Siirry pääsisältöön

Kielajoki 1523

Lupa-alue 1523 Kielajoki korvaa osittain entisen vapalupa-alueen 1583 Kaamasjoki ja Kielajoki. Toinen korvaava vapalupa-alue on 1524 Kaamasjoki.

Kielajoen vapalupa-alue sijaitsee Inarissa. Se on Kaamasjoen suurin sivujoki.

Kielajoen kalasto on luonnon oman tuotannon varassa, sillä jokialueille ei istuteta kalaa. Inarin kalastusalue on jo vuosien ajan rauhoittanut Kielajoen ja sen latvat kaikelta kalastukselta. Rauhoitusalue alkaa kohdassa, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kielajoen. Rauhoituksella on turvattu taimenen luontainen lisääntyminen, sillä taimen nousee Mutusjärvestä kutuvaellukselle Kaamas- ja Kielajokeen.

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 9.4.2023 kello 9.00.

Kielajoki

Vapakalastus
1.6.–31.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Siika, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)

Luvan ostaminen

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

LUPAMÄÄRÄT

Vapalupien määrä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Kielajoen vapalupa-alueelle on myynnissä 400 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Luvan hinta ja voimassaoloaika

Kielajoen vapaluvan hinta on 20 euroa 24 tunnilta.

Vapaluvan voimassaolo alkaa aina kello 18.00.

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

 

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

1.6.–31.8.

Luvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Kielajoen lupa-alue alkaa kohdasta, jossa Karigasniementie ylittää Kielajoen lomakylä Giellajohkan kohdalla. Lupa-alue päättyy kohtaan, jossa Kielajoki liittyy Kaamasjokeen.

Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Kielajoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Kielajoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä
  • Inarin kalasatamassa Inarissa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11. *
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

* Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

 

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.