Siirry pääsisältöön

Ivalojoki 1567

Huom! Vyöhykkeen 4. Sotajoki-Tolosjoki lupamäärä on myyty loppuun. 

Ivalojoki (inarinsaameksi Avveeljuuhâ) saa alkunsa Lemmenjoen kansallispuistosta Enontekiön Peltotunturin juurelta ja laskee Inarijärveen. Pituutta joella on 180 kilometriä, ja se virtaa lähes kokonaisuudessaan erämaassa.

Ivalojoki on tärkein lisääntymisjoki Inarijärvessä kasvavalle luontaiselle järvitaimenelle. Eri selvitysten perusteella Ivalojoessa ja sen sivujoissa syntyy suurin osa kaikista järveen syönnösvaellukselle palaavista järvitaimenista.

Ivalojoen lupa-alue on jaettu neljään eri kalastusvyöhykkeeseen (pooli), joiden lupamäärä on rajoitettu. Lupamäärät vaihtelevat ajankohdan mukaan.

Ivalojoki

Vapakalastus
Pääsääntöisesti 1.6.–31.8. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Siika, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia, Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Veneen laskupaikka, Mökki

Luvan ostaminen

Vapalupien määrä eri vyöhykkeille on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

Vyöhykkeet ja lupamäärät

Vyöhyke 1

Vyöhyke 1 käsittää Ivalojoen Lappispolalta Appisjokisuuhun.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vyöhykkeen 1 myynnissä olevat lupamäärät jaksoittain:

Jakso Lupamäärä
1.6.–20.6. 200 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.
21.6.–15.8. 20 lupaa vuorokaudessa
16.8.–31.8. 130 kalastusvuorokautta. 10 lupaa vuorokaudessa.

Vyöhyke 2

Vyöhyke 2 alkaa Ivalojoen Appisjokisuulta ja haarautuu Repojokisuulla kahdeksi. Eteläisessä haarassa vyöhyke päättyy maantiesillalla. Pohjoisessa haarassa lupa-alue päättyy ennen maantiesiltaa.

Huomaathan, että 15.6. alkaen Ivalojoessa on kalastus kielletty maanantaisin. Näin ollen kalastus on maanantaisin mahdollista vain Repojoen alueella.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vyöhykkeen 2 myynnissä olevat lupamäärät jaksoittain:

Jakso Lupamäärä
1.6.–27.6. 156 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.
28.6.–31.8. 546 kalastusvuorokautta. 6 lupaa vuorokaudessa.

Vyöhyke 3

Vyöhyke 3 käsittää Lemmenjoen kansallispuistossa sijaitsevat osat Ivalojoesta, Repojoesta ja Lismajoesta. Vyöhykkeellä 3 saa kalastaa 1. kesäkuuta – 31. elokuuta, ja sinne on myynnissä 350 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Huomaathan, että 15.6. alkaen Ivalojoessa on kalastus kielletty maanantaisin.

Vyöhyke 4

Vyöhyke 4 käsittää Tolosjoen ja Sotajoen. Tällä vyöhykkeellä saa kalastaa 1. heinäkuuta – 31. elokuuta, ja sinne on myynnissä 214 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole. Huom! Vyöhykkeelle varattu lupamäärä on täyttynyt 20.7.2021 ja lupia ei ole enää saatavilla

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Ivalojoen vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 12 tuntia tai 24 tuntia. Vapaluvan voimassaolo alkaa kello 0.00 tai 12.00. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
12 tuntia 12 €
24 tuntia 20 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti 1.6.–31.8. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.

Kalastusajan poikkeukset

Vyöhykkeellä 4 saa kalastaa 1. heinäkuuta – 31. elokuuta.

Maanantaisin kaikenlainen kalastus Ivalojoessa on kielletty. Kielto ei koske Repojokea, joten Repojoessa on sallittua kalastaa maanantaisin.

Luvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Vyöhykkeillä sijaitsee kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Ivalojoen vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Ivalojoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Ivalojoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida Inarin kalasatamassa sekä useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11. *
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

* Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Saalistiedustelukyselyt lähetetään kalastajille luvan päättymisen jälkeen. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa.

Lisätiedot

Lisää tietoa kalastuksesta Ivalojoella saa

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).