Forststyrelsens jakt- och fisketjänster erbjuder enorma jaktmarker som alla som har ett jakttillstånd har rätt att utnyttja. Jakttillståndet är en inträdesbiljett till de upplevelser som en jaktresa i naturen ger. En stor del av jaktmarkerna är belägna i skogsbruksområden, där det kan idkas skogsbruk även under jaktsäsongen.

Jakt på statens marker

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster ansvarar för jakttillstånd. Genom de intäkter som fås från tillståndsförsäljningen garanteras ett förnybart och rikt viltbestånd samt skötseln av jaktmarkerna.

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster bär ansvaret för naturresurserna och ser med hjälp av sin sakkunnighet och övervakning till att jakt bedrivs i enlighet med god praxis och på ett hållbart sätt. Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd garanterar att alla har likvärdiga möjligheter till mångsidiga jakt- och fiskeupplevelser på statens marker, nu och i framtiden.

I sikte

Bastu och vårt förhållande till skogen valdes till levande kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriet har valt 52 element till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. Bland annat vårt förhållande till skogen, jakt med finskspets och svamplockning valdes med.

Enkäten för säljägare och fiskare i Skärgårdshavet och Bottniska viken

Forststyrelsen förverkligar under tiden augusti-oktober en enkätundersökning för yrkesfiskare, fritidsfiskare och säljägare i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Enkäten strävar till att kartlägga viktiga säljakts- och fiskeplatser inom våra havsområden.

Naturaktiviteter för barn på vildmarksläger i Ekenäs

Raseborgs vildmarksfaddrarna ordnar ett vildmarksläger till barn i åldern 8-13 år vid Grabbskog träsk nästa vecka.

Forststyrelsens försäljning av tillstånd för skogshöns senareläggs med en vecka

Försäljningen av tillstånd för kvoterad jakt på skogshöns på statens marker börjar stegvis i regionerna på måndag den 28 augusti. På grund av att tiden för inventering av vilttrianglarna har förlängts fattas beslutet om jakttiderna för skogshöns senare än förut.

Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare leder jakt- och fiskeövervakningen. Deras uppgift är att bland annat övervaka fiske, jakt och terrängkörning.

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)