Juutuanjoki 1578

Försäljningen av tillstånden till fiskeplatsen startar den 18.5.2020 kl. 9.

Juutuanjoki, Juvduujuuhâ, rinner ut i Enare träsk mitt i Enare kyrkby efter sin 12 km långa väg från Solojärvi. Juutua, med sina fantastiska landskap, är särskilt uppskattat bland flugfiskare på grund av de ovanligt stora öringar som stiger upp från Enare träsk. Juutua är också ett utmärkt ställe att fiska harr. Juutuanjoki tillståndsområde omfattar nu flera ställen i älvar där öringen som stiger upp i Juutuanjoki leker. Juutuanjoki tillståndsområde är indelat i sex olika zoner (pooler). 

ZON 1. Juutuanjoki: Alakoski. Bron vid väg 4 - nedre forsens nacke.

 • 1.6. - 31.7.
 • 6 tillstånd/dygn

Enligt Lapplands NTM-centrals beslut börjar fredningstiden i Alakoski i Juutuanjoki 1.8.

ZON 2. Juutuanjoki: Jäniskoski forsnacke - Solojärvi

 • 1.6. - 31.8.
 • 10 tillstånd/dygn

ZON 3. Matkajoki - Kettujoki

 • 1.6. - 31.8.
 • 3 tillstånd/dygn

ZON 4. Vaskojoki: Paadarjärvi - Kutusuvanto

 • 1.6 - 31.8.
 • 100 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

ZON 5. Vaskojoki: Kutusuvanto - Vaskojärvi

 • 1.6. - 31.8.
 • 80 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

ZON 6. Ala Menesjoki - Lemmenjoki.

 • 1.6. - 31.8.
 • 216 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Tillståndsantalet i olika fiskezoner varierar beroende på tidpunkten. Tillståndsantalet per dygn kan höjas, ifall alla tillstånd inte säljs eller utlöses i början av säsongen.

Juutuanjoki

Rekreationsfiske
1.6 - 31.8. Obs! I nedre delens fiskeområde i zon 1 (Alakoski) 1.6 -31.7.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljningen startar den 18.5.2020 kl. 9.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas. 

Tillståndspriser: 

 • 20€ / dygn eller 12 €/12 timmar 

Tillståndsdygnet börjar kl. 18:00 eller kl. 06.00. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot.

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 - 31.8. Obs! I nedre delens fiskeområde i zon 1 (Alakoski) 1.6 -31.7.
 • Tillåtna fångstredskap: Drag, fluga. 
 • I Alakoski i Juutuanjoki (zon 1) är det förbjudet att använda båt vid fiske. 
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (Enare, Utsjoki, Enontekis). 
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris. 
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan
 •  

Fångstkvot

Öring 1 fisk/ tillstånd
Andra laxfiskar 3 laxfiskar/ dygn

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

 • Alla former av öring 50 cm
 • Harr 35 cm

Enligt Lapplands NTM-centrals beslut börjar fredningstiden i Alakoski i Juutuanjoki 1.8 (zon 1).

Övriga uppgifter

Tjänster

I Jokivarsi finns en dagstuga och flera eldplatser. 

Desinfektion av redskapen

Desinfektionsställen: I Enare fiskhamn. Vid Tana älv finns möjlighet till desinficering på 15 ställen där man säljer fisketillstånd. 

Annan service i området

Enare Saariselkä