Forststyrelsens älgjaktområden är populära. Varje höst jagar tusentals jaktsällskap och -föreningar på statens älgjaktsområden. Älgjaktsrätten beviljas som ett s.k. områdestillstånd. Tillståndet beviljas till på vissa områden i första hand till jägare som inte har andra jaktmöjligheter. Dessutom jagar sällskap som har arrenderat jakträtt av Forststyrelsen på statens marker.

Älgjakt på statens marker

Jakträtt på statens marker söks under januari månad. Forststyrelsen rekommenderar att sökande använder den elektroniska ansökningstjänsten.

I Norra Finland, på områden med fri jakträtt enligt jaktlagen 8§ (Lapplands län och de kommuner i Uleåborg som avses i lagen, där invånare har rätt att jaga på statens marker) behöver inte lokala sällskap beslut om området från Forststyrelsen, om inte skyttar från kommuner utanför deltar i jakten. Sällskap bestående av endast lokala jägare rekommenderas söka områdestillstånd så att sällskap med invånare från annan ort kan placeras ut glesare. På detta vis kan jakten genomföras säkert och den värsta trängseln undviks.

Den jägare som fått områdestillstånd för att jaga älg har, genom att söka ett personligt dygnstillstånd, möjligheten att under höstens jakt ha med sig kortvariga jaktgäster eller assisterande hundmän. Gästtillstånd kan ansökas via mobiltelefon eller genom tillståndsansökningstjänsten. Den kommuninvånare som bor i område avsett i jaktlagens 8§ kan ännu på hösten ansluta sig till älgsällskap från den egna hemkommunen som jagar på statens marker, utan att han krävs på personlig tillståndsavgift.

Forststyrelsen beviljar sällskap rätten att jaga på älgjaktsområden men beslutar inte om jaktlicens. De söks från viltcentralen.

 

Träning av jakthundar

Tillstånd för älgjaktområden innehåller även tillstånd för träning av jakthundar. Läs mera!

Ta hänsyn till renskötseln!

Jakthundar kan orsaka förluster för renskötseln. Innan du börjar jakten ta kontakt med renbeteslaget i området för att undvika de pågående renskötselsarbeten.

Kontaktuppgifter av renbeteslag!

Porotyöt netissä (Porotyot.fi)