Lätäseno 1550

Försäljningen av tillstånden till fiskeplatsen startar den 18.5.2020 kl. 9.

Lätäseno har sin början i fjällbäckar i ödemarksområdet Lapska armen. Dessa bäckar ger upphov till många större åar i området och de kallas ”eno” på finska. Bland annat Rommaeno, Toriseno och Poroeno rinner ut i Lätäseno, som är Muonio älvs största sidogren.  Lätäseno fiskeområde består av själva Lätäseno samt Poroeno och Toriseno. Laxar stiger upp i Lätäseno, och de kan vandra upp till 500 km. Området är känt för sina stora harrar och sikar. Även havsöringen vandrar upp i Lätäseno.

Området lämpar sig bäst för traditionellt spöfiske, men trolling är också möjligt. Man når området bäst till fots eller med båt, fyrhjuling eller helikopter. Med tillståndet för Lätäseno får man fiska på en över 100 km lång åsträcka, som rinner genom öppet fjällområde och i terräng nedanför trädgränsen.

Obs! I nedre loppet finns också vattenområden med fiskeförbud och privata vattenområden. Du kan kontrollera gränserna för de vattenområden som omfattas av tillståndet på kartan på denna sida och i karttjänsten Utflyktskarta.fi.

Tillståndsområdet: Lätäseno mellan Vähäkurkkio och Porojärvi. Toriseno ända till Vuontisjokisuu.

 

Lätäseno

Rekreationsfiske
1.6 – 31.8. Tillståndsdygnet börjar kl. 18.
Flugfiske, Kastfiske, Trolling
Harr, Sik, Havslax, Öring, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning startar den 18.5.2020 kl. 9.

Till Lätäseno rekreationsfiskeområde säljs ett begränsat antal tillstånd. Kontrollera om det finns tillstånd kvar före resan.

Obs! Om du beställt ditt tillstånd per telefon under förhandsförsäljningen så observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen. 

Priser:

  • 15 € / dygn

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Karesuando: Hedman Yrjö
Ropin Pirtti Ky
Kilpisjärvi naturum
Polar Lento Oy. Kilpisjärvi flyghamn

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 – 31.8. Tillståndsdygnet börjar kl. 18.
  • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
  • Tillståndet berättigar inte till fiske i vattnen kring Lätäseno, de hör till Enontekis fiskeområde (nr 1551).
  • Ytterligare information: Fjäll-Lapplands naturum Skierri, Hetta, Tfn 0206 39 7950, Kilpisjärvi naturum, Kilpisjärvi, tfn 0206 39 7990

Fångstkvot

Lax och öring 1 fisk / dygn
Andra laxfiskar   3 fiskar / dygn

 

 

Fångstmått

  • Alla former av öring 50 cm
  • Lax 60 cm
  • Harr 35 cm

Det rekommenderas att alla öringar befrias.

Övriga uppgifter