Statens skogar och vatten är till för dig. Forststyrelsens jakt- och fiskepersonal ansvarar för en hållbar planering av jakt, fiske och terrängtrafik. När du skaffar ett jakt- eller fisketillstånd gör du samtidigt en investering i naturen i och med att inkomsterna från tillståndsförsäljningen används till förmån för naturen. Vår uppgift är att skapa möjligheter till vildmarksupplevelser även för dem som annars inte skulle ha det. Jakt- och fiskeövervakarna har hand om övervakningen av statens marker.

Ha en trivsam färd till den friska finska naturen!

Forststyrelsens jakt- och fiskepersonal

Aktuellt

Över 100 000 fiskare erlagt den nya fiskevårdsavgiften

Fiskare betalar nu fiskevårdsavgiften flitigare än i fjol. I början av maj hade mera än 117 000 fiskare erlagt den nya fiskevårdsavgiften, vilket är över 20 000 fler än under samma tid förra året, och intresset tycks fortfarande öka.

Webbutiken Eräluvat publicerades på svenska

Fiskeavgifter och -tillstånd samt jakttillstånd kan nu skaffas på svenska i Eräluvat-webbutiken. Den svenska versionen blev något försenad på grund av tekniska skäl. Forststyrelsen beklagar förseningen.

Eräluvat.fi förnyades - översättningen är i gång

De nya Eräluvat.fi-sidorna har nu publicerats. På grund av förändringen har inte all information översatts ännu i början av året.

Blogg

När allting förändrades

Det är bara en känsla. Vi fiskar och jagar som förr, men vi tror att allting förändrades 2016, skriver jakt- och fiskeinformatör Aku Ahlholm.

Eräluvat Facebook