Hoppa till huvudinnehåll

Ivalojoki 1567

Tillståndsområdet 1567 Ivalojoki tas bort våren 2024. Från och med april ersätts det av sex nya tillståndsområden för spöfiske: 1581 Ivalojoki, Toloskoski-Appijokisuu, 1582 Ivalojoki Kuttura, 1583 Ivalojoki Lemmenjoki nationalpark, 1586 Repojoki, 1590 Sotajoki och 1591 Tolosjoki. Sidorna för de nya områdena publiceras i mars.

Tillståndsförsäljning för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Ivalojoki (på enaresamiska Avveeljuuhâ), som får sin början i Lemmenjoki nationalpark vid roten av Peltotunturi i Enontekis är en 180 km lång älv, som rinner ut i Enare träsk och nästan hela vägen går genom ödemark.

Ivalojoki är den viktigaste lekälven för insjööringen som växer i Enare träsk. Enligt utredningar producerar Ivalojoki med sina bifåror en stor del av alla insjööringar som vandrar till sjön för att äta och växa.

Ivalojokis tillståndsområde är indelat i tre olika fiskezoner (pooler), vilkas tillståndsmängder är begränsade. Tillståndsmängderna varierar enligt tidpunkten.

Ivalojoki

Rekreationsfiske
I regel 1.6–31.8. Kontrollera undantag från fisketider i tillståndsvillkoren.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Sjösättningsplats for båt, Stuga

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är kvoterat för de olika fiskezonerna. Kontrollera innan du reser att det finns fisketillstånd kvar.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan köptillfället avbrytas. 

ZONER OCH antalet TILLSTÅND

Zon 1

Zon 1 omfattar Ivalojoki mellan Lappispola och Appisjokisuu.

Från och med 19.6 är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar.

Antalet tillstånd i zon 1 enligt tidpunkten:

period antalet tillstånd
1.6.–18.6. 168 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.
20.6.–13.8. 20 tillstånd per dygn.
15.8.–31.8. 150 fiskedygn. Tio (10) tillstånd per dygn.

Zon 2

Zon 2 börjar där Appisjoki mynnar ut och förgrenar sig i två vid Repojokis mynning. I den södra älvarmen upphör zonen vid landsvägsbron. I den norra armen upphör tillståndsområdet före landsvägsbron.

Från och med 19.6 är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar med undantag av Repojoki.

Antalet tillstånd i zon 2 enligt tidpunkten:

period antalet tillstånd
1.6.–25.6. 125 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.
26.6.–31.8. 402 fiskedygn. Sex (6) tillstånd per dygn.

Zon 3

Zon 3 omfattar de delar av Ivalojoki, Repojoki och Lismajoki som ligger i Lemmenjoki nationalpark.

Från och med 19.6 är allt fiske förbjudet i Ivalojoki på måndagar.

Fisketid: 1.6.–31.8. Antalet tillstånd: 350 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

Zon 4

Zon 4 omfattar Tolosjoki och Sotajoki.

Fisketid: 1.7.–31.8. Antalet tillstånd: 245 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

På tillståndsområde Ivalojoki kan kunden väljä att tillståndet ska vara giltig i 12 timmar eller 24 timmar. Giltighetstiden inleds klockan 0.00 eller klockan 12.00. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

giltighet av tillstånd pris
12 timmar 12 €
24 timmar 20 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

 

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I regel 1.6–31.8. Kontrollera undantag från fisketider i tillståndsvillkoren.

Undantag från fisketid

I zon 4 är det tillåtet att fiska 1.7.–31.8.

Allt fiske är förbjudet i Ivalojoki på måndagar med undantag av Repojoki. I Repojoki är det tillåtet att fiska också på måndagar.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet och områdesvisa begränsningar

I zonerna finns vatten med fiskeförbud och privata vatten. Ivalojokis spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap, bete och ensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Ivalojoki tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Ivalojoki utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen i Enare fiskehamn och hos flera turistföretag vid Tana älv.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

*Under fredningstid för öring är det ändå inte tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

 

Övriga uppgifter

Ytterligare information om fiske i Ivalojoki:

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).