Hoppa till huvudinnehåll

Juutuanjoki 1578

Tillståndsområdet 1578 Juutuanjoki tas bort våren 2024. Från och med april ersätts det av sex nya tillståndsområden för spöfiske: 1509 Lemmenjoki, 1526 Kettujoki, 1527 Juutuanjoki Alakoski, 1528 Juutuanjoki övre del, 1531 Vaskojoki Lemmenjoki nationalpark och 1532 Vaskojoki nedre del. Sidorna för de nya områdena publiceras i mars.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Juutuanjoki, Juvduujuuhâ, rinner ut i Enare träsk mitt i Enare kyrkby efter sin 12 km långa väg från Solojärvi. Juutua, med sina fantastiska landskap, är särskilt uppskattat bland flugfiskare på grund av de ovanligt stora öringar som stiger upp från Enare träsk. Juutuanjoki tillståndsområde omfattar nu flera ställen i älvar där öringen som stiger upp i Juutuanjoki leker. Juutua är också ett utmärkt ställe att fiska harr.

Juutuanjoki tillståndsområde är indelat i sex olika zoner (pooler), vilkas tillståndsmängder är begränsade.

Juutuanjoki

Rekreationsfiske
Företrädesvis 1.6.–31.8. Kolla undantag i tillståndsvillkoren.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Stuga

Köp tillstånd

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

Zoner och antalet tillstånd

Zon 1 börjar vid den punkt där E75-vägen korsar Juutuanjoki och slutar vid Alakoski forsnacke. Inom denna zon kan högst sex (6) personer under perioden 5.6–31.7 köpa spöfisketillstånd för samma dygn. I augusti (1.–31.8) är fiske tillåtet endast från torsdag kl. 12.00 till söndag kl. 12.00. I augusti kan högst fyra (4) personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Zon 2: Juutuanjoki mellan Jäniskoski forsnacke och Solojärvi.

Inom denna zon kan högst tio (10) personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Zon 3: Matkajoki och delar av Kettujoki.

Inom denna zon kan högst tre (3) personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Zon 4: Vaskojoki mellan Paatari och Kutusuvanto.

71 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 5: Vaskojoki mellan Kutusuvanto och Vaskojärvi.

70 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 6: Menesjoki och Lemmenjoki mellan Paatari och Ravadasjärvi.

214 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Priser och giltighet av tillstånd

I Juutuanjokis tillståndsområde kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 12 timmar eller 24 timmar. Giltighetstiden inleds i zon 1 kl. 12.00 eller 00.00 och i zoner 2, 3, 4, 5 och 6 kl. 6.00 eller 18.00. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
12 timmar 12 €
24 timmar 20 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Företrädesvis 1.6.–31.8. Kolla undantag i tillståndsvillkoren.

Undantag från fisketid

I august (1.–31.8.) är det tillåtet att fiska endast från torsdag kl. 12.00 till söndag kl. 12.00 i zon 1.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet och områdesvisa begränsningar

I zonerna finns vatten med fiskeförbud och privata vatten. Juutuanjokis spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Juutuanjoki tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Juutuanjoki utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen hos SEO-bensinstation och i Enare fiskehamn.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Vattenfordon

I Alakoski (zon 1) är det förbjudet att använda båt.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 35 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstid för öring är det ändå inte tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Det finns flera eldplatser vid älvar.  I Haapaniemi finns en raststuga och vid Vaskojoki en reserverings- och ödestuga.

Mer information

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).