Hoppa till huvudinnehåll

Undantag i försäljningen av småviltstillstånd i sommar

tor 28 maj 2020 14:20:00

Dygnstillstånden för hönsfågeljakt kommer till försäljning 8–12 juni områdesvis i etapper. På grund av coronavirussituationen genomförs försäljningen på ett exceptionellt sätt: tillstånden reserveras i juni och betalas först i augusti. I Eräluvat-nätbutiken kan man boka tillstånd för flera dygn än tidigare.

Forststyrelsen börjar sälja dygnstillstånd för hönsfågeljakt 8-12 juni och andra småviltstillstånd 15 juni. I Eräluvat-nätbutiken kan kunden då endast reservera småviltstillstånd, eftersom det är möjligt att betala dem först 31 juli. För att kunden ska kunna reservera tillstånd i nätbutiken, måste hen först logga in i nätbutiken. Kunden ska betala sina reserverade småviltstillstånd senast 15 augusti – efter det återkallas de obetalda tillstånden automatiskt och frigörs så att andra intresserade kan köpa dem i tillståndsförsäljningen i augusti. Kunden kan också själv återkalla det reserverade tillståndet i nätbutiken via sitt eget kundkonto.

Om kunden beställer småviltstillstånd per telefon skickas en faktura för betalning av tillstånden. Forststyrelsen rekommenderar dock att kunden inte betalar fakturan före början av augusti. Förfallodagen är den 15 augusti. Fram till dess ska kunden antingen betala eller återkalla de dygnstillstånd som beställts via telefontjänsten. Ett obetalt tillstånd som beställts via telefontjänsten kan återkallas på två sätt: Genom att ringa servicenumret 020 69 2424 vardagar kl. 9-16 eller per e-post till adressen eraluvat(at)metsa.fi. En obetald räkning räknas inte som ett återkallande.

Dessutom kan man i Eräluvat-nätbutiken reservera fler dygnstillstånd än tidigare: Tidigare har kunden kunnat boka småviltstillstånd i nätbutiken för högst sju dygn. I sommar kan en person reservera högst 21 dygnstillstånd i nätbutiken, till exempel sju dygnstillstånd för tre personer. Via telefontjänsten kan man reservera lika många tillstånd som tidigare: Kunden kan med ett telefonsamtal beställa småviltstillstånd för högst tio personer och per person kan man beställa högst sju dygnstillstånd.

Detta exceptionella tillvägagångssätt gör det möjligt för både Forststyrelsen och kunderna att reagera flexibelt på en eventuellt föränderlig coronavirussituation. Kunden kan avgiftsfritt återkalla ett reserverat tillstånd som hen inte har betalat. I fråga om betalda tillstånd iakttas de normala förvärvs- och annulleringsvillkoren.

Man kan också läsa om undantagen i försäljningen av småviltstillstånd sommaren 2020 på följande sidor på Eräluvat.fi:

Hönsfåglar
Sjöfågel och hare
Bäver
Små rovdjur

Kontrollera renskötselåtgärderna innan jakt

Jakthundar kan försvåra renskötselarbetet eller rent av orsaka skador för renskötsel. Kontroller alltså innan jakten var hundarna inte kan släppas fria.

Vanliga frågor om jakt

Får man tillstånd för jakt av rådjur? Var får jag tillstånd att installera en viltkamera på ett jaktområde som hyrts av Forststyrelsen?

Läs svaren på vanliga frågor om jakt.

Historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekt

Vi har valt med några kulturhistoriskt betydande jakt- och fiskeobjekt som utsetts till historiskt intressanta. Samtidigt som du jagar eller fiskar kan du bekanta dig med de tecken på gångna tiders liv som ännu finns synliga.

Läs mer om de historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekten (på finska).

Vildmarksfaddrar

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Vill du bli vildmarksfadder?

Läs mer om verksamheten.