Luttojoki, Suomujoki 1568

Tillståndsförsäljning börjar den 21 maj 2019 kl. 9.00.

Lutto-Suomujoki är indelat i tre fiskezoner: 

Zon 1. Luttojoki: Gränszonen – Utjanankoski 

 • Fisketid: 16.6 – 18.8. 6 fiskare/dygn.
 • Fisketid: 19.8 – 31.8. 4 fiskare/dygn.

Zon 2.Suomujoki: Suomunsuu - Lankojärvi 

 • Fisketid: 16.6. – 20.6. 12 fiskare/dygn.
 • Fisketid: 21.6. – 30.6. 17 fiskare/dygn.
 • Fisketid: 1.7. – 7.7. 13 fiskare/dygn.
 • Fisketid: 8.7. – 31.8. 12 fiskare/dygn.

Zon 3. Luttojoki: Utjanankoski – Kulasjokisuu, inkluderande Torkojoki (Nahkimaoja), Kolmosjoki. 

 • Fisketid: 16.6. – 31.8. 171 fiskedygn. Ingen dygnskvot.

Tillståndsantalet per dygn kan höjas, ifall alla tillstånd inte säljs eller utlöses i början av säsongen. 

Luttojoki, Suomujoki

Rekreationsfiske
16.6 - 31.8
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Vindskydd, Eldplats

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning börjar 21.5.2019 kl. 9.00. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret 020 69 2424.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

Pris: 

 • 15€/dygn, 10 €/12 timmar 

Tillståndsdygnet börjar kl. 06.00/18:00.

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men personer under 15 år kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

16.6 - 31.8
 • Tillåtna fångstredskap: Drag, fluga. 
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden (Tuulomajoki vattenområde). 
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris. 
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan.
 •   

Fångstkvot

Öring 1 fisk / tillstånd
Andra laxfiskar 3 fiskar / tillstånd

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi.  Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

 • Alla former av öring 50 cm 
 • Harr 35 cm 

Övriga uppgifter

Tjänster

Desinfektion av redskapen

Desinfektionsställen: Enare fiskehamn. Vid Tana älv finns möjlighet till desinfektion på 15 ställen där man säljer fisketillstånd.