Siirry pääsisältöön

Kaamasjoki 1524

Lupa-alue 1524 Kaamasjoki korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1583 Kaamasjoki ja Kielajoki. Toinen korvaava vapalupa-alue on 1523 Kielajoki.

Kaamasjoen vapalupa-alue sijaitsee Inarissa. Lupa-alue alkaa Kaamasjoen ja Kielajoen yhtymäkohdasta ja päättyy hieman ennen Kaamasen kylän keskustaa.

Kaamasjoen kalasto on luonnon oman tuotannon varassa, sillä jokialueelle ei istuteta kalaa. Taimen nousee Mutusjärvestä kutuvaellukselle Kaamas- ja Kielajokeen.

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 9.4.2023 kello 9.00.

Kaamasjoki

Vapakalastus
1.6.–31.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Siika, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)

Luvan ostaminen

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

LUPAMÄÄRÄT

Kaamasjoen vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Kaamasjoen vapalupa-alueelle on myynnissä 1 000 kalastusvuorokautta. Seuraavassa taulukossa on esitetty myynnissä olevat lupamäärät jaksoittain:

jakso lupamäärä
1.6.–30.6. 290 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.
1.7.–28.7. 420 kalastusvuorokautta. Samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään 15 henkilöä.
29.7.–31.8. 290 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Luvan hinta ja voimassaoloaika

Kaamasjoen vapaluvan hinta on 20 euroa 24 tunnilta. 

Vapaluvan voimassaolo alkaa aina kello 18.00.

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

 

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

1.6.–31.8.

Luvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Lupa-alue päättyy kohtaan, jossa Kielajoki yhtyy Kaamasjokeen. Kaamasjoen ylemmät osat kuuluvat lupa-alueeseen 1501 Muotkatunturi-Kaldoaivi ja Kielajoki on omana lupa-alueenaan 1523 Kielajoki.

Lupa-alueella sijaitsee joitain yksityisvesialueita. Kaamasjoen vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Kaamasjoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Kaamasjoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia.  Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä
  • Inarin kalasatamassa Inarissa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11. *
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

* Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

 

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Lisätiedot

Kaamasjoella Tuurukosken varressa on paljon yksityisiä maa-alueita. Näiden alueiden kautta ei tule kulkea eikä autoa saa pysäköidä niille johtaviin liittymiin. Huomioithan myös kalastaessasi, että näiden kiinteistöjen kotirauha säilyy.