Luttojoki, Suomujoki 1568

Försäljningen av tillstånden till fiskeplatsen startar den 18.5.2020 kl. 9.

Lutto-Suomujoki är indelat i tre fiskezoner: 

ZON 1. Luttojoki: Gränszonen – Utjanankoski 

 • Fisketid: 16.6.–31.8.
 • 5 fiskare/dygn

ZON 2.Suomujoki: Suomunsuu - Lankojärvi 

 • Fisketid: 16.6.–31.8.
 • 12 fiskare/dygn

ZON 3. Luttojoki: Utjanankoski – Kulasjokisuu, inkluderande Torkojoki (Nahkimaoja), Kolmosjoki. 

 • Fisketid: 16.6. – 31.8.
 • 291 fiskedygn. Ingen dygnskvot.

Luttojoki, Suomujoki

Rekreationsfiske
16.6 - 31.8
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Vindskydd, Eldplats

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning startar den 18.5.2020 kl. 9.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

Pris: 

 • 15€/dygn, 10 €/12 timmar 

Tillståndsdygnet börjar kl. 06.00/18:00.

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men personer under 15 år kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

16.6 - 31.8
 • Tillåtna fångstredskap: Drag, fluga. 
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden (Tuulomajoki vattenområde). 
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris. 
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan.
 •   

Fångstkvot

Öring 1 fisk / tillstånd
Andra laxfiskar 3 fiskar / tillstånd

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi.  Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

 • Alla former av öring 50 cm 
 • Harr 35 cm 

Övriga uppgifter

Tjänster

Desinfektion av redskapen

Desinfektionsställen: Enare fiskehamn. Vid Tana älv finns möjlighet till desinfektion på 15 ställen där man säljer fisketillstånd.