Enkäten för säljägare och fiskare i Skärgårdshavet och Bottniska viken

ons 16 aug 2017 12:34:00

Forststyrelsen förverkligar under tiden augusti-oktober en enkätundersökning för yrkesfiskare, fritidsfiskare och säljägare i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Enkäten strävar till att kartlägga viktiga säljakts- och fiskeplatser inom våra havsområden. Motsvarande enkät har genomförts för Finska viken år 2016.

Avsikten med enkäten är
1) utreda viktiga jakt- och fiskeområden, speciellt på statens allmänna vattenområden och inom Finlands ekonomiska zon,
2) få en uppfattning om användningens intensitet och
3) utreda eventuella utvecklingsbehov.

Enkäten och svaren utgör en viktig bas för planeringen av områdenas kommande användning och nyttjande. Speciellt viktigt är det att utreda områdenas betydelse för närings- och rekreationsverksamhet.  För det praktiska genomförandet svarar Antti Nykänen och Mia Vehkaoja från Insinööritoimisto K. Nykänen Oy. Arbetet leds av Forststyrelsens regionala jakt- och fiskeplanerare samt Viltcentralens regionkontor. 

Till enkäten kommer man här. Enkätblanketten är öppen under tiden 15.8.-15.10.2017.

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Kvotbeslutet 2017-2019 (pdf)