Hoppa till huvudinnehåll

Luttojoki-Suomujoki 1568

Tillståndsområdet 1568 Luttojoki-Suomujoki tas bort våren 2024. Från och med april ersätts det av tre nya tillståndsområden för spöfiske: 1545 Luttojoki, 1549 Kolmosjoki och 1551 Suomujoki. Sidorna för de nya områdena publiceras i mars.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00. Tillståndsförsäljingen för Suomujoki börjar senare.

Luttojoki och Suomujoki tillståndsområde är indelat i tre olika fiskezoner. För varje zon krävs ett separat tillstånd som berättigar till fiske endast inom zonen i fråga.

Luttojoki och Suomujoki tillståndsområde är indelat i tre olika fiskezoner. För varje zon krävs ett separat tillstånd som berättigar till fiske endast inom zonen i fråga. År 2023 säljer Forststyrelsen tillstånd för zon 2, som omfattar Suomujoki från Suomunsuu till Lankojärvi, endast som säsongstillstånd till kommuninvånarna i Sodankylä. 

Luttojoki-Suomujoki

Rekreationsfiske
Zon 1 och 2 16.6.–31.8. Zon 3 26.6.-13.8.
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Skärmskydd, Eldplats

Köp tillstånd

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

Zoner och antalet tillstånd

Zon 1 omfattar Luttojoki mellan gränszonen och Utjanankoski. Antalet tillstånd är 385 fiskedygn. Inom denna zon kan högst fem (5) personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Zon 2 omfattar Suomujoki mellan Suomunsuu och Lankojärvi. I den här zonen får endast Sodankylä kommuninvånare fiska under 2023. För zon 2 säljs 100 säsongstillstånd till Sodankylä kommuninvånare.

Zon 3 omfattar Luttojoki mellan Utjanankoski och Kulasjokisuu, inklurerande Kolmosjoki, Torkojoki och en del av Vuoksijoki. Antalet tillstånd är 245 fiskedygn. Inom denna zon kan högst fem (5) personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Priser och giltighet av tillstånd

På tillståndsområde Luttojoki-Suomujoki kan kunden väljä att tillståndet ska vara giltig i 12 timmar eller 24 timmar. Giltighetstiden inleds klockan 6.00 eller klockan 18.00. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
12 timmar 10 €
24 timmar

15 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

I zon 2 kan under 15-åriga Sodankylä kommuninvånare fiska med samma säsongstillstånd och på samma fångstkvot som en vuxen Sodankylä kommuninvånare i samma sällskap, varvid de inte behöver ett eget tillstånd.

 

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Zon 1 och 2 16.6.–31.8. Zon 3 26.6.-13.8.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Luttojoki-Suomujoki tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Luttojoki-Suomujoki utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen i SEO-bensinstation i Ivalo och i Enare fiskehamn.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11.*
Harr Minst 35 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

*Under fredningstid för öring är det ändå inte tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).