Änäkäinen 7521

Norr om Lieksa, vid Kivivaarantie, ligger Änäkäinens spöfiskeområde som är både intressant och naturskönt. En specialitet i området är Salpalinja, en rad bastanta stridsvagnshinder av stenar, som i Änäkäinen korsar Kivivaarantie, en väg som går mot finsk-ryska gränsen och som under fortsättningskriget kallades vägen till Rukajärvi. Områdets tallklädda åsar och många träsk och sjöar bildar en fin helhet där man kan fiska och vandra längs märkta stigar eller bara bekanta sig med befästningar och händelser från vinter- och fortsättningskriget. 

Änäkäinens populäraste fiskemål är Saarijärvi, där den mest eftertraktade fisken är regnbågslax som utplanterats i fångststorlek. I de andra sjöarna och träsken får man stora abborrar och gäddor. Området passar med sina rastplatser och upptrampade rutter bra också för familjer. 

Kombinera fiske och krigshistoria och kom och njut av Änäkäinens vackra och intressanta landskap! 

Änäkäinen

Rekreationsfiske
1.1.–5.6. och 8.6. kl 15:00 –31.12. Fiske är förbjudet i Änäkäinen 6-8.6.2019 till kl. 15 på grund av barnens Spödagen.
Pilkfiske, Kastfiske
Regnbågsforell, Abborre, Sik, Gädda
Planterade vuxna fiskar
Kåta, Eldplats, Hyrbåt

Köp tillstånd

Priser:

 • 12 € / 3 h
 • 18 € / dygn
 • 90 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. För under 15-åringar som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett separat kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka. 

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

 

Tillståndstyp Nummer Pris
3 timmar 0600 55 1639 12,02 € + msa
Ett dygn     0600 55 1640   18,03 € + msa
Under 18 år 3 timmar 0600 55 1642 6,01 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 9,01 € + msa

 

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer.

Noggrannare anvisningar >

 

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

 

Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
Jongunjoki: Annukan kahvila

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1.–5.6. och 8.6. kl 15:00 –31.12. Fiske är förbjudet i Änäkäinen 6-8.6.2019 till kl. 15 på grund av barnens Spödagen.
 • Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 
 • Det målspecifika spötillståndet Änäkäinen 7521 krävs i Saarijärvi. De allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift) gäller inte enligt beslut av Norra Savolax NTM-central (POSELY/1345/5710/2015), för att trygga den ekonomiska nyttan av utplanteringar. Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar till fiske i områdets övriga vatten. Att fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift och att meta och pilka enligt den allmänna fiskerätten är också tillåtet i områdets övriga vatten. 
 • Alla konstgjorda beten och naturliga beten (mask, larv, betespasta m.m.) är tillåtna.
 • Vid fiske från isen får en fiskare använda högst två spön eller linor, av vilka det ena får vara ett angelspö och när vattnen är isfria bara ett spö eller en lina som är i handen eller inom räckhåll (på max. 2 m avstånd). Spöet får inte lämnas ensamt att fiska
 • Vid dragrodd får man använda 2 spön eller linor per fiskare. 
 • Fiske med ljuster eller harpun samt dykfiske är förbjudet.
 • Användning av egen båt och användning av motor på hyrbåtarna är förbjuden.
 • Fiske med övriga redskap är förbjudet i Änäkäinen och Mäntyjärvi.
 • Obs!  Om man från isen fiskar med pirk och samtidigt använder ett angeldon måste fiskevårdsavgiften vara betald.

 

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygnstillstånd 3 laxfiskar/ dygn
Veckotillstånd 2 laxfiskar/ dygn

 

Fångstkvoten gäller inte sik. Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter.

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

Obs! Fiskaren får beroende på tillståndstyp och antalet tillstånd ta högst 3 laxfiskar per dygn(00:00-24:00) som fångst. 

 

Övriga uppgifter

Tjänster

Företagare i Nurmijärvi by erbjuder inkvarterings- och måltidstjänster och hyr ut båtar.

I området finns god service, bl.a. vindskydd, eldplatser, koktak och spångar. En sevärdhet i området är försvarskonstruktioner från de senaste krigen.

Vård av fiskevatten

I Saarijärvi utplanteras regnbågslax av fångststorlek 4 gånger i mars-april, med 2-3 veckors mellanrum i maj-september samt före jul.

Obs! I alla sjöar finns stora gäddor och mycket sik.