Hoppa till huvudinnehåll

Näätämöjoki 1565

Neidenälven ligger i Enare kommuns östra del, norr om Sevettijärvi. Neidenälven börjar i Iijärvi och rinner ut på norska sidan i Ishavet. Neidenälven rekommenderas speciellt för flugfiskare.

Tryggandet av laxbestånden i Neidenälven grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Neidenälvens fiskeregler har gjorts strängare i fråga om alla fiskeformer, både i Finland och Norge. Med åtgärderna vill man bevara den värdefulla naturliga laxstammen och trygga möjligheten till laxfiske även i framtiden i en av våra finaste laxälvar. 

Neidenälvens tillståndsområde är indelat i tre olika fiskezoner (pooler), vilkas tillståndsmängder är begränsade. Tillståndsmängderna varierar enligt tidpunkten.

Näätämöjoki

Rekreationsfiske
I zon 1 och zon 3 fisketid är 10.6.–31.8. I zon 2 fisketid är 1.7.–10.8.
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Harr, Sik, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Till Neidenälvens spöfiskeområde säljs ett begränsat antal tillstånd. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.  

Om du beställt ditt tillstånd per telefon observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas. 

Zoner och antalet tillstånd

Zon 1: Neidenälven mellan riksgräns och Opukasjärvi.

Fisketid: 10.6.–31.8.

Antalet tillstånd i zon 1 enligt tidpunkten:

Period antalet tillstånd
10.6.–5.7. 270 fiskedygn
6.7.–15.8. 200 fiskedygn i veckan (mondag – söndag)
16.8.–31.8. 340 fiskedygn

Tillstånd till zon 1 vilka avbeställts eller förblivit outlösta återgår inte till försäljning i följande perioder.

Zon 2: Silisjoki mellan Opukasjörvi och Nedersta Silislompolo.

Fisketid: 1.7.–10.8. Antalet tillstånd: 120 fiskedygn. Sex (6) tillstånd per dygn.

Zon 3: Neidenälven mellan Opukasjärvi och Iijärvi och Vaijoki till Nikulasjoki mynning.

Fisketid: 10.6.–31.8. Antalet tillstånd: 370 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Priser och giltighet av tillstånd

På tillståndsområde Neidenälven inleds giltighet av tillstånd klockan 18. Priser för spöfisketillstånd är följande:

Zon Pris
1 30 € / dygn
2 30 € / dygn
3 25 € / dygn

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I zon 1 och zon 3 fisketid är 10.6.–31.8. I zon 2 fisketid är 1.7.–10.8.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet och områdesvisa begränsningar

I zoner finns privata vatten och områden där det råder fiskeförbud. Neidenälvens spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap och bete

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga. 

I Övre Lapland, alltså också i Neidenälvens tillståndsområde för spöfiske, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden (jord- och skogsbruksministeriets förordning).

Vattenfordon

Användning av sådan båt och motor som inte ägs av en person som bor permanent i Neidenälvens fiskeområde är förbjuden.

Desinfektion av redskapen

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet utifrån Enare måste desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids i vattendrag som mynnar ut i Ishavet.

Du ska kunna visa upp ett intyg över desinficeringen för fiskeövervakaren på begäran. Desinfektionsställen där man får bevis:

  • Renskötande hushåll Toini Sanila, Sevettijärvi
  • Fiskehamnen i Enare kyrkoby

Fångstkvot och fångstrespons

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fiskart kvot för 24 timmar
Lax 1 fisk
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Forststyrelsen rekommenderar att fiskare fångar puckellax och hundlax.

Fångstrespons för detta fiskeställe lämnas genom att svara på Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fiskeenkät. En länk till enkäten i fråga finns under punkten Beställningshistorik på ditt kundkonto i webbutiken. Du får också per e-post en uppmaning att svara på enkäten.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11.*
Harr Minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Lax Minst 30 cm Kvinnliga lax som är över 60 cm 1.–31.8.

*Under fredningstid för öring är det ändå inte tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Det finns många eldplatser vid Neidenälv.

Hyrstugor finns vid Silisjokisuu (Opukasjärvi), Kontinpaistama, Saunakoski och Kuosnijokisuu. En ödestuga finns vid Opukasjärvi.

Inkvarterings- och restaurangtjänster i Sevettijärvi tillhandahålls av Sevetin baari, Peuralampi Camping och Renskötande hushåll Toini Sanila. I Näätämö finns också matbutiker och en järnhandel.

Neidenälven nås via markerade stigar: 

  • Till Kallokoski från Näätämö by
  • Till Saunakoski från söder om Jäniskoski bro (P-plats) via Nälkäjärvi-sjöarna
  • Till Kontinpaistama från en P-plats 10 km från Sevettijärvi mot Näätämö 
  • Till Opukasjärvi från Sevettijärvi

Ytterligare information: