Hoppa till huvudinnehåll

Änäkäinen 7521

Norr om Lieksa, vid Kivivaarantie, ligger Änäkäinens spöfiskeområde som är både intressant och naturskönt. En specialitet i området är Salpalinja, en rad bastanta stridsvagnshinder av stenar, som i Änäkäinen korsar Kivivaarantie, en väg som går mot finsk-ryska gränsen och som under fortsättningskriget kallades vägen till Rukajärvi. Områdets tallklädda åsar och många träsk och sjöar bildar en fin helhet där man kan fiska och vandra längs märkta stigar eller bara bekanta sig med befästningar och händelser från vinter- och fortsättningskriget. Området passar med sina rastplatser och upptrampade rutter bra också för familjer.

Tillståndsområdet för spöfiske i Änäkäinen utgörs av Saarijärvi där den mest eftertraktade fångsten är utplanterad regnbågsforell. I närområdet finns också sjöar och tjärnar som ingår i tillståndsområdet spöfisketillstånd 7413 för Södra Finland. I dessa sjöar och tjärnar kan man fånga stora abborrar och gäddor.

Kombinera fiske och krigshistoria och kom och njut av Änäkäinens vackra och intressanta landskap! 

Änäkäinen

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Pilkfiske, Kastfiske
Regnbågsforell, Abborre, Sik, Gädda
Planterade vuxna fiskar
Kåta, Eldplats, Hyresbåt

Köp tillstånd

På tillståndsområde Änäkäinen för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar, 24 timmar eller 7 dygn. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 12 €
24 timmar 18 €
7 dygn 90 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd. 

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
Jongunjoki: Annukan kahvila

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

Vad får man göra med tillståndet

Spöfisketillståndet Änäkäinen 7521 gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske.

I Saarijärvi gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd 7521. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

I övriga vattendrag i Änäkäinen-området gäller allmänna fiskerättigheter. För att meta och pilka i dessa tjärnar och sjöar behöver personen alltså inte betala fiskevårdsavgiften eller köpa spöfisketillstånd. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa tjärnar och sjöar för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar också till fiske i områdets övriga vatten förutom Saarijärvi.

Fiskeredskap och bete

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Vid dragrodd får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–64 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften. 

Fiske med övriga redskap, ljuster eller harpun samt dykfiske är förbjudet i områdets vatten som är Saarijärvi, Änäkäinen, Syväjärvi, Välilampi och Matinlampi.

I tillståndsområdet Änäkäinen är det tillåtet att använda alla konstgjorda beten, betespasta, silikonbollar och naturliga beten såsom maskar, larver, räkor och agnfiskar.

Vattenfordon

Användning av flytring är tillåten.

Användning av egen båt och kanot är förbjuden.

Vid fiske är det förbjudet att använda utombordsmotor på hyrbåtarna, även eldriven utombordsmotor. 

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar
7 dygn 2 regnbågslaxar per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I området finns god service, bl.a. vindskydd, eldplatser, koktak och spångar. En sevärdhet i området är försvarskonstruktioner från de senaste krigen.

Företagare i Nurmijärvi by erbjuder inkvarterings- och måltidstjänster och hyr ut båtar.

Vård av fiskevatten

I Saarijärvi utplanteras regnbågslax av fångststorlek 4 gånger i mars-april, med 2-3 veckors mellanrum i maj-september samt före jul.