Siirry pääsisältöön

Näätämöjoki 1565

Lupa-alue 1565 Näätämöjoki poistuu keväällä 2024. Huhtikuusta alkaen sen korvaa kolme uutta vapalupa-aluetta: 1565 Näätämöjoki alaosa, 1566 Näätämöjoki yläosa ja 1567 Silisjoki. Uusien alueiden sivut julkaistaan maaliskuussa.

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 9.4.2024 kello 9.00.

Näätämöjoki sijaitsee Inarin kunnan itäosassa, Sevettijärven pohjoispuolella. Näätämöjoki saa alkunsa Iijärvestä ja laskee Norjan puolella Jäämereen. Näätämöjokea suositellaan erityisesti perhokalastajille.

Näätämöjoen lohikantojen turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Näätämöjoen kalastusääntöjä on tiukennettu kaikkien kalastusmuotojen osalta sekä Suomessa että Norjassa. Toimenpiteillä halutaan säilyttää arvokas luonnonvarainen lohikanta elinkelpoisena ja turvata lohenkalastusmahdollisuus yhdellä upeimmista lohijoistamme myös tulevaisuudessa.

Näätämöjoen lupa-alue on jaettu kolmeen eri kalastusvyöhykkeeseen (pooliin), joiden lupamäärä on rajoitettu. Lupamäärät vaihtelevat ajankohdan mukaan.

Näätämöjoki

Vapakalastus
Vyöhykkeellä 1 kalastusaika on 12.6.–31.8., vyöhykkeellä 2 kalastusaika on 3.7.–30.7. ja vyöhykkeellä 3 kalastusaika on 19.6.-20.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Harjus, Siika, Taimen
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Laavu, Mökki

Luvan ostaminen

Näätämöjoen vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Mikäli olet tilannut lupasi puhelinmyynnistä, huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

Vyöhykkeet ja lupamäärät

Vyöhyke 1 käsittää Näätämöjoen valtakunnan rajalta Opukasjärveen. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 12. kesäkuuta – 31. elokuuta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vyöhykkeen 1 lupamäärät jaksoittain:

Jakso Lupamäärä
12.6.–2.7. 150 kalastusvuorokautta
3.7.–13.8. 150 kalastusvuorokautta viikossa (maanantaista sunnuntaihin)
14.8.–31.8. 250 kalastusvuorokautta

Koska lupia perutaan ja jätetään lunastamatta pieniä määriä, ei peruutettuja ja lunastamattomia lupia siirretä seuraaville jaksoille.

Vyöhyke 2 käsittää Opukasjärven ja Alimmaisen Silislompolon välisen Silisjoen. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 3. heinäkuuta – 30. heinäkuuta.

Vyöhykkeelle 2 on myynnissä 110 kalastusvuorokautta. Neljä (4) lupaa vuorokaudessa.

Vyöhyke 3 käsittää Opukasjärven ja Iijärven välisen Näätämöjoen sekä Vaijoen Nikulasjokisuuhun saakka. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 19. kesäkuuta – 20. elokuuta.

Vyöhykkeelle 3 on myynnissä 378 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Näätämöjoen vapalupa-alueella luvan voimassaolo alkaa kello 18.00. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Vyöhyke Luvan hinta
1 30 € vuorokaudelta
2 30 € vuorokaudelta
3 25 € vuorokaudelta

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

 

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Vyöhykkeellä 1 kalastusaika on 12.6.–31.8., vyöhykkeellä 2 kalastusaika on 3.7.–30.7. ja vyöhykkeellä 3 kalastusaika on 19.6.-20.8.

Luvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Vyöhykkeillä sijaitsee kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Näätämöjoen vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Näätämöjoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Näätämöjoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida Sevetin Baarissa Sevettijärvellä ja Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Vesikulkuneuvot

Kalastuksessa on kiellettyä käyttää sellaista venettä ja moottoria, jotka eivät kuulu vakituisesti Näätämöjoen kalastusalueella asuvalle henkilölle.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.*
Harjus Vähintään 35 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Lohi Vähintään 30 cm Yli 60-senttiset naaraslohet 1.–31.8.

*Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Lohi 1 yksilö
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Metsähallitus suosittelee, että kyttyrälohet ja koiralohet otetaan saaliiksi.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Näätämöjoen varressa on useita huollettuja tulipaikkoja.

Vuokrakämppiä on Silisjokisuussa (Opukasjärvi), Kontinpaistamassa, Saunakoskella ja Kuosnijokisuussa.

Sevettijärvellä majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoaa Sevetin baari ja Porotila Toini Sanila. Näätämössä on myös ruokakauppoja sekä rautakauppa.

Lisätietoa

Näätämöjoelle pääsee merkittyjä polkuja pitkin seuraavasti:

  • Kallokoskelle Näätämön kylästä
  • Saunakoskelle Nälkäjärvien kautta Jäniskosken sillan eteläpuolelta (parkkialue)
  • Kontinpaistamaan parkkialueelta, joka sijaitsee Sevettijärveltä 10 kilometriä Näätämöön
  • Opukasjärvelle Sevettijärveltä.

Lisää tietoa reiteistä saa

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).