Siirry pääsisältöön

Silisjoki 1567

Lupa-alue 1567 Silisjoki korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1565 Näätämöjoki. Kaksi muuta korvaavaa lupa-aluetta ovat 1565 Näätämöjoki, alaosa ja 1566 Näätämöjoki, yläosa.

Silisjoki sijaitsee Inarin kunnan itäosassa, Sevettijärven pohjoispuolella. Lupa-alue käsittää Opukasjärven ja Alimmaisen Silislompolon välisen Silisjoen.

Tämä erämaajoki tarjoaa rauhaa kaukana teistä ja liikenteen melusta. Silisjoki on erinomaista harjuksen kalastusaluetta. 

Silisjoen lohikantojen turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Silisjoen kalastusääntöjä on tiukennettu kaikkien kalastusmuotojen osalta sekä Suomessa että Norjassa. Toimenpiteillä halutaan säilyttää arvokas luonnonvarainen lohikanta elinkelpoisena ja turvata lohenkalastusmahdollisuus yhdellä upeimmista lohijoistamme myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 9.4.2024 kello 9.00.

Silisjoki

Vapakalastus
2.7.–28.7.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Harjus, Siika, Taimen
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka

Luvan ostaminen

 

lupamäärät

Vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Silisjoen vapalupa-alueelle on myynnissä 108 kalastusvuorokautta. Samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään neljä (4) henkilöä.

Luvan hinta ja voimassaoloaika

Silisjoen vapaluvan hinta on 35 euroa 24 tunnilta.

Vapaluvan voimassaolo alkaa aina kello 18.00.

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

 

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

2.7.–28.7.

Luvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Lupa-alueella sijaitsee kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Silisjoen vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Silisjoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Silisjoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida 

  • Sevetin Baarissa Sevettijärvellä sekä
  • Inarin kalasatamassa Inarissa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Vesikulkuneuvot

Kalastuksessa on kiellettyä käyttää sellaista venettä ja moottoria, jotka eivät kuulu vakituisesti Silisjoen kalastusalueella asuvalle henkilölle.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.*
Harjus Vähintään 35 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Lohi Vähintään 30 cm Yli 60-senttiset naaraslohet 1.–31.8.

*Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Lohi 1 yksilö
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Metsähallitus suosittelee, että kyttyrälohet ja koiralohet otetaan saaliiksi.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Silisjokisuussa Opukasjärven rannalla sijaitsee vuokrakämppä, jonne pääsee merkittyä polkua Sevettijärveltä.

Lisätietoa

Lisää tietoa reiteistä ja kalastuksesta alueella saa: