Metsähallituksen vapaluvat Ylä-Lapin joille tulevat myyntiin uudistettuina. Jokikohteet olivat aiemmin jaettu vyöhykkeisiin, joista jokaisella oli oma lupansa. Nyt vyöhykkeistä tulee itsenäisiä lupa-alueita. Lupamyynti alkaa tiistaina 9. huhtikuuta kello 9 Eräluvat-verkkokaupassa ja puhelinpalvelussa numerossa 020 69 2424.

Taulukossa esitelty uudistuneet Ylä-Lapin jokikohteet, jotka tulevat myyntiin 9.4.:

ENTISET LUPA-ALUEET UUDET LUPA-ALUEET
1550 Lätäseno 1423 Lätäseno, 1426 Toriseno ja 1432 Poroeno
1554 Palojoki-Hietajoki 1436 Hietajoki ja 1440 Palojoki
1556 Ounasjoki-Käkkälöjoki-Pöyrisjoki 1442 Ounasjoki, 1449 Pöyrisjoki ja 1456 Käkkälöjoki
1565 Näätämöjoki 1565 Näätämöjoki, alaosa, 1566 Näätämöjoki, yläosa ja 1567 Silisjoki
1567 Ivalojoki 1581 Ivalojoki, Toloskoski-Appisjokisuu, 1582 Ivalojoki, Kuttura, 1583 Ivalojoki, Lemmenjoen kansallispuisto, 1586 Repojoki, 1590 Sotajoki ja 1591 Tolosjoki
1568 Luttojoki-Suomujoki 1545 Luttojoki ja 1549 Kolmosjoki
1578 Juutuanjoki 1509 Lemmenjoki, 1526 Kettujoki, 1527 Juutuanjoki, Alakoski, 1528 Juutuanjoki, yläosa, 1531 Vaskojoki, Lemmenjoen kansallispuisto ja 1532 Vaskojoki, alaosa
1583 Kaamasjoki ja Kielajoki 1523 Kielajoki ja 1524 Kaamasjoki

Jatkossa Ylä-Lapin jokikohteille myydään vain 24 tunnin lupia. Vapaluvat näille jokikohteille ovat tarkasti kiintiöityjä, eli lupia on saatavilla vain rajattu määrä. Näin varmistetaan se, että kalastus säilyy kestävänä. Kalakantojen lisäksi kiintiöistä hyötyvät myös kalastajat, kun lupa-alueet säilyvät rauhallisina.

Huomaathan, että Tenojokeen laskeviin Utsjokeen ja Vetsijokeen ei myydä kalastuslupia vuonna 2024 lohikannan huonon tilan vuoksi. Kuntalaiset voivat edelleen kalastuslain mukaisesti kalastaa näissä joissa kuntalaisen jokiluvalla muita kaloja kuin lohta.

Muista jokikohteista poiketen Suomujoen lupamyynti alkaa 13. toukokuuta kello 9.00 Sodankylän kuntalaisille. Mikäli lupia on 31.5. jälkeen edelleen saatavilla, tulevat luvat yleiseen myyntiin.

Ivalojoessa viikkorauhoitus maanantaisin

Ivalojoessa kaikenlainen kalastus on kielletty 15.6. alkaen maanantaisin. Alueella on viikoittainen rauhoitusaika, joka alkaa maanantaina kello 00.00 ja kestää koko vuorokauden.

Ivalojoelle myydään jatkossa vain 24 tunnin lupia, joiden voimassaolo alkaa aina kello 18.00. Huomaathan siis, että mikäli ostat lupasi alkamaan sunnuntaina tai maanantaina kello 18.00, et voi hyödyntää koko lupavuorokautta.

Viikkorauhoitus koskee seuraavia lupa-alueita: 1581 Ivalojoki, Toloskoski-Appisjokisuu, 1582 Ivalojoki, Kuttura, 1583 Ivalojoki, Lemmenjoen kansallispuisto.

VARAUDU MAKSAMAAN VAPALUPASI VERKKOKAUPASSA HETI

Eräluvat-verkkokaupassa noudatetaan Ylä-Lapin jokien kohdalla poikkeavaa käytäntöä maksujen eräpäivien suhteen. Mikäli vapaluvan hankkii verkkokaupasta, tulee tilaus maksaa heti. Lupia ei siis voi jättää varaukseen. Puhelinpalvelusta tilatuissa luvissa maksun eräpäivä on 14 vuorokautta ostopäivän jälkeen.

Ylä-Lapin jokien vapaluvat ovat hyvin suosittuja. Tällä käytännöllä halutaan varmistaa se, ettei lupia varattaisi vain varmuuden vuoksi, vaan lupien saatavuustilanne verkkokaupassa vastaisi mahdollisimman hyvin todellista tilannetta.

Poikkeus koskee ainoastaan vapalupia yllä mainituille jokikohteille – muiden alueiden vapalupia voi edelleen jättää varaukseen ja maksaa myöhemmin.

Tästä linkistä pääset verkkokauppaan.