Forststyrelsen beviljar tillstånd för arrangerandet av hundskolning och jaktprov i statens områden. Skolningstillstånd för hundar som används vid småviltsjakt beviljas för jaktområden för småvilt, eller delar av dessa. Skolningstillstånd för älghundar är inkluderade i områdestillstånden för älgjakt. Tillstånden kan innehålla områdesspecifika tilläggsbestämmelser, såsom hänsyn av angelägenheter relaterade till renskötsel.

Utbildningstillståndet kostar 20 € / tillståndsanvändare.

Priset för hundens jaktprovstillstånd varierar beroende på provets nivå. Tillstånd beviljas av områdets jakt- och fiskeplanerare.


ERFORDERLIGA TILLSTÅND VID ARRANGERANDE AV JAKTPROV ELLER SKOLNING FÖR BJÖRNSKÄLLANDE ELLER LODJURSDRIVANDE HUNDAR PÅ STATENS MARKER.

När behövs inte ett särskilt tillstånd?

Om personen är med i björn- eller lodjursjakt som sker med dispens, eller vid kvotjakt av björn på renskötselområde, och tillståndet i fråga även rör statligt område, behövs inte ett särskilt tillstånd för skolning av björnskällande eller lodjursdrivande hund i detta område.

Skolning är möjligt under dispenstiden eller så länge områdets kvot ännu inte är fylld.

När behövs tillstånd?

När en person inte har en ikraftvarande rätt att jaga björn eller lodjur behövs både ett tillstånd från Finlands viltcentral och från Forstyrelsen för att få delta i jaktprov och skolning av björskällande och lodjursdrivande hundar på statens marker.

Sök först tillstånd från Finlands viltcentral!

För arrangerande av björnskällande och lodjursdrivande hundars jaktprov och skolning skall först ett tillstånd enligt Jaktlagens 52 § sökas från Finlands viltcentral. När du fått tillståndet från viltcentralen kan du hämta ett tillstånd för samma ändamål i statens område hos Forststyrelsen.

Hur ansöker man on Forststyrelsens tillstånd?

Jaktprovs- eller skolningstillstånd för björnskällande eller lodjursdrivande hund på statens marker kan inkluderas i Forststyrelsens jakttillstånd, samt i arrendeavtal, förutsatt att tillståndsinnehavaren även har ett tillstånd från Finlands viltecntral för verksamheten.

Annars söks tillstånd för jaktprov och skolning av björnskällande och lodjursdrivande hundar på statens område hos Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Till tillståndsansökan skall bifogas kopia av jaktprovs- och skolningstillståndet som beviljats av Finlands viltcentral. I ansökan skall framgå till vilket område och för vilken tid tillståndet söks, samt namn på de personer som kommer att använda sig av tillståndet. För skolningstillstånd som skrivs separat tar Forststyrelsen en avgift på 20 € per tillståndsanvändare.

Koirankoulutusluvan lupaehdot

Lintukoirien ja jäniskoirien koulutuslupa

 

  • Jänistä ajavat koirat: lupa voimassa 20. - 31.8. ja 1.11.-28.2.
  • Kanakoirat, noutajat ja pystykorvat: lupa voimassa 20.8.-9.9. ja 1.11.-28.2. Lupa on voimassa myös 10.9. - 31.10. jos kaikkien kanalintujen metsästys kyseisellä lupa-alueella on muuten kielletty.  Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueilla koulutusaika on aina 20.8.- 31.3.

Lupaehdot:

  1. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaiken sen vahingon, mitä tämän luvan nojalla suoritettava toiminta Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttaa.
  2. Mikäli alueelle on myyty metsästyslupia, ei Metsähallitus tämän luvan vuoksi tule niitä rajoittamaan.
  3. Tätä lupaa käytettäessä asetta EI saa olla mukana.
  4. Rauhoitettuja riistaeläimiä ei saa vahingoittaa (ML 52 §)

 

Etelä-Suomen (lupa-alueet 5636, 6612-7697) koirankoulutusluvat myönnetään ainoastaan eräsuunnittelijoiden kautta.

Hirvikoirien, karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien koulutus- ja koeluvat myönnetään ainoastaan eräsuunnittelijoiden kautta koko maassa!

Lue tarkemmin:  http://www.eraluvat.fi/metsastys/hyva-tietaa/koiran-koulutus-ja-koeluvat.html.

Jakt- och fiskepersonalen

Söker du en särskild person på ett särskilt område?

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen >