Forststyrelsens jakt- och fisketjänster erbjuder enorma jaktmarker som alla som har ett jakttillstånd har rätt att utnyttja. Jakttillståndet är en inträdesbiljett till de upplevelser som en jaktresa i naturen ger. En stor del av jaktmarkerna är belägna i skogsbruksområden, där det kan idkas skogsbruk även under jaktsäsongen.

Jakt på statens marker

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster ansvarar för jakttillstånd. Genom de intäkter som fås från tillståndsförsäljningen garanteras ett förnybart och rikt viltbestånd samt skötseln av jaktmarkerna.

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär ansvaret för naturresurserna och ser med hjälp av sin sakkunnighet och övervakning till att jakt bedrivs i enlighet med god praxis och på ett hållbart sätt. Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd garanterar att alla har likvärdiga möjligheter till mångsidiga jakt- och fiskeupplevelser på statens marker, nu och i framtiden.

I sikte

Enkäten för säljägare och fiskare i Skärgårdshavet och Bottniska viken

Forststyrelsen förverkligar under tiden augusti-oktober en enkätundersökning för yrkesfiskare, fritidsfiskare och säljägare i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Enkäten strävar till att kartlägga viktiga säljakts- och fiskeplatser inom våra havsområden.

Naturaktiviteter för barn på vildmarksläger i Ekenäs

Raseborgs vildmarksfaddrarna ordnar ett vildmarksläger till barn i åldern 8-13 år vid Grabbskog träsk nästa vecka.

Forststyrelsens försäljning av tillstånd för skogshöns senareläggs med en vecka

Försäljningen av tillstånd för kvoterad jakt på skogshöns på statens marker börjar stegvis i regionerna på måndag den 28 augusti. På grund av att tiden för inventering av vilttrianglarna har förlängts fattas beslutet om jakttiderna för skogshöns senare än förut.

Jakt- och fisketillståndens servicenummer betjänar vardagar kl 9-16

Öppethållningstiden för jakt-och fisketillståndens servicenummer 020 69 2424 ändras från och med 3.4.2017.

Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Deras uppgift är att bland annat övervaka fiske, jakt och terrängkörning.

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)