Hankkeessa perustetaan kalastuskohteita, joissa kalastajalla on entistä suurempi todennäköisyys saada isoja kaloja saaliikseen. Kohteet ovat pääosin järvivesiä, joissa kalastusta säädellään siten, että isojen kalojen populaatio on erityisen runsas. Osaan valituista vesistöistä tehdään taimenen poikasistutuksia, ns. onkikokoisten kalojen istuttamisia kohteilla ei tehdä. Kalastuksen järjestäminen kohdevesillä tähtää kestävään ja hallittuun kalastukseen.

Tavoitteena on Suomessa uudenlainen, kansainvälisestikin vertailukelpoinen toimintamalli. Mikäli hanke onnistuu, mallia voidaan laajentaa muille vesialueille.

Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeesta vastaa Metsähallituksen eräpalvelut, joka on osa Luontopalvelut-yksikköä. Tutkimuksista vastaa Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitos, joka vastaa muun muassa kalakantamallinnuksista kohteilla. Mukana ovat myös kalastusjärjestöt, ELY-keskus, osakaskunnat ja matkailuyrittäjät.
Hankkeen rahoituksesta 80 prosenttia tulee Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja: projektipäällikkö Henrik Korkeamäki, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Tutustu myös seuraaviin sivuihin:

Tavoitteet

Osallistujat

Kohdevesistöt

 

Hankkeen tavoitteen voi myös tiivistää kuvaan:

Lue myös Isoja elämyksiä -hankkeen

1. Tavoitteet

2. Osallistujat

3. Kohdevesistöt