Fena och fiskekortet faller i brevlådan en vecka efter första maj

mån 30 apr 2018 14:22:00


 

Ifall du vill ha en svenskspråkig tidning ändra språket i Eräluvat-webbutiken till svenska

Fena är riktad till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret och tidningen utdelas för andra gången i vår. På tidningens baksida finns fiskekortet som visar fiskeövervakaren att fiskevårdsavgiften är betald.

Första numren av de mångsidiga fisketidningarna Suomu och svenskspråkiga Fena utkommer onsdagen den 9 maj. De som vid början av april har betalat fiskevårdsavgiften för ett kalenderår får tidningen. I fortsättningen utdelas tidningen alltid månadens sista torsdag fram till slutet av oktober. De som har betalat fiskevårdsavgiften i april får alltså tidningen den sista torsdagen i maj.

Varken Suomu eller Fena kan köpas som lösnummer, den delas endast ut till dem som har betalat fiskevårdsavgiften för ett kalenderår. Ifall du vill ha den svenskspråkiga tidningen, ändra språket i Eräluvat-webbutiken till svenska då du beställer fiskevårdsavgiften.

I de snart utkommande Fena numren berättas omfattande, underhållande och sakkunnigt om olika ämnen och fenomen inom fiske. Fena upplyser om var och hur man får fiska i Finland, samt för läsaren med sig från de södra kräftmjärdarna ända upp till harrvattnen i Finska armen.

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.