Hoppa till huvudinnehåll

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande vildmarksströvare eller jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Målet är att barn och unga får uppmuntran och tillfälle att öva att röra sig i naturen, lär sig respektera och känna naturen samt förstår principerna för hållbart fiske och hållbar jakt. Det lyckas bäst genom att erbjuda barn och unga möjlighet att träffa en erfaren jägare eller fiskare, som fungerar som ledare när barnen får bekanta sig med ämnet med hjälp av aktiviteter utomhus.

 

Ge respons på Vildmarksfadder-verksamheten

Hur kan Vildmarksfadder-verksamheten utvecklas? Berätta oss dina idéer!

 

Etiska principer för vildmarksfaddrar


1. En vildmarksfadder respekterar naturen.
2. En vildmarksfadder beskriver alla naturhobbyer och alla levande varelser i positiva ordalag.
3. En vildmarksfadder använder aldrig negativa termer såsom "skräpfisk" eller uppmuntrar till rädsla/hat för en enskild art.
4. En vildmarksfadder betonar inte fångstens storlek eller frossar i blodiga detaljer när han eller hon berättar vildmarkshistorier.
5. En vildmarksfadder vill värna om jakt och fiske som en väsentlig del av det finländska kulturarvet.
6. En vildmarksfadders uppgift är inte att värva nya jägare eller fiskare, utan att genom sina egna erfarenheter berätta om hobbyer med anknytning till naturen och skapa en positiv attityd till friluftshobbyer.
7. En vildmarksfadder representerar alla jägare (och fiskare) i Finland! En vildmarksfadder är neutral och grundar sina berättelser på fakta: vildmarksfaddern betonar ansvar, etisk praxis och god jaktmoral.
8. En vildmarksfadder sörjer alltid för säkerheten.