Före utgången av april har över 70 000 fiskevårdsavgifter lösts in. Antalet är nästan lika stort som för ett år sedan när coronapandemin ledde till rekordhög försäljning i mars. Avkastningen är över tre miljoner euro.

Inlösningen av fiskevårdsavgifterna för innevarande år började livligt genast när de kom till försäljning i november. Den sena våren med varierande väder har tidvis bromsat upp efterfrågan, men mot slutet av april accelererade försäljningen i hela landet. I synnerhet årsavgifterna, som är populära bland aktiva fiskare, har gått bra åt. Efterfrågan på kortvariga tillstånd har efter rekordpopulariteten i fjol återgått till samma nivå som under tidigare år.

Enligt lagen om fiske ska fiskevårdsavgiften betalas om man är 18–64 år och fiskar på något annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan lösas in för ett helt kalenderår (45 euro), en vecka (15 euro) eller ett dygn (6 euro).

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbshop på adressen www.eraluvat.fi, med Eräluvat-appen, i R-kioskerna, på servicenumret 020 69 2424 och vid Forststyrelsens naturum.

Fiskevårdsavgiften kan köpas också åt en annan person via alla försäljningskanaler utom appen. Fiskevårdsavgiften har blivit en populär gåva som man på våren kan ge till exempel åt mamma eller åt en nybliven student. Du kan välja ett kort med fisketema att ge tillsammans med betalningskvittot.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

 

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, olli.urpanen@metsa.fi, 0206 39 5056
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875


 

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf