Hoppa till huvudinnehåll

Poroeno 1432

Tillståndsområde 1432 Poroeno ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1550 Lätäseno. De två övriga tillståndsområdena för spöfiske som ersätter Lätäseno är 1423 Lätäseno och 1426 Toriseno.

Tillståndsområdet Poroeno omfattar Poroeno älvområde ända till Porojärvi. Laxar stiger upp i Poroeno, och de kan vandra upp till 500 km. Området är känt för sina stora harrar och sikar. 

Området lämpar sig bäst för traditionellt spöfiske, men trolling är också möjligt. Man når området bäst till fots, med båt eller cykel. Med tillståndet för Poroeno får man fiska på åsträcka, som rinner genom öppet fjällområde och i terräng nedanför trädgränsen.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Poroeno

Rekreationsfiske
1.6 – 31.8.
Flugfiske, Kastfiske, Trolling
Harr, Sik, Havslax, Öring, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Ödestuga, Reserveringsstuga

Köp tillstånd

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet Poroeno är antalet tillstånd begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Till spöfisketillståndsområdet Poroeno säljs 1200 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Priser AV TILLSTÅND

Spöfisketillstånd till Poroeno kostar 15 euro per 24 timmar.

Tillståndet börjar alltid klockan 18.00.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

 

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Hetta: Fjäll-Lapplands naturum (utinaturen.fi)
Kilpisjärvi: Kilpisjärvi naturum (utinaturen.fi)
Kilpisjärvi: Polar Lento Oy, Kilpisjärvi flyghamn
Enontekis: Grayling Guide
Kolari: Salmela Fishing & Hunting
Ropinsalmi: Ropin Pirtti

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 – 31.8.

Tillståndet berättigar inte till fiske i vattnen kring Poroeno. De hör till tillståndsområdet 1401 Lapska armen-Tarvanto.

Fiskeredskap och bete

Det är förbjudet att använda larver och agnfiskar vid fiske. Dessutom, för att förhindra spridningen av vattenpest (Elodea canadensis), måste fiskeredskapen som tas med till tillståndsområdet Poroeno utifrån måste vara helt torra.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fiskart kvot i 24 timmar
Lax eller öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11.*
Harr Minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Lax Minst 60 cm 1.9.–30.11.*

*Under fredningstiden för öring och lax är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

Forststyrelsen rekommenderar att alla öringar släppas tillbaka i vattnet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Mer information om tillståndsområdet Poroeno och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.