Siirry pääsisältöön

Näätämöjoki 1565

Näätämöjoen lupamyynti avataan 13.4.2021 klo 9.00.

Näätämöjoki sijaitsee Inarin kunnan itäosassa, Sevettijärven pohjoispuolella. Näätämöjoki saa alkunsa Iijärvestä ja laskee Norjan puolella Jäämereen. Näätämöjokea suositellaan erityisesti perhokalastajille.

Näätämöjoen lohikantojen turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Näätämöjoen kalastusääntöjä on tiukennettu kaikkien kalastusmuotojen osalta sekä Suomessa että Norjassa. Toimenpiteillä halutaan säilyttää arvokas luonnonvarainen lohikanta elinkelpoisena ja turvata lohenkalastusmahdollisuus yhdellä upeimmista lohijoistamme myös tulevaisuudessa.

Näätämöjoen lupa-alue on jaettu kolmeen eri kalastusvyöhykkeeseen (pooliin), joiden lupamäärä on rajoitettu. Lupamäärät vaihtelevat ajankohdan mukaan.

Näätämöjoki

Vapakalastus
Vyöhykkeillä 1 ja 3 kalastusaika on 10.6.–31.8. Vyöhykkeellä 2 kalastusaika on 1.7.–10.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Harjus, Siika, Taimen
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Mökki

Luvan ostaminen

Näätämöjoen vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Mikäli olet tilannut lupasi puhelinmyynnistä, huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

Vyöhykkeet ja lupamäärät

Vyöhyke 1 käsittää Näätämöjoen valtakunnan rajalta Opukasjärveen. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 10. kesäkuuta – 31. elokuuta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vyöhykkeen 1 lupamäärät jaksoittain:

Jakso Lupamäärä
10.6.–5.7. 270 kalastusvuorokautta
6.7.–15.8. 200 kalastusvuorokautta viikossa (maanantaista sunnuntaihin)
16.8.–31.8. 340 kalastusvuorokautta

Koska lupia perutaan ja jätetään lunastamatta pieniä määriä, ei peruutettuja ja lunastamattomia lupia siirretä seuraaville jaksoille.

Vyöhyke 2 käsittää Opukasjärven ja Alimmaisen Silislompolon välisen Silisjoen. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 1. heinäkuuta – 10. elokuuta.

Vyöhykkeelle 2 on myynnissä 120 kalastusvuorokautta. Kuusi (6) lupaa vuorokaudessa.

Vyöhyke 3 käsittää Opukasjärven ja Iijärven välisen Näätämöjoen sekä Vaijoen Nikulasjokisuuhun saakka. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 10. kesäkuuta – 31. elokuuta.

Vyöhykkeelle 3 on myynnissä 370 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Näätämöjoen vapalupa-alueella luvan voimassaolo alkaa kello 18.00. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Vyöhyke Luvan hinta
1 30 € vuorokaudelta
2 30 € vuorokaudelta
3 25 € vuorokaudelta

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Vyöhykkeillä 1 ja 3 kalastusaika on 10.6.–31.8. Vyöhykkeellä 2 kalastusaika on 1.7.–10.8.

Luvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Vyöhykkeillä sijaitsee kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Näätämöjoen vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet ja syötit

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa eli myös Näätämöjoen vapalupa-alueella on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin on päättänyt maa- ja metsätalousministeriö antamassaan asetuksessa.

Vesikulkuneuvot

Kalastuksessa on kiellettyä käyttää sellaista venettä ja moottoria, jotka eivät kuulu vakituisesti Näätämöjoen kalastusalueella asuvalle henkilölle.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Kalastusvälineet, jotka tuodaan vapalupa-alueelle Inarin ulkopuolelta, on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Näin estetään Gyrodactylys salaris -loisen leviäminen Jäämereen laskeviin vesistöihin.

Desinfioinnista tulee esittää todistus kalastuksenvalvojalle, jos valvoja sitä pyytää. Todistuksen desinfioinnista saa seuraavista desinfiointipisteistä:

  • Porotila Toini Sanila, Sevettijärvi
  • Inarin kalasatama, Inari

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.*
Harjus Vähintään 35 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Lohi Vähintään 30 cm Yli 60-senttiset naaraslohet 1.–31.8.

*Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Lohi 1 yksilö
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Metsähallitus suosittelee, että kyttyrälohet ja koiralohet otetaan saaliiksi.

Tämän kalastuskohteen saalispalaute jätetään vastaamalla Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kalastuskyselyyn. Linkin kyselyyn löydät verkkokaupan asiakastililtäsi kohdasta Tilaushistoria. Lisäksi saat sähköpostitse pyynnön vastata kyselyyn.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Näätämöjoen varressa on useita huollettuja tulipaikkoja.

Vuokrakämppiä on Silisjokisuussa (Opukasjärvi), Kontinpaistamassa, Saunakoskella ja Kuosnijokisuussa. Opukasjärvellä on autiotupa.

Sevettijärvellä majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoaa Sevetin baari, Peuralammen Camping ja Porotila Toini Sanila. Näätämössä on myös ruokakauppoja sekä rautakauppa.

Näätämöjoelle pääsee merkittyjä polkuja pitkin seuraavasti:

  • Kallokoskelle Näätämön kylästä
  • Saunakoskelle Nälkäjärvien kautta Jäniskosken sillan eteläpuolelta (parkkialue)
  • Kontinpaistamaan parkkialueelta, joka sijaitsee Sevettijärveltä 10 kilometriä Näätämöön
  • Opukasjärvelle Sevettijärveltä.

Lisää tietoa reiteistä saa