Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut. Tutkimuksista vastaa Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitos, joka vastaa muun muassa kalakantamallinnuksista kohteilla. Mukana ovat myös kalastusjärjestöt, ELY-keskus, osakaskunnat ja matkailuyrittäjät.

Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden osuus

Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitos tarjoaa hankkeen käyttöön monipuolista osaamista niin yleisestä vesiekologiasta kuin erityisesti lohikalojen kalastuksen säätelystä. Hankkeen puitteissa kehitetään kalastajien ja kalakantojen vuorovaikutuksia simuloivia malleja, joiden avulla luodaan käytännössä hyödyllisiä työkaluja hankkeessa toteutettavien kalastuksen säätelykäytäntöjen optimoimiseksi ja kalaston seurannan avuksi.

Mallinnuksissa tarvittavia tietoja hankitaan hankkeen aikana selvittämällä niin istutusten tuloksellisuutta, luontaisen poikastuotannon määrää kuin kalojen liikkeitä ja kalastuskuolleisuutta. Mallien avulla selvitetään myös erilaisten kalastusjärjestelyjen taloudellista kannattavuutta ja niiden suhdetta kalastuksen ekologiseen kestävyyteen. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen osallistuminen hankkeeseen tukee osaamisperusteisesti hankkeessa rakennettavien luontomatkailupalveluiden kehittämistä.

Yliopisto-opiskelijoille hanke tarjoaa erityisesti monipuolista osaamista kehittäviä opinnäytetyömahdollisuuksia.

Hankkeen ohjausryhmä ja varajäsenet:

  • Rahoitusasiantuntija, Anne-Maaria Kurvinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Kalatalouskonsulentti Petter Nissen, SVK, varalla Juha Väisänen
  • Toiminnanjohtaja Markku Myllylä, KKL, varalla Risto Vesa
  • Erätalouspäällikkö Erkki Turtinen, Metsähallitus, varalla erätalouspäällikkö Pirjo Ilvesviita
  • Professori Raija Komppula, Itä-Suomen yliopisto, varalla Anssi Vainikka
  •  
  • kalastusmatkailuyrittäjä 1.
  • kalastusmatkailuyrittäjä 2.

Ohjausryhmää täydennetään kalastusmatkailuyrityksien edustajilla myöhemmässä vaiheessa.