryggandet av laxbestånden i Neidenälven grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Neidenälvens fiskeregler har gjorts strängare i fråga om alla fiskeformer, både i Finland och Norge. Med åtgärderna vill man bevara den värdefulla naturliga laxstammen och trygga möjligheten till laxfiske även i framtiden i en av våra finaste laxälvar. 

Neidenälvens tillståndsområde är indelat i tre olika fiskezoner (pooler), vilkas tillståndsmängder är begränsade. Tillståndsmängderna varierar enligt tidpunkten.

ZON 1. Neidenälven: Riksgränsen -  Opukasjärvi. Fisketid 10.6. - 31.8.

Antalet tillstånd:

 • 10.6. - 5.7. 270 fiskedygn
 • 6.7. - 16.8. 200 fiskedygn i veckan (mondag-söndag)
 • 17.8. - 31.8. 340 fiskedygn

Tillstånd till zon 1 vilka avbeställts eller förblivit osålda eller outlösta återgår till försäljning i juli.

ZON 2. Silisjoki: Opukasjärvi - Nedersta Silislompolo-sjön. Fisketid 1.7. - 10.8.
Antalet tillstånd: 120 fiskedygn.

ZON 3. Neidenälven Opukasjärvi - Iijärvi/Vaijoki. Vaijoki till Nikulasjoki mynning. Fisketid 10.6. - 31.8.
Antalet tillstånd: 370 fiskedygn.

Näätämöjoki

Rekreationsfiske
10.6. - 31.8. Tillståndsdygnet börjar kl. 18.
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Harr, Sik, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning börjar 5.5.2020 kl. 9.00.

Till Neidenälvens rekreationsfiskeområde säljs ett begränsat antal tillstånd. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.  

Obs! Om du beställt ditt tillstånd per telefon under förhandsförsäljningen så observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen.  

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas. 

Priser: 

 • 25 € - 30 €/dygn
 • Zon 1 och 2 kostar 30 € / dygn
 • Zon 3 kostar 25 € / dygn

Tillståndsdygnet börjar kl. 18. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Ivalo: Forststyrelsens servicepunkt, tfn 0206 39 7701 
Enare: Siida / Övre Lapplands naturum, tfn 0206 39 7740 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

10.6. - 31.8. Tillståndsdygnet börjar kl. 18.
 • Tillåtna fångstredskap: Drag och fluga.  
 • Tillståndet berättigar inte till fiske i områdets privata vatten. 
 • Användning av sådan båt och motor som inte ägs av en person som bor permanent i Neidenälvens fiskeområde är förbjuden.  
 • Fiske i Neidenälven förutsätter att fiskeredskapen är desinficerade och man bör kunna uppvisa ett bevis på desinficeringen. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan.
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (Enare, Utsjoki, Enontekis). 

Fångstkvot

 • Dygntillstånd: 1 lax
 • Laxhonor över 60 cm måste befrias fr.o.m. 1.8. 

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

 • Lax 30 cm 
 • Alla former av öring (även bäcköring) 50 cm 
 • Harr 35 cm 

Övriga uppgifter

Tjänster

Neidenälven nås via markerade stigar: 

 1. Från Näätämö by till Kallokoski 
 2. Från söder om Jäniskoski bro (P-plats) via Nälkäjärvi-sjöarna till Saunakoski 
 3. Från en P-plats 10 km från Sevettijärvi mot Näätämö till Kontinpaistama 
 4. Från Sevettijärvi till Opukasjärvi 

Ytterligare information: Ivalo servicepunkt tfn 0206 39 7701; Siida / Övre Lapplands naturum, Enare, tfn 0206 39 7740 

Desinfektion av redskapen

Fiske i Neidenälven förutsätter att fiskeredskapen är desinficerade och man bör kunna uppvisa ett bevis på desinfektionen. Desinfektionsställen där man får bevis: Sevettijärvi: Renskötande hushåll Toini Sanila, Sevettupa oy, fiskehamnen i Enare kyrkoby, tillståndsförsäljningsställena vid Tana älv i Utsjoki.

Forstyrelsens service i området

Forststyrelsen har hyrstugor vid Silisjokisuu (Opukasjärvi), Kontinpaistama, Saunakoski och Kuosnijokisuu, en ödestuga vid Opukasjärvi samt flera eldplatser. 

Annan service i området

Enare Saariselkä