Juutuanjoki 1578

Tillståndsförsäljning börjar den 21 maj 2019 kl. 9.00.

Juutuanjoki, Juvduujuuhâ, rinner ut i Enare träsk mitt i Enare kyrkby efter sin 12 km långa väg från Solojärvi. Juutua, med sina fantastiska landskap, är särskilt uppskattat bland flugfiskare på grund av de ovanligt stora öringar som stiger upp från Enare träsk. Juutua är också ett utmärkt ställe att fiska harr. Juutuanjoki tillståndsområde omfattar nu flera ställen i älvar där öringen som stiger upp i Juutuanjoki leker. Juutuanjoki tillståndsområde är indelat i sex olika zoner (pooler). 

Tillståndskvoter för säsongen 2019:

Zon 1. Juutuanjoki: Alakoski. Bron vid väg 4 - nedre forsens nacke.

 • 1.6 - 17.6. 6 tillstånd/dygn.
 • 18.6. - 31.7. 6 tillstånd/dygn. 

Zon 2. Juutuanjoki: Jäniskoski forsnacke - Solojärvi.

 • 1.6. - 17.6. 10 tillstånd/dygn.
 • 18.6. - 8.7. 10 tillstånd/dygn.
 • 9.7. - 5.8. 10 tillstånd/dygn. 
 • 6.8. - 31.8. 10 tillstånd/dygn.

Zon 3. Matkajoki - Kettujoki: 1.6. - 31.8. 4 tillstånd/dygn.

Zon 4. Vaskojoki: Paadarjärvi - Kutusuvanto. 1.6 - 31.8. 70 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 5. Vaskojoki: Kutusuvanto - Vaskojärvi. 1.6 - 31.8. 66 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 6. Ala Menesjoki - Lemmenjoki. 1.6 - 31.8. 200 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Tillståndsantalet i olika fiskezoner varierar beroende på tidpunkten. Tillståndsantalet per dygn kan höjas, ifall alla tillstånd inte säljs eller utlöses i början av säsongen. 

Enligt Lapplands NTM-centrals beslut börjar fredningstiden i Alakoski i Juutuanjoki 1.8. (zon 1). 

Juutuanjoki

Rekreationsfiske
1.6 - 31.8. Obs! I nedre delens fiskeområde i zon 1 (Alakoski) 1.6 -31.7.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljningen börjar 21.5.2019 kl. 9 i Eräluvat-nätbutiken och på servicenumret 020 69 2424.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas. 

Tillståndspriser: 

20€ / dygn eller 12 €/12 timmar 

Tillståndsdygnet börjar kl. 18:00 eller kl. 06.00. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 - 31.8. Obs! I nedre delens fiskeområde i zon 1 (Alakoski) 1.6 -31.7.
 • Tillåtna fångstredskap: Drag, fluga. 
 • I Alakoski i Juutuanjoki (zon 1) är det förbjudet att använda båt vid fiske. 
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (Enare, Utsjoki, Enontekis). 
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris. 
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan
 •  

Fångstkvot

Öring 1 fisk/ tillstånd
Andra laxfiskar 3 laxfiskar/ dygn

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

 • Alla former av öring 50 cm
 • Harr 35 cm

Enligt Lapplands NTM-centrals beslut börjar fredningstiden i Alakoski i Juutuanjoki 1.8 (zon 1).

Övriga uppgifter

Tjänster

I Jokivarsi finns en dagstuga och flera eldplatser. 

Desinfektion av redskapen

Desinfektionsställen: I Enare fiskhamn. Vid Tana älv finns möjlighet till desinficering på 15 ställen där man säljer fisketillstånd. 

Annan service i området

Enare Saariselkä