Siirry pääsisältöön

Näätämöjoki, alaosa 1565

Lupa-alue 1565 Näätämöjoki, alaosa korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1565 Näätämöjoki. Kaksi muuta korvaavaa lupa-aluetta ovat 1566 Näätämöjoki, yläosa ja 1567 Silisjoki.

Lupa-alue sijaitsee Inarin kunnan itäosassa, Sevettijärven pohjoispuolella. Näätämöjoki, alaosa käsittää jokialueen valtakunnan rajalta Opukasjärveen saakka. Aluetta suositellaan erityisesti perhokalastajille.

Näätämöjoen lohikantojen turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Näätämöjoen kalastusääntöjä on tiukennettu kaikkien kalastusmuotojen osalta sekä Suomessa että Norjassa. Toimenpiteillä halutaan säilyttää arvokas luonnonvarainen lohikanta elinkelpoisena ja turvata lohenkalastusmahdollisuus yhdellä upeimmista lohijoistamme myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 9.4.2024 kello 9.00.

Näätämöjoki, alaosa

Vapakalastus
10.6.–31.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Harjus, Siika, Taimen
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Laavu

Luvan ostaminen

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

Jos tilaat lupasi puhelinmyynnistä, huomioi, että lupa tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

lupamäärät

Vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Näätämöjoki, alaosa vapalupa-alueelle on myynnissä 1200 kalastusvuorokautta. Seuraavassa taulukossa on esitetty lupa-alueelle myynnissä olevat lupamäärät jaksoittain:

JAKSO LUPAMÄÄRÄ
10.6.–30.6. 150 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.
1.7.–11.8. 900 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.
12.8.–31.8. 150 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Koska lupia perutaan ja jätetään lunastamatta pieniä määriä, ei peruutettuja ja lunastamattomia lupia siirretä seuraaville jaksoille.

Lupien hinta ja voimassaoloaika

Näätämöjoen alaosan vapaluvan hinta on 35 euroa 24 tunnilta.

Vapaluvan voimassaolo alkaa aina kello 18.00.

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

 

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

10.6.–31.8.

Luvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Lupa-alueella sijaitsee kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Näätämöjoki, alaosan vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Kalastus vavalla ja vieheellä on kielletty 10 metriä seisovan verkon yläpuolella ja sen sivuilla sekä 50 metriä sen alapuolella. 

Ylä-Lapissa (eli myös Näätämöjoen alaosan vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Näätämöjoen alaosan vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida 

  • Sevetin Baarissa Sevettijärvellä sekä
  • Inarin kalasatamassa Inarissa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Vesikulkuneuvot

Kalastuksessa on kiellettyä käyttää sellaista venettä ja moottoria, jotka eivät kuulu vakituisesti Näätämöjoen kalastusalueella asuvalle henkilölle. Rajoitus koskee myös järvilaajentumia.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.*
Harjus Vähintään 35 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Lohi Vähintään 30 cm Yli 60-senttiset naaraslohet 1.–31.8.

*Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Lohi 1 yksilö
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Metsähallitus suosittelee, että kyttyrälohet ja koiralohet otetaan saaliiksi.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Näätämöjoen varressa on useita huollettuja tulipaikkoja.

Vuokrakämppiä on Silisjokisuussa (Opukasjärvi), Kontinpaistamassa, Saunakoskella ja Kuosnijokisuussa.

Sevettijärvellä majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoaa Sevetin baari ja Porotila Toini Sanila. Näätämössä on myös ruokakauppoja sekä rautakauppa.

Lisätietoa

Näätämöjoelle pääsee merkittyjä polkuja pitkin seuraavasti:

  • Kallokoskelle Näätämön kylästä
  • Saunakoskelle Nälkäjärvien kautta Jäniskosken sillan eteläpuolelta (parkkialue)
  • Kontinpaistamaan parkkialueelta, joka sijaitsee Sevettijärveltä 10 kilometriä Näätämöön
  • Opukasjärvelle Sevettijärveltä.

Lisää tietoa reiteistä saa