Siirry pääsisältöön

Luttojoki-Suomujoki 1568

Huom! Vyöhykkeelle 3. varattu lupamäärä on täyttynyt 19.7.2021 ja lupia ei ole enää saatavilla.

Luttojoen ja Suomujoen vapalupa-alue on jaettu kolmeen eri kalastusvyöhykkeeseen. Kullakin vyöhykkeellä on oma lupansa, joka oikeuttaa kalastamaan vain kyseisellä vyöhykkeellä.

Luttojoki-Suomujoki

Vapakalastus
16.6.–31.8.
Heittokalastus, Perhokalastus
Harjus, Taimen, Siika, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Laavu, Tulentekopaikka

Luvan ostaminen

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

Vyöhykkeet ja lupamäärät

Vyöhyke 1 käsittää Luttojoen rajavyöhykkeeltä Utjanankoskelle. Tällä vyöhykkeellä samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään viisi (5) henkilöä.

Vyöhyke 2 käsittää Suomujoen Suomunsuulta Lankojärvelle. Tällä vyöhykkeellä samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään 12 henkilöä.

Vyöhyke 3 käsittää Luttojoen Utjanankoskelta Kulasjokisuuhun sekä Kolmosjoen, Torkojoen ja osan Vuoksijoesta. Tälle vyöhykkeelle on myynnissä 291 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole. Huom! Vyöhykkeelle varattu lupamäärä on täyttynyt 19.7.2021 ja lupia ei ole enää saatavilla

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Luttojoen ja Suomujoen vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 12 tuntia tai 24 tuntia. Vapaluvan voimassaolo alkaa kello 6.00 tai 18.00. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
12 tuntia 10 €
24 tuntia 15 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

16.6.–31.8.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Luttojoen ja Suomujoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Luttojoen ja Suomujoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.*
Harjus Vähintään 35 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

*Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Tämän kalastuskohteen saalispalaute jätetään vastaamalla Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kalastuskyselyyn. Linkin kyselyyn löydät verkkokaupan asiakastililtäsi kohdasta Tilaushistoria. Lisäksi saat sähköpostitse pyynnön vastata kyselyyn.

Lisätiedot

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).