Ivalojoki 1567

Försäljningen av tillstånden till fiskeplatsen startar den 18.5.2020 kl. 9.

Ivalojoki (på enaresamiska Avveeljuuhâ), som får sin början i Lemmenjoki nationalpark vid roten av Peltotunturi i Enontekis är en 180 km lång älv, som rinner ut i Enare träsk och nästan hela vägen går genom ödemark. Ivalojoki är den viktigaste lekälven för insjööringen som växer i Enare träsk. Enligt utredningar producerar Ivalojoki med sina bifåror ca 60 % av alla insjööringar som vandrar till sjön för att äta och växa.

Fiskeområdena är indelade i olika zoner (pooler), med ett maximalt antal tillstånd per dygn. Tillståndsantalet varierar beroende på området och tidpunkten. 

ZON 1.  Ivalojoki. Lappispola - Appisjokisuu.

 • Fisketid 26.5.–14.6. 40 dygn. Ingen kvot per dygn.
 • Fisketid 16.6–9.8. 20 fiskare/dygn.
 • Fisketid 11.8.–30.8. 255 dygn. Ingen kvot per dygn.

Obs! Enligt ett beslut av Lappland's NTM-centralen är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar efter den 15 juni.

ZON 2.  Ivalojoki. Appisjoki mynning – Repojoki mynning, ända till Enare-Kittilä landsvägsbro.

 • Fisketid 26.5.–30.6. 156 dygn. Ingen kvot per dygn.
 • Fisketid 1.7.–31.8. 6 fiskare/dygn

Obs! Enligt ett beslut av Lappland's NTM-centralen är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar efter den 15 juni med undantag av Repojoki.

ZON 3.  Ivalojoki, Repojoki och Lismajoki i Lemmenjoki nationalpark.

 • Fisketid 26.5–31.8. 350 dygn. Ingen kvot per dygn.

Obs! Enligt ett beslut av Lappland's NTM-centralen är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar efter den 15 juni med undantag av Repojoki och Lismajoki.

ZON 4.  Tolosjoki, Sotajoki.

 • Fisketid 1.7.–31.8. Ingen kvot per dygn. Kvoten sammanlagt 261 fiskedygn.

Obs! I området finns också vatten med fiskeförbud och privata vatten. Tillståndsområdets gränser kan kontrolleras i Utflyktskarta.fi -tjänsten.

Enligt ett beslut av Lappland's NTM-centralen är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar.

Ivalojoki

Rekreationsfiske
26.5. – 31.8. Tillståndsdygnet börjar kl. 00.00/12:00
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning startar den 18.5.2020 kl. 9.

Antalet fisketillstånd är kvoterat för de olika fiskezonerna, kontrollera innan du reser att det finns fisketillstånd kvar för Ivalojoki.

Enligt ett beslut av Lappland's NTM-centralen är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan köptillfället avbrytas. 

Tillståndspriser: 

 • 20€ / dygn  eller 12 €/12 timmar 

Tillståndsdygnet börjar kl. 00.00/12:00.

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

26.5. – 31.8. Tillståndsdygnet börjar kl. 00.00/12:00
 • Tillåtna fångstredskap: Drag och fluga. 
 • Obs! I Lappland's NTM-centralen är beslutat: Allt fiske är förbjudet i Ivalojoki på måndagar. 
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris. 
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan.
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (Enare, Utsjoki, Enontekis). 

Fångstkvot

Öring 1 fisk / dygn 
Insjölax     1 fisk / dygn
Andra laxfiskar 3 fiskar / dygn 

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

 • Alla slag av öring 50 cm 
 • Harr 35 cm 
 • Insjölax 60 cm. Insjölaxen är fredad 1.8 – 30.11. 

Övriga uppgifter

Tjänster

Enare Saariselkä 

Desinfektion av redskapen

Desinfektionsställen: Enare fiskehamn. Vid Tana älv finns möjlighet till desinfektion på 15 ställen där man säljer fisketillstånd. 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Ivalo servicepunkt, tfn 0206 39 7701 

Siida, Övre Lapplands naturum, Enare, tfn 0206 39 7740